Toyota Auris: Registreren van een
Bluetooth-apparaat - Gebruik van Bluetooth-
apparaten - Audiosysteem - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Registreren van een Bluetooth-apparaat

Alvorens de Bluetooth-audio/telefoon te gebruiken, moet een Bluetooth-apparaat in het systeem worden geregistreerd. U kunt maximaal 5 Bluetooth-apparaten registreren.

Registreren van een Bluetooth-apparaat

1. Druk op de toets SETUP ENTER en selecteer "Bluetooth*" met de toets <SELECT of TUNE>.

*: Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG. Inc.

2. Druk op de toets SETUP ENTER en selecteer "Pairing" (koppelen) met de toets <SELECT of TUNE>.

Er wordt een toegangscode weergegeven.

3. Niet SSP (Secure Simple Pairing) compatibele Bluetooth-apparaten: Voer de toegangscode in in het apparaat.

SSP (Secure Simple Pairing) compatibele Bluetooth-apparaten: Selecteer "Yes" (ja) om het apparaat te registreren. Afhankelijk van het type apparaat wordt het mogelijk automatisch geregistreerd.

Als een Bluetooth-apparaat zowel muziek kan afspelen en als mobiele telefoon kan worden gebruikt, worden beide functies tegelijkertijd in het systeem geregistreerd. Wanneer het apparaat wordt verwijderd, worden beide functies tegelijkertijd verwijderd.

Als de toets gesprek aannemen wordt ingedrukt en de PHONE- of TEL-modus wordt geselecteerd terwijl er geen telefoons zijn geregistreerd, wordt het registratiescherm automatisch weergegeven.

Zie ook:

Ford Focus. Auto-Start-Stop - Handgeschakelde versnellingsbak
WAARSCHUWING Zet het contact steeds uit en schakel de parkeerrem helemaal in voordat u enige onderhoudswerkzaamheden uitvoert of uw auto verlaat. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dat ...

Citroen C4. Richtingaanwijzers
Links: duw de hendel omlaag, voorbij het zware punt. Rechts: duw de hendel omhoog, voorbij het zware punt. Wanneer bij een snelheid van meer dan 60 km/h de richtingaanwijzers na m ...

Modellen: