Toyota Auris: Bluetooth-audio - Audiosysteem - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Bluetooth-audio

Bedienen van een Bluetooth compatibele draagbare speler

Audiosysteem

  1. Weergave tekst
  2. Afspelen/pauze
  3. Selecteer een album
  4. Herhalen
  5. Afspelen in willekeurige volgorde
  6. Afspelen
  7. Kiezen van een muziekstuk, vooruit- of terugspoelen
  8. Volume
  9. AAN/UIT

Selecteren van een album

Druk op of om het gewenste album te selecteren.

Selecteren van een muziekstuk

Druk op de toets SEEK> of <TRACK om het gewenste muziekstuk te selecteren.

Afspelen en onderbreken van een muziekstuk

Druk op om een muziekstuk af te spelen of om het afspelen tijdelijk te onderbreken.

Versneld vooruit-/terugspoelen van een muziekstuk

Houd de toets SEEK> of <TRACK ingedrukt om vooruit of terug te spoelen.

Afspelen in willekeurige volgorde

Wanneer u op RDM drukt, wordt de modus voor afspelen in willekeurige volgorde als volgt gewijzigd: Album in willekeurige volgorde afspelen → Alle muziekstukken in willekeurige volgorde afspelen → Uit

Herhalen

Wanneer u op RPT drukt, wordt de modus voor herhalen als volgt gewijzigd: Herhalen muziekstuk → Herhalen album → Uit

Wijzigen van de weergave op het display

Druk op "Text" (tekst).

Titel nummer en naam artiest worden op het display weergegeven.

Druk op "Text" (tekst) of "Back" (terug) om terug te keren naar de vorige weergave.

■Functies Bluetooth-audiosysteem Afhankelijk van de draagbare speler die op het systeem is aangesloten, zijn bepaalde functies mogelijk niet beschikbaar.

Zie ook:

Ford Focus. Gloeilampen vervangen
WAARSCHUWING Schakel de verlichting en het contact uit. Het nalaten hiervan kan ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben.Lampen en gekoppelde componenten worden heet tijdens gebruik. ...

Ford Focus. Automatisch vasthouden
WAARSCHUWING Het systeem vervangt niet de parkeerrem. Bedien voor het verlaten van de auto altijd de parkeerrem.Wanneer het systeem wordt ingeschakeld, moet u in uw auto blijven zitten. U b ...

Modellen: