Toyota Auris: Als uw auto in geval
van nood tot stilstand
moet worden gebracht - Belangrijke informatie - Bij problemen - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Als uw auto in geval van nood tot stilstand moet worden gebracht

Toyota Auris / Toyota Auris - Instructieboekje / Bij problemen / Belangrijke informatie / Als uw auto in geval van nood tot stilstand moet worden gebracht

Breng de auto alleen in noodgevallen, bijvoorbeeld wanneer de auto niet op de normale manier stilgezet kan worden, als volgt tot stilstand:

1. Trap het rempedaal met beide voeten stevig in.

Rem niet "pompend"; hierdoor is meer kracht nodig om de auto tot stilstand te brengen.

2. Zet de selectiehendel in stand N.

Als de selectiehendel in stand N is gezet

3. Zet na het afremmen de auto stil op een veilige plaats langs de weg.

4. Zet de motor af.

Als de selectiehendel niet in stand N kan worden gezet

3. Blijf het rempedaal met beide voeten intrappen om de rijsnelheid van de auto zo veel mogelijk af te remmen.

4. Auto's zonder Smart entry-systeem en startknop: Zet de motor af door het contact in stand ACC te zetten.

Belangrijke informatie

4. Auto's met Smart entry-systeem en startknop: Houd de startknop gedurende ten minste 2 seconden ingedrukt of druk hem 3 maal achter elkaar kort in om de motor uit te schakelen.

Belangrijke informatie

5. Breng de auto op een veilige plaats langs de weg tot stilstand.

WAARSCHUWING

■Als de motor tijdens het rijden afgezet moet worden

Zie ook:

KIA Cee'd. Verzorging van de veiligheidsgordels
Veiligheidsgordels mogen niet gedemonteerd of gemodificeerd worden. Verder moet er op worden gelet dat de gordels en de onderdelen daarvan niet beschadigd worden door de scharnieren van de stoele ...

Toyota Auris. Wisselen van banden (auto's met bandenspanningswaarschuwingssysteem)
Wissel de banden zoals aangegeven in de afbeelding. Toyota beveelt aan om de banden ongeveer elke 10.000 km van plaats te wisselen om een gelijkmatig slijtagepatroon en een langere levensduur ...

Modellen: