Toyota Auris: Ruitenwissers
en -sproeiers - Bedienen van verlichting
en ruitenwissers - Rijden - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Ruitenwissers en -sproeiers

Bedienen van de ruitenwisserhendel

Ruitenwissers met intervalafstelling De werking van de ruitenwisser wordt geselecteerd door de hendel als volgt te bewegen: Als de intervalstand wordt geselecteerd, kan het wisinterval ook worden gewijzigd.

 1. Intervalstand
 2. Lage snelheid ruitenwissers
 3. Hoge snelheid ruitenwissers
 4. Enkele slag

Bedienen van verlichting en ruitenwissers

Het wisinterval kan worden gewijzigd als de intervalstand wordt geselecteerd.

 1. Verkort het interval van de wisserwerking
 2. Verlengt het interval van de wisserwerking

Bedienen van verlichting en ruitenwissers

 1. Gelijktijdig inschakelen ruitensproeiers en ruitenwissers

De ruitenwissers maken automatisch een aantal wisbewegingen nadat de sproeier in werking treedt.

Auto's met koplampsproeiers: Als de koplampen aan zijn en u de hendel naar u toe getrokken houdt, werken de koplampsproeiers één keer. Daarna werken de koplampsproeiers elke vijfde keer dat u de hendel naar u toe trekt.

Bedienen van verlichting en ruitenwissers

Ruitenwissers met regensensor In de stand AUTO werken de ruitenwissers automatisch wanneer de sensor signaleert dat het regent. De wissnelheid wordt automatisch afgestemd op de hoeveelheid neerslag en de rijsnelheid.

 1. Stand AUTO
 2. Lage snelheid ruitenwissers
 3. Hoge snelheid ruitenwissers
 4. Enkele slag

Bedienen van verlichting en ruitenwissers

In de stand AUTO kan de gevoeligheid van de sensor als volgt worden ingesteld door de schakelaarring te draaien.

 1. Verhoogt de gevoeligheid van de ruitenwisser met regensensor
 2. Verlaagt de gevoeligheid van de ruitenwisser met regensensor

Bedienen van verlichting en ruitenwissers

 1. Gelijktijdig inschakelen ruitensproeiers en ruitenwissers

De ruitenwissers maken automatisch een aantal wisbewegingen nadat de sproeier in werking treedt.

Auto's met koplampsproeiers: Als de koplampen aan zijn en u de hendel naar u toe getrokken houdt, werken de koplampsproeiers één keer. Daarna werken de koplampsproeiers elke vijfde keer dat u de hendel naar u toe trekt.

Bedienen van verlichting en ruitenwissers

■De ruitenwissers en ruitensproeiers kunnen worden bediend als

Auto's zonder Smart entry-systeem en startknop Het contact AAN staat.

Auto's met Smart entry-systeem en startknop Het contact AAN staat.

■Effecten van de rijsnelheid op de ruitenwisserwerking (auto's met ruitenwissers met regensensor) Ook voor de andere standen zal, net als voor de stand AUTO, de tijd tot de enkele slag om de laatste druppels te verwijderen na het gebruik van de ruitensproeier veranderen afhankelijk van de rijsnelheid.

■Regensensor (auto's met ruitenwissers met regensensor)

■Als er geen ruitensproeiervloeistof op de voorruit terechtkomt Controleer of er ruitensproeiervloeistof in het reservoir aanwezig is en controleer als dat het geval is of de sproeierkoppen niet verstopt zijn.

WAARSCHUWING

■Waarschuwing met betrekking tot het gebruik van ruitensproeiervloeistof Gebruik bij koud weer de ruitensproeiervloeistof pas wanneer de voorruit warm is. De vloeistof kan anders op de voorruit bevriezen en zo het zicht belemmeren. Dit kan leiden tot een ongeval waarbij ernstig letsel kan ontstaan.

■Waarschuwing met betrekking tot het gebruik van de ruitenwissers in de stand AUTO (auto's met ruitenwissers met regensensor) De ruitenwissers voor kunnen onverwacht in werking treden als de sensor wordt aangeraakt of als de voorruit aan trillingen wordt blootgesteld terwijl de ruitenwissers in de stand AUTO staan. Let erop dat u zich niet kunt bezeren als de ruitenwissers in werking treden.

OPMERKING

■Als de voorruit droog is Gebruik de ruitenwissers niet als de voorruit droog is omdat hierdoor de voorruit beschadigd kan worden.

■Als er geen ruitensproeiervloeistof uit de sproeierkoppen komt Als u de hendel gedurende langere tijd naar u toe getrokken houdt, kan de sproeierpomp beschadigd raken.

■Wanneer een sproeier verstopt raakt Neem in dat geval contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/ reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

Probeer als een sproeierkop verstopt is geraakt deze niet schoon te maken met een naald of iets dergelijks. Hierdoor kan de sproeierkop beschadigd raken.

Zie ook:

Toyota Auris. Weergave op het multi-informatiedisplay
Nadat een verkeersbord door de sensor voor is herkend, wordt deze op het multi-informatiedisplay weergegeven wanneer de auto het verkeersbord passeert. Wanneer de informatie van het ondersteun ...

Citroen C4. Touchscreen
Weergave van de informatie Permanente weergave: Selecteer het menu " Rijden ". De informatie van de boordcomputer wordt weergegeven op de hoofdpagina van het menu. Druk op een van de toets ...

Modellen: