Toyota Auris: Reisinformatie/Rij-informatie/Regeling instrumentenverlichting - Multi-informatiedisplay
(instrumentenpaneel
met 3 meters) - Instrumentenpaneel - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Reisinformatie/Rij-informatie/Regeling instrumentenverlichting

Wijzigen van de weergave

Druk om het weergegeven onderwerp te wijzigen op de knop voor het wijzigen van de weergave of op de toets DISP.

Het onderwerp verandert iedere keer dat op de knop of toets wordt gedrukt.

Multi-informatiedisplay (instrumentenpaneel met 3 meters)

Onderwerpen die worden weergegeven

■ Kilometerteller

ODO wordt weergegeven.

Geeft de totale afstand weer die met de auto gereden is.

■ Dagteller A/dagteller B

/ wordt weergegeven.

Geeft de afstand weer die met de auto gereden is sinds de teller de laatste keer op nul is gezet. Dagteller A en B kunnen onafhankelijk van elkaar worden gebruikt en verschillende afstanden weergeven.

Geef om een dagteller te resetten de gewenste dagteller weer en houd vervolgens de knop voor het wijzigen van de weergave of de toets DISP ingedrukt.

■ Werkingsduur Stop & Start-systeem (indien aanwezig)

ECO wordt weergegeven.

Geeft de tijd aan dat de motor is gestopt door werking van het Stop & Start-systeem tijdens de huidige rit (vanaf het moment dat de motor werd gestart totdat deze werd uitgeschakeld).

■ Totale werkingsduur Stop & Start-systeem (indien aanwezig)

ECO ODO wordt weergegeven.

Geeft de totale tijd aan dat de motor is gestopt door werking van het Stop & Start-systeem sinds de teller voor het laatst is gereset.

Geef om de totale werkingsduur van het Stop & Start-systeem te resetten dit onderwerp weer en houd vervolgens de knop voor het wijzigen van de weergave of de toets DISP ingedrukt.

■ Gemiddeld brandstofverbruik

AVG. wordt weergegeven.

Geeft het gemiddelde brandstofverbruik weer sinds de functie is gereset.

■ Actieradius

RANGE wordt weergegeven.

Geeft de geschatte maximale afstand aan die nog met de in de tank aanwezige brandstof kan worden gereden.

■ Display regeling verlichting instrumentenpaneel

Geeft het display voor de regeling van de instrumentenverlichting weer.

Zie ook:

Toyota Auris. Informatie over brandstof
Benzinemotor EU: Gebruik uitsluitend loodvrije benzine conform de Europese norm EN228. Gebruik loodvrije benzine met een octaangetal van 95 RON (Research Octane Number) of hoger voor optimale p ...

Ford Focus. Achteruitkijkcamera
WAARSCHUWING Het achteruitkijkcamerasysteem is een aanvullend hulpmiddel bij het achteruitrijden, dat de bestuurder steeds samen met de binnen- en buitenspiegels moet gebruiken voor een max ...

Modellen: