Toyota Auris: Reisinformatie/Rij-informatie/Regeling instrumentenverlichting - Multi-informatiedisplay
(instrumentenpaneel
met 3 meters) - Instrumentenpaneel - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Reisinformatie/Rij-informatie/Regeling instrumentenverlichting

Wijzigen van de weergave

Druk om het weergegeven onderwerp te wijzigen op de knop voor het wijzigen van de weergave of op de toets DISP.

Het onderwerp verandert iedere keer dat op de knop of toets wordt gedrukt.

Multi-informatiedisplay (instrumentenpaneel met 3 meters)

Onderwerpen die worden weergegeven

■ Kilometerteller

ODO wordt weergegeven.

Geeft de totale afstand weer die met de auto gereden is.

■ Dagteller A/dagteller B

/ wordt weergegeven.

Geeft de afstand weer die met de auto gereden is sinds de teller de laatste keer op nul is gezet. Dagteller A en B kunnen onafhankelijk van elkaar worden gebruikt en verschillende afstanden weergeven.

Geef om een dagteller te resetten de gewenste dagteller weer en houd vervolgens de knop voor het wijzigen van de weergave of de toets DISP ingedrukt.

■ Werkingsduur Stop & Start-systeem (indien aanwezig)

ECO wordt weergegeven.

Geeft de tijd aan dat de motor is gestopt door werking van het Stop & Start-systeem tijdens de huidige rit (vanaf het moment dat de motor werd gestart totdat deze werd uitgeschakeld).

■ Totale werkingsduur Stop & Start-systeem (indien aanwezig)

ECO ODO wordt weergegeven.

Geeft de totale tijd aan dat de motor is gestopt door werking van het Stop & Start-systeem sinds de teller voor het laatst is gereset.

Geef om de totale werkingsduur van het Stop & Start-systeem te resetten dit onderwerp weer en houd vervolgens de knop voor het wijzigen van de weergave of de toets DISP ingedrukt.

■ Gemiddeld brandstofverbruik

AVG. wordt weergegeven.

Geeft het gemiddelde brandstofverbruik weer sinds de functie is gereset.

■ Actieradius

RANGE wordt weergegeven.

Geeft de geschatte maximale afstand aan die nog met de in de tank aanwezige brandstof kan worden gereden.

■ Display regeling verlichting instrumentenpaneel

Geeft het display voor de regeling van de instrumentenverlichting weer.

Zie ook:

Ford Focus. Automatisch in- en uitschakelende verlichting
WAARSCHUWING Het systeem is niet bedoeld om de bestuurder te ontheffen van zijn plicht om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn. U moet het systeem wellicht onderdrukken als h ...

Ford Focus. Overschakelen op normale snelheidsregeling
WAARSCHUWING De normale snelheidsregeling remt niet wanneer uw auto tragere voertuigen nadert. Zorg ervoor dat u zich altijd goed bewust bent van welke modus u hebt gekozen. Rem indien dit ...

Modellen: