Toyota Auris: Gebruik van het
menu SET UP (menu
Toyota Auris: Gebruik van het menu SET UP (menu "Phone" (telefoon))

Toyota Auris / Toyota Auris - Instructieboekje / Audiosysteem / Menu SET UP / Gebruik van het menu SET UP (menu "Phone" (telefoon))

Een nieuw telefoonnummer toevoegen

Selecteer "Add contacts" (contacten toevoegen) met de toetsen <SELECT, TUNE> en SETUP ENTER.

Instellen van snelkiesnummers

 1. Selecteer "Add SD" (snelkiesnummer toevoegen) met de toetsen <SELECT, TUNE> en SETUP ENTER.
 2. Selecteer de gewenste gegevens met de toetsen <SELECT, TUNE> en SETUP ENTER.
 3. Houd de gewenste voorkeuzetoets ingedrukt.
  Meer informatie over het instellen van snelkiesnummers vanuit de oproepgeschiedenis
  Meer informatie over het verwijderen van snelkiesnummers

Verwijderen van de oproepgeschiedenis

Selecteer "Delete call history" (oproepgeschiedenis verwijderen) met de toetsen <SELECT, TUNE> en SETUP ENTER.

Verwijderen van een geregistreerd telefoonnummer

 1. Selecteer "Delete contacts" (contacten verwijderen) met de toetsen <SELECT, TUNE> en SETUP ENTER.
 2. Selecteer het gewenste telefoonnummer met de toetsen <SELECT, TUNE> en SETUP ENTER en druk op "Yes" (ja).

  Druk op "All" (alle) en vervolgens op "Yes" (ja) om alle geregistreerde telefoonnummers te verwijderen.

  Druk op "A-Z" om de geregistreerde namen in alfabetische volgorde van de beginletter weer te geven.

Verwijderen van het telefoonboek van een andere mobiele telefoon

 1. Selecteer "Delete other PB" (ander telefoonboek verwijderen) met de toetsen <SELECT, TUNE> en SETUP ENTER.
 2. Selecteer het gewenste telefoonboek met de toetsen <SELECT, TUNE> en SETUP ENTER en druk op "Yes" (ja).

Instellen van het gespreksvolume

 1. Selecteer "Call volume" (gespreksvolume) met de toetsen <SELECT, TUNE> en SETUP ENTER.
 2. Wijzigen van het gespreksvolume.

  Volume verlagen: Druk op de toets <SELECT.

  Volume verhogen: Druk op de toets TUNE>.

  Druk op "Back" (terug) om het volume in te stellen.

Instellen van het beltoonvolume

 1. Selecteer "Ringtone volume" (beltoonvolume) met de toetsen <SELECT, TUNE> en SETUP ENTER.
 2. Wijzig het beltoonvolume.

  Volume verlagen: Druk op de toets <SELECT.

  Volume verhogen: Druk op de toets TUNE>.

  Druk op "Back" (terug) om het volume in te stellen.

Instellen van de beltoon

 1. Selecteer "Ringtone" (beltoon) met de toetsen <SELECT, TUNE> en SETUP ENTER.
 2. Selecteer een beltoon (1 - 3) met de toets <SELECT of TUNE>.

  Druk op "Back" (terug) om de geselecteerde beltoon in te stellen.

Overzetten van de oproepgeschiedenis

Selecteer "Transfer history" (geschiedenis overzetten) met de toetsen <SELECT, TUNE> en SETUP ENTER en druk op "Yes" (ja).

■Telefoonnummer Er kunnen maximaal 1.000 namen worden opgeslagen.

■Oproepgeschiedenis In de oproepgeschiedenis kunnen maximaal 10 nummers van uitgaande gesprekken, inkomende gesprekken en gemiste oproepen worden opgeslagen.

■Beperking van het aantal cijfers Een telefoonnummer met meer dan 24 cijfers kan niet worden opgeslagen.

Zie ook:

Ford Focus. On-board diagnosesysteem
Uw auto heeft een on-board diagnosesysteem dat de emissieregeling van de motor controleert. Indien een van de volgende waarschuwingslampjes gaan branden, wijst dit erop dat het on-board ...

Ford Focus. Informatie over afwijkend reservewiel met band
WAARSCHUWING Als u deze richtlijnen niet volgt, kan dit leiden tot een groter risico op verlies van controle over de auto en (dodelijke) verwondingen.Indien u twijfelt over het type reserve ...

Modellen: