Toyota Auris: Menulijst van Bluetooth-audio/telefoon - Bluetooth-audio/telefoon - Gebruik van Bluetooth-
apparaten - Audiosysteem - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Menulijst van Bluetooth-audio/telefoon

Druk om een menu te selecteren op de toets SETUP ENTER en navigeer door de menu's met de toetsen <SELECT, TUNE> en SETUP ENTER:

Eerste menu Tweede menu Derde menu Uitleg
"Bluetooth*" "Pairing" (koppelen) - Registreren van een Bluetooth- apparaat
"List Phone" (telefoonlijst) - Overzicht weergeven van de geregistreerde mobiele telefoons
"List audio" (audiolijst) - Overzicht weergeven van de geregistreerde draagbare spelers
"Passkey" (toegangscode) - De toegangscode wijzigen
"BT Power" (aan/ uit) - Automatisch verbinding maken van het apparaat aan of uit
"Bluetooth* info" "Device Name" (naam apparaat) "Device Address" (adres apparaat) Weergeven van status apparaat
"Display setting" (weergeven display) - Weergave bevestiging van automatische verbinding aan of uit
"Reset" (resetten) - Initialiseren van de instellingen
PHONE of TEL "Phonebook" "Add contacts" (contactpersonen toevoegen) Toevoegen van een nieuw nummer
"Add SD" (snelkiesnummer toevoegen) Registreren van een snelkiesnummer
"Delete call history" (oproepgeschiedenis verwijderen) Een nummer verwijderen dat in de oproepgeschiedenis is opgeslagen
"Delete contacts" (contacten verwijderen) Een nummer verwijderen dat in het telefoonboek is opgeslagen
"Delete other PB" (andere telefoonboekgegevens verwijderen) Verwijderen van telefoonboekgegevens
"HF sound setting" (geluidsinstelling HF) "Call volume" (geluidsvolume oproep) Instellen van het gespreksvolume
"Ringtone volume" (beltoonvolume) Instellen van het beltoonvolume
"Ringtone" (beltoon) Instellen van de beltoon
"Transfer history" (geschiedenis overzetten)

-

Overzetten van de oproepgeschiedenis

*: Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG. Inc.

■Functies Bluetooth-audio/telefoon Afhankelijk van het Bluetooth-apparaat zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.

Zie ook:

Peugeot 308. Allesdragers monteren
Monteer de allesdragers uitsluitend op de vier verankeringspunten op de dakrand. Deze punten zijn niet zichtbaar als de portieren zijn gesloten. Gebruik door PEUGEOT goedgekeurde accessoir ...

Ford Focus. Milieu
Bescherming van het milieu Speel een rol in de bescherming van het milieu.Correct gebruik van auto's en geautoriseerde afvoer en verwerking van afval, reinigingsmiddelen en smeermiddelen zi ...

Modellen: