Toyota Auris: Persoonlijke voorkeursinstellingen van het display - Multi-informatiedisplay
(instrumentenpaneel
met 3 meters) - Instrumentenpaneel - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Persoonlijke voorkeursinstellingen van het display

De weergave van de volgende onderwerpen kan worden aangepast:

Aan de persoonlijke voorkeur aanpasbare onderwerpen

■ ECO-controlelampje (indien aanwezig) Kan worden in- en uitgeschakeld.

■ Werkingsduur pop-updisplay Stop & Start-systeem (indien aanwezig) Actuele werkingsduur Stop & Start-systeem kan worden in- en uitgeschakeld

Het display aanpassen aan de persoonlijke voorkeur

1. U kunt het display voor de persoonlijke voorkeursinstellingen wijzigen door de kilometerteller weer te geven en de knop voor het wijzigen van de weergave of de toets DISP langer dan 5 seconden ingedrukt te houden.

2. Druk om de instelling te wijzigen op de knop voor het wijzigen van de weergave of op de toets DISP.

De instelling verandert iedere keer dat op de knop of toets wordt gedrukt.

Druk na het aanpassen aan de persoonlijke voorkeur langer dan 2 seconden op de schakelaar voor het wijzigen van de weergave of op de toets DISP om terug te gaan naar de kilometerteller.

■ECO-indicator (indien aanwezig)

  1. ECO-controlelampje
    Tijdens milieuvriendelijk accelereren (ECO-rijden) gaat het ECO-controlelampje branden. Wanneer de acceleratie de bovengrens van de ECO-zone overschrijdt of wanneer de auto tot stilstand komt, gaat het lampje uit.
  2. ECO-indicator
    Toont de ECO-zone en de mate van milieuvriendelijk rijden op basis van de acceleratie.
  3. Mate van milieuvriendelijk rijden op basis van acceleratie
    Als de acceleratie de bovengrens van de ECO-zone overschrijdt, gaat de rechterzijde van de ECO-indicator knipperen en gaat het ECO-controlelampje uit.
  4. ECO-zone

Multi-informatiedisplay (instrumentenpaneel met 3 meters)

In de volgende gevallen werkt de ECO-indicator niet:

■Werkingsduur pop-updisplay Stop & Start-systeem (indien aanwezig) Als dit ingeschakeld is, zal de actuele werkingsduur van het Stop & Start-systeem worden weergegeven op het multi-informatiedisplay.

■Helderheid van de tellers Als de achterlichten branden, wordt de helderheid van de tellers iets minder, tenzij de maximale helderheid van de tellers is ingesteld.

■Bij het losnemen en aansluiten van de accukabels De volgende gegevens worden gereset:

■LCD-scherm Op het scherm kunnen kleine vlekjes of lichte puntjes verschijnen. Dit verschijnsel is kenmerkend voor LCD-schermen en u kunt het scherm zonder problemen blijven gebruiken.

WAARSCHUWING

■Waarschuwingen voor het gebruik tijdens het rijden

■Het display bij lage temperaturen Laat het interieur van de auto op temperatuur komen alvorens het display te gebruiken. Bij extreem lage temperaturen kan het display trager reageren en worden wijzigingen mogelijk met enige vertraging weergegeven.

Zo kan er bijvoorbeeld een vertraging ontstaan tussen het schakelen door de bestuurder en de weergave van de ingeschakelde versnelling op het display.

Deze vertraging kan de bestuurder doen besluiten nogmaals terug te schakelen, waardoor er snel en te sterk op de motor wordt afgeremd en er een aanrijding kan ontstaan, mogelijk met ernstig letsel tot gevolg.

■Waarschuwing bij het instellen van het display Aangezien de motor tijdens het instellen van het display moet draaien, dient de auto te worden geparkeerd op een plaats met voldoende ventilatie. In een afgesloten ruimte, zoals een garage, kunnen uitlaatgassen die het schadelijke koolmonoxide (CO) bevatten, zich ophopen en in de auto terechtkomen. Dit kan zeer schadelijk zijn voor de gezondheid.

Zie ook:

Ford Focus. Modem
Draadloze hotspot Item Omschrijving Wifihotspot De draadloze hotspot van de auto in- of uitschakelen. Instellingen ...

Citroen C4. Audiovoorbereiding
Uw auto is af fabriek voorzien van: een antenne met twee functies, gemonteerd op het achterste deel van het dak, een coaxiale antennekabel, een basisontstoring, bedrading voor de luidspre ...

Modellen: