Toyota Auris: Menulijst van Bluetooth-audio/telefoon - Bluetooth-audio/telefoon - Gebruik van Bluetooth-
apparaten - Audiosysteem - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Menulijst van Bluetooth-audio/telefoon

Druk om een menu te selecteren op de toets SETUP ENTER en navigeer door de menu's met de toetsen <SELECT, TUNE> en SETUP ENTER:

Eerste menu Tweede menu Derde menu Uitleg
"Bluetooth*" "Pairing" (koppelen) - Registreren van een Bluetooth- apparaat
"List Phone" (telefoonlijst) - Overzicht weergeven van de geregistreerde mobiele telefoons
"List audio" (audiolijst) - Overzicht weergeven van de geregistreerde draagbare spelers
"Passkey" (toegangscode) - De toegangscode wijzigen
"BT Power" (aan/ uit) - Automatisch verbinding maken van het apparaat aan of uit
"Bluetooth* info" "Device Name" (naam apparaat) "Device Address" (adres apparaat) Weergeven van status apparaat
"Display setting" (weergeven display) - Weergave bevestiging van automatische verbinding aan of uit
"Reset" (resetten) - Initialiseren van de instellingen
PHONE of TEL "Phonebook" "Add contacts" (contactpersonen toevoegen) Toevoegen van een nieuw nummer
"Add SD" (snelkiesnummer toevoegen) Registreren van een snelkiesnummer
"Delete call history" (oproepgeschiedenis verwijderen) Een nummer verwijderen dat in de oproepgeschiedenis is opgeslagen
"Delete contacts" (contacten verwijderen) Een nummer verwijderen dat in het telefoonboek is opgeslagen
"Delete other PB" (andere telefoonboekgegevens verwijderen) Verwijderen van telefoonboekgegevens
"HF sound setting" (geluidsinstelling HF) "Call volume" (geluidsvolume oproep) Instellen van het gespreksvolume
"Ringtone volume" (beltoonvolume) Instellen van het beltoonvolume
"Ringtone" (beltoon) Instellen van de beltoon
"Transfer history" (geschiedenis overzetten)

-

Overzetten van de oproepgeschiedenis

*: Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG. Inc.

■Functies Bluetooth-audio/telefoon Afhankelijk van het Bluetooth-apparaat zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.

Zie ook:

Ford Focus. Overzicht motorruimte - 1.5L TiVCT, links stuur
Expansiereservoir. Zie Motorkoelvloeistof controleren. Oliepeilstaaf. Zie Oliepeilstaaf. Motorolievuldop. Zie Motorolie controleren. ...

Toyota Auris. Detectiebereik van de sensoren
Ongeveer 100 cm Ongeveer 150 cm Ongeveer 25 cm Ongeveer 50 cm Ongeveer 50 cm Het schema toont het detectiebereik van de sensoren. Merk op dat de sensoren geen obstakels kunnen detecte ...

Modellen: