Toyota Auris: Belangrijke punten met betrekking tot het beladen van een 
aanhangwagenBelangrijke punten met betrekking tot het beladen van een 
aanhangwagen - Rijden met een
aanhangwagen - Voordat u gaat rijden - Rijden - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Belangrijke punten met betrekking tot het beladen van een aanhangwagenBelangrijke punten met betrekking tot het beladen van een aanhangwagen

Toyota Auris / Toyota Auris - Instructieboekje / Rijden / Voordat u gaat rijden / Rijden met een aanhangwagen / Belangrijke punten met betrekking tot het beladen van een aanhangwagenBelangrijke punten met betrekking tot het beladen van een aanhangwagen

■ Totaal aanhangwagengewicht en maximaal toegestane kogeldruk

 1. Totaal aanhangwagengewicht
  Het gewicht van de aanhangwagen plus het gewicht van de lading mag het maximale aanhangwagengewicht niet overschrijden.

  Het is gevaarlijk om dit gewicht te overschrijden.

  Als u met een aanhangwagen rijdt, raden wij u aan een stabilisator te gebruiken (om slingeren te voorkomen).

 2. Maximaal toegestane kogeldruk
  Belaad de aanhangwagen zo dat de kogeldruk hoger is dan 25 kg of 4% van het maximale aanhangwagengewicht. Laat de kogeldruk de aangegeven waarde niet overschrijden.

Voordat u gaat rijden

■ Informatielabel (typeplaatje)

 1. Maximaal toelaatbaar voertuiggewicht
 2. Maximaal toelaatbare achterasbelasting

Voordat u gaat rijden

■ Maximaal toelaatbaar voertuiggewicht

Auto's uit categorie M1* Het totale gewicht van de bestuurder, passagiers, bagage, trekhaak, auto en kogeldruk mag het maximaal toelaatbare voertuiggewicht niet met meer dan 100 kg overschrijden. Het is gevaarlijk om dit gewicht te overschrijden.

Auto's uit categorie N1* Het totale gewicht van de bestuurder, passagiers, bagage, trekhaak, auto en kogeldruk mag het maximaal toelaatbare voertuiggewicht niet overschrijden. Het is gevaarlijk om deze waarde te overschrijden.

■ Maximaal toelaatbare achterasbelasting

Auto's uit categorie M1* De achterasbelasting mag de maximale asbelasting niet met meer dan 15% overschrijden. Het is gevaarlijk om dit gewicht te overschrijden.

Auto's uit categorie N1* De achterasbelasting mag de maximale asbelasting niet overschrijden.

Het is gevaarlijk om dit gewicht te overschrijden.

Het maximale aanhangwagengewicht is bepaald bij tests op zeeniveau.

Houd er rekening mee dat het motorvermogen en het maximale aanhangwagengewicht op grotere hoogten lager zijn.

WAARSCHUWING

■Auto's uit categorie M1*: Als de limiet voor het maximaal toelaatbare voertuiggewicht of de maximale asbelasting overschreden is Rijd niet harder dan 100 km/h of niet harder dan de wettelijke limiet voor auto's met een aanhangwagen.

Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregel kan leiden tot een ongeval waarbij ernstig letsel kan ontstaan.

*: Vraag de categorie van de auto na bij een erkende Toyota-dealer of hersteller/ reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

Zie ook:

Peugeot 308. Verwijderen van de slang en de flacon
Beweeg de volledige slang 2 naar links, tot hij contact maakt met de behuizing. Maak de aansluiting 1 van de flacon los door hem een kwart omwenteling linksom te draaien. Beweeg de vo ...

Ford Focus. Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van TeleNav-software
Lees deze voorwaarden en bepalingen zorgvuldig voordat u de TeleNav-software gebruikt. Uw gebruik van de TeleNav-software betekent dat u deze voorwaarden en bepalingen accepteert. Als u niet ...

Modellen: