Toyota Auris: Als uw auto in geval
van nood tot stilstand
moet worden gebracht - Belangrijke informatie - Bij problemen - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Als uw auto in geval van nood tot stilstand moet worden gebracht

Toyota Auris / Toyota Auris - Instructieboekje / Bij problemen / Belangrijke informatie / Als uw auto in geval van nood tot stilstand moet worden gebracht

Breng de auto alleen in noodgevallen, bijvoorbeeld wanneer de auto niet op de normale manier stilgezet kan worden, als volgt tot stilstand:

1. Trap het rempedaal met beide voeten stevig in.

Rem niet "pompend"; hierdoor is meer kracht nodig om de auto tot stilstand te brengen.

2. Zet de selectiehendel in stand N.

Als de selectiehendel in stand N is gezet

3. Zet na het afremmen de auto stil op een veilige plaats langs de weg.

4. Zet de motor af.

Als de selectiehendel niet in stand N kan worden gezet

3. Blijf het rempedaal met beide voeten intrappen om de rijsnelheid van de auto zo veel mogelijk af te remmen.

4. Auto's zonder Smart entry-systeem en startknop: Zet de motor af door het contact in stand ACC te zetten.

Belangrijke informatie

4. Auto's met Smart entry-systeem en startknop: Houd de startknop gedurende ten minste 2 seconden ingedrukt of druk hem 3 maal achter elkaar kort in om de motor uit te schakelen.

Belangrijke informatie

5. Breng de auto op een veilige plaats langs de weg tot stilstand.

WAARSCHUWING

■Als de motor tijdens het rijden afgezet moet worden

Zie ook:

Opel Astra. Uitlaatgassen
Gevaar Motoruitlaatgassen bevatten het giftige en bovendien kleur- en geurloze koolmonoxide dat bij inademen levensgevaarlijk kan zijn. Wanneer uitlaatgassen in de passagiersruimte dr ...

Ford Focus. Dieselroetfilter
WAARSCHUWING Laat de motor niet stationair draaien of parkeer de auto niet op droge bladeren, droog gras of ander brandbaar materiaal. Het regeneratieproces werkt met bijzonder hoge uitlaat ...

Modellen: