Toyota Auris: Koelvloeistof - Motorruimte - Onderhoud, zelf
uit te voeren - Onderhoud en
verzorging - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Koelvloeistof

Het koelvloeistofniveau is correct als het zich bij koude motor tussen de streepjes FULL en LOW bevindt.

■ Koelvloeistofreservoir

1NR-FE, 1ZR-FAE en 1ND-TV motor

 1. Dop reservoir
 2. Streepje FULL
 3. Streepje LOW

Als het niveau zich op of onder het LOW-streepje bevindt, moet koelvloeistof worden bijgevuld tot aan het FULL-streepje.

Onderhoud, zelf uit te voeren

8NR-FTS motor

 1. Dop reservoir
 2. Streepje FULL
 3. Streepje LOW

Als het niveau zich op of onder het LOW-streepje bevindt, moet koelvloeistof worden bijgevuld tot aan het FULL-streepje.

Onderhoud, zelf uit te voeren

1WW motor

 1. Dop reservoir
 2. Streepje FULL
 3. Streepje LOW

Als het niveau zich op of onder het LOW-streepje bevindt, moet koelvloeistof worden bijgevuld tot aan het FULL-streepje.

Onderhoud, zelf uit te voeren

■ Koelvloeistofreservoir intercooler (alleen 8NR-FTS motor)

 1. Dop reservoir
 2. Streepje FULL
 3. Streepje LOW

Als het niveau zich op of onder het onderste streepje (LOW) bevindt, moet koelvloeistof worden bijgevuld tot aan het bovenste streepje (FULL).

Onderhoud, zelf uit te voeren

■Selectie van koelvloeistof

Behalve 1WW motor Gebruik alleen Toyota Super Long Life Coolant of een gelijkwaardig product.

Toyota Super Long Life Coolant is een mengsel van 50% koelvloeistof en 50% gedemineraliseerd water. (Minimumtemperatuur: -35ºC)

Neem voor meer informatie over koelvloeistof contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

1WW motor Gebruik alleen originele Toyota Premium Long Life Coolant 1WW/2WW of gelijkwaardig.

Geconcentreerde originele Toyota Premium Long Life Coolant 1WW/2WW moet worden gemengd in de volgende verhouding: 50% koelvloeistof en 50% gedemineraliseerd water. (Minimumtemperatuur: -35ºC)

Neem voor meer informatie over koelvloeistof contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

■Als het koelvloeistofniveau korte tijd na het bijvullen weer is gezakt Controleer de radiateur, de slangen, de doppen van het koelvloeistofreservoir, de aftapkraan en de waterpomp visueel.

Als u geen lek kunt vinden, laat dan een erkende Toyota-dealer of hersteller/ reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige de druk op de dop nakijken en controleren op lekkages in het koelsysteem.

WAARSCHUWING

■Als de motor oververhit is Draai de dop van het koelvloeistofreservoir niet los.

Als het koelsysteem nog onder druk staat, kan hete koelvloeistof uit de vulopening spuiten als de dop wordt verwijderd en brandwonden of ander ernstig letsel veroorzaken.

OPMERKING

■Bij het bijvullen van koelvloeistof Gebruik geen onverdunde antivries of alleen water. Een goede mengverhouding van water en antivries zorgt voor een goede smering, corrosiebescherming en koeling. Lees altijd de informatie op het etiket van de antivries of koelvloeistof.

■Als u koelvloeistof morst Verwijder de koelvloeistof met veel water om te voorkomen dat het de lak of onderdelen aantast.

Zie ook:

Ford Focus. 12 volt accu vervangen
WAARSCHUWING Bij accu's komen explosieve gassen vrij, die tot persoonlijk letsel kunnen leiden. Zorg daarom dat er geen vuur, vonken of verlichting bij de accu in de buurt zijn. Wanneer u ...

Ford Focus. Een wiel verwijderen
WAARSCHUWING Parkeer uw auto dusdanig dat u, noch het verkeer hinder ondervindt of gevaar loopt.Parkeer uw auto zodat u de verkeersstroom niet hindert en uzelf niet in gevaar brengt en plaa ...

Modellen: