Toyota Auris: Controlelampjes - Waarschuwingslampjes
en controlelampjes - Instrumentenpaneel - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Controlelampjes

De controlelampjes informeren de bestuurder over de bedrijfsstatus van de verschillende systemen van de auto.

Controlelampje richtingaanwijzers
Controlelampje achterlicht
Controlelampje grootlicht
Waarschuwingslampjes en controlelampjes Controlelampje Automatic High Beam-systeem
Controlelampje mistlampen voor
Controlelampje mistachterlicht
Waarschuwingslampjes en controlelampjes Controlelampje cruise control
Controlelampje cruise control SET
Waarschuwingslampjes en controlelampjes Controlelampje snelheidsbegrenzer
Waarschuwingslampjes en controlelampjes Schakeladviesindicator
Controlelampje LDA (Lane Departure Alert)
Controlelampje Toyota Parking Assist-sensor
Controlelampje Simple- IPA
Waarschuwingslampjes en controlelampjes Controlelampje TRC OFF
Controlelampje Traction Control
Controlelampje VSC OFF
Waarschuwingslampjes en controlelampjes Waarschuwingslampje PCS
Waarschuwingslampjes en controlelampjes Controlelampje Stop & Start-systeem
Waarschuwingslampjes en controlelampjes Controlelampje uitgeschakeld Stop & Startsysteem
Controlelampje voorgloeien
Schakeladviesindicator
Waarschuwingslampjes en controlelampjes ECO-controlelampje
Controlelampje antidiefstalsysteem
Controlelampje SPORT
Waarschuwingslampjes en controlelampjes Controlelampje Smart entry-systeem met startknop
Waarschuwingslampjes en controlelampjes Controlelampje lage buitentemperatuur
Controlelampje PASSENGER AIR BAG

*1: Deze lampjes, behalve de lampjes op het multi-informatiedisplay, gaan branden als het contact AAN wordt gezet om aan te geven dat er een systeemcontrole wordt uitgevoerd. Ze doven nadat de motor is aangeslagen of nadat er enkele seconden verstreken zijn. Er kan een storing in een systeem aanwezig zijn als een lampje niet gaat branden of uitgaat. Laat de auto nakijken door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.
*2: Het lampje knippert om aan te geven dat het systeem in werking is.
*3: Auto's met een instrumentenpaneel met 3 meters
*4: Auto's met een instrumentenpaneel met 2 meters
*5: Het lampje gaat niet branden wanneer het systeem buiten werking is.
*6: Dit lampje brandt in het centrale paneel.
*7: Wanneer de buitentemperatuur ongeveer 3ºC of lager is, gaat het controlelampje gedurende 10 seconden knipperen en blijft daarna branden.

WAARSCHUWING

■Als een waarschuwingslampje van een veiligheidssysteem niet gaat branden Als een lampje van een veiligheidssysteem zoals het ABS of het waarschuwingslampje SRS niet gaan branden als u de motor start, kan dat betekenen dat deze systemen niet beschikbaar zijn om u te beschermen in geval van een ongeval, waardoor ernstig letsel zou kunnen ontstaan. Laat de auto onmiddellijk nakijken door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige als dit gebeurt.

Zie ook:

Ford Focus. Geblokkeerde sensoren
WAARSCHUWINGHet systeem zal wellicht niet goed werken als de sensor is geblokkeerd. Houd de voorruit vrij. De camera is achter de binnenspiegel gemonteerd. De radar bevindt zich ach ...

Citroen C4. Motorkap
Openen Schakel het Stop&Start-systeem altijd uit als u handelingen onder de motorkap wilt uitvoeren, om letsel door het automatisch activeren van de START-stand te voorkomen.  ...

Modellen: