Toyota Auris: Registreren van een
Bluetooth-apparaat - Gebruik van Bluetooth-
apparaten - Audiosysteem - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Registreren van een Bluetooth-apparaat

Alvorens de Bluetooth-audio/telefoon te gebruiken, moet een Bluetooth-apparaat in het systeem worden geregistreerd. U kunt maximaal 5 Bluetooth-apparaten registreren.

Registreren van een Bluetooth-apparaat

1. Druk op de toets SETUP ENTER en selecteer "Bluetooth*" met de toets <SELECT of TUNE>.

*: Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG. Inc.

2. Druk op de toets SETUP ENTER en selecteer "Pairing" (koppelen) met de toets <SELECT of TUNE>.

Er wordt een toegangscode weergegeven.

3. Niet SSP (Secure Simple Pairing) compatibele Bluetooth-apparaten: Voer de toegangscode in in het apparaat.

SSP (Secure Simple Pairing) compatibele Bluetooth-apparaten: Selecteer "Yes" (ja) om het apparaat te registreren. Afhankelijk van het type apparaat wordt het mogelijk automatisch geregistreerd.

Als een Bluetooth-apparaat zowel muziek kan afspelen en als mobiele telefoon kan worden gebruikt, worden beide functies tegelijkertijd in het systeem geregistreerd. Wanneer het apparaat wordt verwijderd, worden beide functies tegelijkertijd verwijderd.

Als de toets gesprek aannemen wordt ingedrukt en de PHONE- of TEL-modus wordt geselecteerd terwijl er geen telefoons zijn geregistreerd, wordt het registratiescherm automatisch weergegeven.

Zie ook:

Ford Focus. Dieseluitlaatvloeistoftank (AdBlue) vullen
De vulleiding van de dieseluitlaatvloeistoftank (AdBlue) bevindt zich naast de brandstofvulleiding en heeft een blauwe dop.Vul de tank bij met een vloeistofpomp bij een tankstation vo ...

Ford Focus. Een zekering vervangen
Algemene informatie Als elektrische componenten in de auto niet werken, kan er een zekering kapot zijn. Kapotte zekeringen hebben een kapotte draad in de zekering. Zekeringkast in pa ...

Modellen: