Toyota Auris: Belangrijke voorzorgsmaatregelen
in verband
met uitlaatgassen - Voor een veilig gebruik - Veiligheid en beveiliging - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Belangrijke voorzorgsmaatregelen in verband met uitlaatgassen

Toyota Auris / Toyota Auris - Instructieboekje / Veiligheid en beveiliging / Voor een veilig gebruik / Belangrijke voorzorgsmaatregelen in verband met uitlaatgassen

Uitlaatgassen bevatten stoffen die schadelijk zijn bij inademing.

WAARSCHUWING Uitlaatgassen bevatten het schadelijke koolmonoxide (CO). Dit is een kleurloos en reukloos gas. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.

Als u deze voorzorgsmaatregelen niet in acht neemt, kunnen er uitlaatgassen in de auto terechtkomen waardoor de bestuurder duizelig kan worden en een ongeval kan veroorzaken, of waardoor de gezondheid van de inzittenden ernstig kan worden geschaad.

■Belangrijke punten tijdens het rijden

■Tijdens het parkeren

■Uitlaatpijp Het uitlaatsysteem dient regelmatig te worden gecontroleerd. Laat uw auto nakijken en repareren door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige bij gaten of scheuren als gevolg van corrosie of beschadigingen aan verbindingsstukken, of bij een abnormaal geluid aan het uitlaatsysteem.

Zie ook:

Toyota Auris. Reisinformatie/Rij-informatie/Regeling instrumentenverlichting
Wijzigen van de weergave Druk om het weergegeven onderwerp te wijzigen op de knop voor het wijzigen van de weergave of op de toets DISP. Het onderwerp verandert iedere keer dat op de knop of t ...

Toyota Auris. Overige functies
■ Schakelen tussen buitenluchtmodus en recirculatiemodus Auto's zonder modus gescheiden bediening Druk op om naar de recirculatiemodus te schakelen. Druk op om naar de buitenluchtmodus ...

Modellen: