Toyota Auris: Smart entry-systeem
met startknop - Openen, sluiten en
vergrendelen van de
portieren - Bediening van
elk onderdeel - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Smart entry-systeem met startknop

De volgende handelingen kunnen worden uitgevoerd als u de elektronische sleutel bij u hebt, bijvoorbeeld in uw zak. De bestuurder moet de elektronische sleutel altijd bij zich hebben.

■Plaats van antenne

  1. Antennes buiten het interieur
  2. Antennes in het interieur
  3. Antenne in de bagageruimte
  4. Antenne buiten de bagageruimte

Openen, sluiten en vergrendelen van de portieren

■Bereik (gebieden waarin de elektronische sleutel wordt gesignaleerd)

Vergrendelen of ontgrendelen van de portieren

Het systeem kan worden bediend als de elektronische sleutel zich binnen ongeveer 0,7 m van een van de buitenportiergrepen voor of de achterklep bevindt. (Alleen de portieren die de sleutel signaleren, kunnen worden geopend of gesloten.)

Bij het starten van de motor of het in een andere stand zetten van het contact

Het systeem werkt als de elektronische sleutel zich in de auto bevindt.

Openen, sluiten en vergrendelen van de portieren

■Alarmsignalen en waarschuwingen Auto's met een instrumentenpaneel met 3 meters: Een combinatie van in en buiten de auto hoorbare zoemers en waarschuwingslampjes zorgt ervoor dat diefstal van de auto en ongevallen door een onjuiste bediening worden voorkomen.

Neem afhankelijk van het waarschuwingslampje dat gaat branden de juiste maatregelen.

Auto's met een instrumentenpaneel met 2 meters: Een combinatie van in en buiten de auto hoorbare zoemers en waarschuwingsmeldingen op het multiinformatiedisplay zorgen ervoor dat diefstal van de auto en ongevallen door een onjuiste bediening worden voorkomen. Neem de juiste maatregelen op basis van de weergegeven melding.

In onderstaande tabel worden de omstandigheden en de correctieprocedures beschreven in die gevallen waarin alleen een alarm klinkt.

Alarm Situatie Correctieprocedure
De buiten de auto hoorbare zoemer klinkt gedurende 5 seconden Auto's met een instrumentenpaneel met 3 meters: Er is geprobeerd de portieren te vergrendelen met het Smart entry-systeem met startknop terwijl de elektronische sleutel zich nog in de auto bevond. Neem de elektronische sleutel uit de auto en vergrendel de portieren opnieuw.
Er is geprobeerd de auto te vergrendelen terwijl er nog een portier geopend was. Sluit alle portieren en vergrendel ze opnieuw.
De zoemer in het interieur klinkt onafgebroken Het contact werd in stand ACC gezet terwijl het bestuurdersportier geopend was (of het bestuurdersportier werd geopend terwijl het contact in stand ACC stond). Zet het contact UIT en sluit het bestuurdersportier.
Auto's met een instrumentenpaneel met 3 meters: De zoemer in het interieur klinkt één keer en de buiten de auto hoorbare zoemer klinkt één keer gedurende 5 seconden Er is geprobeerd een van de voorportieren te vergrendelen door een portier te openen en de vergrendelknop aan de binnenzijde in de vergrendelstand te zetten, en het portier vervolgens te sluiten door aan de buitenportiergreep te trekken terwijl de elektronische sleutel zich nog in de auto bevond. Neem de elektronische sleutel uit de auto en vergrendel de portieren opnieuw.
Auto's met een instrumentenpaneel met 3 meters: De zoemer in het interieur klinkt onafgebroken* Het bestuurdersportier werd geopend terwijl de selectiehendel niet in stand P stond en het contact niet UIT stond. Zet de selectiehendel in stand P.

*: Auto's met Multidrive CVT

■Wanneer het controlelampje van het Smart entry-systeem met startknop geel knippert (auto's met een instrumentenpaneel met 3 meters) of "Check Entry & Start System" (controleer Smart entry-systeem met startknop) op het multi-informatiedisplay wordt weergegeven (auto's met een instrumentenpaneel met 2 meters) Er is mogelijk een storing in het systeem aanwezig. Laat uw auto direct controleren door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

■Energiebesparende functie De energiebesparende functie wordt geactiveerd om te voorkomen dat de batterij van de elektronische sleutel en de accu leeg raken wanneer de auto gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

■Energiebesparende functie voor de batterij van de elektronische sleutel Wanneer de energiebesparende functie is ingeschakeld, loopt de batterij veel minder snel leeg omdat de ontvangst van radiogolven door de elektronische sleutel wordt gestopt.

Druk twee keer in terwijl u ingedrukt houdt. Ga na of het controlelampje van de elektronische sleutel 4 keer knippert.

Het Smart entry-systeem met startknop kan niet worden gebruikt als de energiebesparende functie voor de batterij is ingeschakeld. Druk op een van de toetsen van de elektronische sleutel om de functie te annuleren.

■Omstandigheden die de werking kunnen beïnvloeden Het Smart entry-systeem met startknop maakt gebruik van zwakke radiogolven.

In de volgende situaties kunnen storingen optreden in de communicatie tussen de elektronische sleutel en de auto, waardoor het Smart entry-systeem met startknop, de afstandsbediening en de startblokkering mogelijk niet goed werken: (Oplossingen)

■Aanwijzing voor de instapfunctie

■Als er gedurende langere tijd niet met de auto wordt gereden

■Voor een juiste bediening van het systeem Zorg ervoor dat u de elektronische sleutel bij u hebt als u het systeem bedient. Houd de elektronische sleutel niet te dicht bij de auto als u het systeem van buitenaf bedient.

Afhankelijk van de positie en de conditie waarin de elektronische sleutel wordt bewaard, wordt de sleutel mogelijk niet correct door het systeem gesignaleerd, waardoor het systeem wellicht niet juist functioneert. (Het alarm kan per ongeluk afgaan of de functie die voorkomt dat de portieren per ongeluk worden vergrendeld, werkt wellicht niet.)

■Als het Smart entry-systeem met startknop niet goed werkt

■Persoonlijke voorkeursinstellingen De instellingen (van bijvoorbeeld het Smart entry-systeem met startknop) kunnen worden gewijzigd.

(Systemen met mogelijkheden voor persoonlijke voorkeursinstellingen)

■Als het Smart entry-systeem met startknop is uitgeschakeld via de persoonlijke voorkeursinstellingen

WAARSCHUWING

■Waarschuwing met betrekking tot beïnvloeding van elektronische apparatuur

Neem contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige voor meer informatie over het uitschakelen van de instapfunctie.

Zie ook:

Peugeot 308. Verlichting vГіГіr
Uitvoering met halogeenlampen Dimlicht (H7-55W). Grootlicht (HB3). Richtingaanwijzers (PY21-21W). Dagrijverlichting/parkeerlicht (LEDs). Let er bij het monteren van H7-lampen met nokj ...

Toyota Auris. Motorolie
Controleer het oliepeil met behulp van de peilstok bij bedrijfswarme, afgezette motor. ■ Controle van motorolie 1. Benzinemotor: Plaats de auto op een horizontale ondergrond. Wacht, nada ...

Modellen: