Toyota Auris: Menu-iconen - Multi-informatiedisplay
(instrumentenpaneel
met 2 meters) - Instrumentenpaneel - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Menu-iconen

Bedienen van de bedieningstoetsen van het instrumentenpaneel

Het multi-informatiedisplay wordt bediend met behulp van de bedieningstoetsen van het instrumentenpaneel.

 1.   : Menu-iconen weergeven/ menu-iconen selecteren

: Het weergegeven onderwerp wijzigen, omhoog/omlaag scrollen op het scherm en de cursor omhoog/omlaag bewegen

 1. Indrukken: Invoeren/instellen
  Ingedrukt houden: Resetten
 2. Terugkeren naar het vorige scherm

Multi-informatiedisplay (instrumentenpaneel met 2 meters)

Rij-informatie

■ Rij-informatie 1/rij-informatie 2/rij-informatie 3

Geeft verschillende soorten rij-informatie weer, zoals:

De weergegeven onderwerpen (zie onderstaande lijst) kunnen worden gewijzigd via de weergave van de instellingen.

Onderwerp Inhoud
Actueel brandstofverbruik (weergave meter) Geeft het actuele brandstofverbruik aan met de weergave van een meter
Actueel brandstofverbruik (weergave in cijfers) Geeft het actuele brandstofverbruik aan in cijfers
Gemiddeld brandstofverbruik (sinds resetten) Geeft het gemiddelde brandstofverbruik sinds het resetten van het display weer*2, 3
Gemiddeld brandstofverbruik (sinds starten) Geeft het gemiddelde brandstofverbruik sinds het starten van de motor weer*3
Gemiddeld brandstofverbruik (sinds tanken) Geeft het gemiddelde brandstofverbruik sinds het tanken weer*3, 4
Werkingsduur Stop & Start-systeem (sinds resetten)* 1 Geeft de totale tijd aan dat de motor is gestopt door de werking van het Stop & Start-systeem sinds het systeem voor het laatst is gereset*2
Werkingsduur Stop & Start-systeem (sinds starten)* 1 Geeft de totale tijd aan dat de motor is gestopt door de werking van het Stop & Start-systeem sinds het starten van de motor
Gemiddelde rijsnelheid (sinds resetten) Geeft de gemiddelde rijsnelheid sinds het resetten van het display weer*2
Gemiddelde rijsnelheid (sinds resetten) Geeft de gemiddelde rijsnelheid sinds het starten van de motor weer
Verstreken tijd (sinds resetten) Geeft de verstreken tijd sinds het resetten van het display weer*2
Verstreken tijd (sinds starten) Geeft de verstreken tijd sinds het starten van de motor weer
Afstand (actieradius) Geeft de actieradius bij de resterende hoeveelheid brandstof weer*4, 5
Afstand (sinds starten) Geeft de rijafstand weer sinds het starten van de auto
  Geen weergave Geen onderwerp

*1: Indien aanwezig
*2: Waarden die kunnen worden gereset worden weergegeven met een cirkel ( ) in de hoek rechts boven.

Geef om te resetten het gewenste onderwerp weer en houd de toets ingedrukt. Als beide weergegeven onderwerpen kunnen worden gereset, wordt er een resetkeuzescherm weergegeven.
*3: Gebruik het weergegeven brandstofverbruik ter referentie.
*4: Als er een kleine hoeveelheid brandstof wordt getankt, wordt de weergave mogelijk niet bijgewerkt.
Zet bij het tanken het contact UIT. Als brandstof wordt getankt terwijl het contact niet UIT staat, wordt het display mogelijk niet bijgewerkt.
*5: Deze afstand wordt berekend op basis van het gemiddelde brandstofverbruik.

Hierdoor kan de werkelijke afstand die nog kan worden gereden, afwijken van de weergegeven afstand.

■ ECO-indicator (indien aanwezig)

■ Digitale snelheidsmeter Geeft de rijsnelheid weer in cijfers.

Weergave instellingen

Gevoeligheid waarschuwing LDA (Lane Departure Alert) (indien aanwezig) De gevoeligheid van de waarschuwing van de LDA kan op 2 verschillende niveaus worden ingesteld.

Toyota Parking Assist-sensor (indien aanwezig) Hiermee kan het Toyota Parking Assist Sensor-systeem worden geactiveerd/gedeactiveerd.

RSA (Road Sign Assist) (indien aanwezig) Hiermee kan het RSA-systeem worden geactiveerd/gedeactiveerd.

Regeling instrumentenverlichting Hiermee kan de helderheid van de tellers worden ingesteld in de nachtmodus*

*: Nachtmodus

Overige instellingen Hiermee kunnen de volgende instellingen worden gewijzigd:

Taal Hiermee kan de taal op het display worden gewijzigd.

■ECO-indicator (indien aanwezig)

 1. ECO-controlelampje
  Tijdens milieuvriendelijk accelereren (ECO-rijden) gaat het ECO-controlelampje branden. Wanneer de acceleratie de bovengrens van de ECO-zone overschrijdt of wanneer de auto tot stilstand komt, gaat het lampje uit.
 2. Eco-indicator
  Toont ECO-zone bij milieuvriendelijk rijden op basis van de acceleratie.
 3. Mate van milieuvriendelijk rijden op basis van de acceleratie
  Het aantal groene segmenten dat wordt weergegeven door de ECO-indicator neemt af/toe afhankelijk van de acceleratie van de auto.
  Als de acceleratie de bovengrens van de ECO-zone overschrijdt, verdwijnen alle groene segmenten en gaat het ECO-controlelampje uit.
 4. ECO-zone

Multi-informatiedisplay (instrumentenpaneel met 2 meters)

In de volgende gevallen werkt de ECO-indicator niet:

■Pop-updisplay informatie Stop & Start-systeem (indien aanwezig) Onder bepaalde omstandigheden wordt tijdelijk de volgende informatie over het Stop & Start-systeem weergegeven op het multi-informatiedisplay:

■Helderheid van de tellers (dagmodus en nachtmodus)

Auto's zonder automatische verlichting

 • Dagmodus: Wanneer de achterlichten zijn uitgeschakeld
 • Nachtmodus: Wanneer de achterlichten zijn ingeschakeld

Auto's met automatische verlichting

 • Dagmodus: Wanneer de achterlichten zijn uitgeschakeld of wanneer de achterlichten zijn ingeschakeld, maar de omgeving licht is
 • Nachtmodus: Wanneer de achterlichten zijn ingeschakeld en de omgeving donker is

■Onderbreking van de weergave van de instellingen

■Bij het losnemen en aansluiten van de accukabels De gegevens voor de rij-informatie* worden gereset.

*: Behalve werkingsduur Stop & Start-systeem

■LCD-scherm Op het scherm kunnen kleine vlekjes of lichte puntjes verschijnen. Dit verschijnsel is kenmerkend voor LCD-schermen en u kunt het scherm zonder problemen blijven gebruiken.

■Beëindigen van weergave Wanneer het contact UIT wordt gezet, worden de volgende gegevens over de huidige rit tijdelijk weergegeven op het multi-informatiedisplay.

WAARSCHUWING

■Waarschuwingen voor het gebruik tijdens het rijden

■Informatiedisplay bij lage temperaturen Laat het interieur van de auto op temperatuur komen alvorens het informatiedisplay te gebruiken. Bij extreem lage temperaturen kan het informatiedisplay trager reageren en worden wijzigingen mogelijk met enige vertraging weergegeven.

Zo kan er bijvoorbeeld een vertraging ontstaan tussen het schakelen door de bestuurder en de weergave van de ingeschakelde versnelling op het display.

Deze vertraging kan de bestuurder doen besluiten nogmaals terug te schakelen, waardoor er snel en te sterk op de motor wordt afgeremd en er een aanrijding kan ontstaan, mogelijk met ernstig letsel tot gevolg.

■Waarschuwing bij het instellen van het display Aangezien de motor tijdens het instellen van het display moet draaien, dient de auto te worden geparkeerd op een plaats met voldoende ventilatie. In een afgesloten ruimte, zoals een garage, kunnen uitlaatgassen die het schadelijke koolmonoxide (CO) bevatten, zich ophopen en in de auto terechtkomen. Dit kan zeer schadelijk zijn voor de gezondheid.

OPMERKING

■Tijdens het instellen van het display Om te voorkomen dat de accu leeg raakt, dient de motor te draaien terwijl de displayinstellingen worden aangepast.

Zie ook:

Citroen C4. Voorzieningen achter
12V-aansluiting Verwijder het afdekkapje en sluit een geschikte adapter aan als u een 12V-accessoire wilt aansluiten (max. 120 W). Armleuning achter Voor het comfort van de achterpassagie ...

KIA Cee'd. Curtain airbag
(indien van toepassing) De curtain airbags bevinden zich langs de rand van het dak boven de voor- en achterportieren. Ze zijn ontworpen om bij bepaalde aanrijdingen van opzij de hoofden van de vo ...

Modellen: