Toyota Auris: Inschakelen van het LDA-systeem - LDA (Lane Departure
Alert) - Toyota Safety Sense - Rijden - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Inschakelen van het LDA-systeem

Druk op de toets LDA om het LDA-systeem in te schakelen.

Het controlelampje LDA gaat branden en er wordt een melding weergegeven op het multiinformatiedisplay.

Druk nogmaals op de toets LDA om het LDA-systeem uit te schakelen.

Als het LDA-systeem wordt in- of uitgeschakeld, blijft de status van het LDA-systeem de volgende keer dat de motor wordt gestart ongewijzigd

Toyota Safety Sense

Weergave op het multi-informatiedisplay

Binnenzijde van de weergegeven witte lijnen is wit

Dit geeft aan dat het systeem witte (gele) lijnen herkent. Als de auto de rijstrook verlaat, knippert de witte lijn die wordt weergegeven aan de zijde waar de auto de strook verlaat oranje.

Binnenzijde van de weergegeven witte lijnen is zwart

Dit geeft aan dat het systeem witte (gele) lijnen niet kan herkennen of tijdelijk is uitgeschakeld.

■Als "Check LDA system" (controleer LDA-systeem) wordt weergegeven op het multi-informatiedisplay Als het controlelampje LDA niet gaat branden wanneer de toets LDA wordt ingedrukt om het systeem in te schakelen, is er mogelijk een storing aanwezig in het systeem. Laat uw auto direct controleren door een erkende Toyotadealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

■Werkingsvoorwaarden Deze functie werkt wanneer aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

■Tijdelijk uitschakelen van functies Als niet langer aan de werkingsvoorwaarden wordt voldaan, wordt een functie mogelijk tijdelijk uitgeschakeld. Als echter weer aan de werkingsvoorwaarden wordt voldaan, wordt de werking van de functie automatisch hervat.

■Werking Lane Departure Alert De waarschuwingszoemer is mogelijk slecht te horen door geluiden van buiten, afspelen van muziek, enz.

■Er bevinden zich maar aan één kant van de weg witte (gele) lijnen Het LDA-systeem zal niet werken voor de zijde waar geen witte (gele) lijnen konden worden herkend.

■Nadat de auto in de zon heeft gestaan Het LDA-systeem is mogelijk niet beschikbaar en er wordt gedurende een bepaalde tijd na het wegrijden een waarschuwingsmelding weergegeven. Als de temperatuur in het interieur daalt en de temperatuur rondom de sensor voor weer geschikt is voor de werking ervan, wordt het systeem geactiveerd.

■Als er slechts aan één zijde van de auto rijstrookmarkeringen aanwezig zijn De Lane Departure Warning-functie zal niet werken voor de zijde waar geen rijstrookmarkeringen konden worden herkend.

■Omstandigheden waaronder de functies mogelijk niet goed werken In de volgende situaties signaleert de sensor voor witte (gele) lijnen mogelijk niet en werken verschillende functies mogelijk niet normaal.

■Waarschuwingsmeldingen voor het LDA-systeem Waarschuwingsmeldingen worden gebruikt om een storing in het systeem aan te geven of om de bestuurder tijdens het rijden te waarschuwen.

■Persoonlijke voorkeursinstellingen

Zie ook:

Peugeot 308. Richtingaanwijzers (knipperlichten)
Links: beweeg de verlichtingsschakelaar omlaag voorbij het zware punt. Rechts: beweeg de verlichtingsschakelaar omhoog voorbij het zware punt. Drie keer knipperen Beweeg de schak ...

Ford Focus. Motorolie controleren
De auto moet op een vlakke ondergrond staan. Controleer het oliepeil voordat u de motor start of zet e motor uit en wacht 10 minuten om de olie in het oliecarter af te tappen. Verw ...

Modellen: