Toyota Auris: Uitschakelen van de motor als de selectiehendel in een andere
stand dan P staat (auto's met Multidrive CVT) - Startknop (auto's met
Smart entry-systeem
en startknop) - Rijprocedures - Rijden - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Uitschakelen van de motor als de selectiehendel in een andere stand dan P staat (auto's met Multidrive CVT)

Toyota Auris / Toyota Auris - Instructieboekje / Rijden / Rijprocedures / Startknop (auto's met Smart entry-systeem en startknop) / Uitschakelen van de motor als de selectiehendel in een andere stand dan P staat (auto's met Multidrive CVT)

Als de motor wordt uitgezet terwijl de selectiehendel in een andere stand dan P staat, wordt de stand van het contact ACC, niet UIT. Voer de volgende procedure uit om het contact UIT te zetten:

1. Controleer of de parkeerrem is geactiveerd.

2. Zet de selectiehendel in stand P.

Auto's met een instrumentenpaneel met 3 meters

3. Controleer of het controlelampje van het Smart entry-systeem met startknop (groen) langzaam knippert en druk de startknop vervolgens eenmaal in.

4. Controleer of het controlelampje van het Smart entry-systeem met startknop (groen) uit is.

Auto's met een instrumentenpaneel met 2 meters

3. Controleer of afwisselend "Power ON." (contact AAN) en "Turn Power OFF." (zet contact UIT) op het multi-informatiedisplay worden weergegeven en druk de startknop eenmaal in.

4. Controleer of "Power ON." (contact AAN) en "Turn Power OFF." (zet contact UIT) op het multi-informatiedisplay uit zijn.

■Auto power off-functie Auto's met Multidrive CVT: Als het contact gedurende meer dan 20 minuten in stand ACC staat of gedurende meer dan een uur AAN staat (zonder dat de motor draait) met de selectiehendel in stand P, schakelt het systeem het contact automatisch UIT.

Auto's met handgeschakelde transmissie: Als het contact gedurende meer dan 20 minuten in stand ACC staat of gedurende meer dan een uur AAN staat (zonder dat de motor draait), schakelt het systeem het contact automatisch UIT.

Deze functie kan echter niet geheel uitsluiten dat de accu ontladen kan raken. Laat het contact niet gedurende langere tijd in stand ACC of AAN staan zonder dat de motor draait.

■Levensduur sleutelbatterij

■Omstandigheden die de werking kunnen beïnvloeden

■Aanwijzingen voor de instapfunctie

■Als de motor niet aanslaat

Auto's met een instrumentenpaneel met 3 meters Het controlelampje van het Smart entry-systeem met startknop (groen) gaat snel knipperen.

Auto's met een instrumentenpaneel met 2 meters Op het multi-informatiedisplay wordt "Shift to P position to start." (zet de selectiehendel in stand P om te starten) weergegeven.

■Stuurslot Nadat het contact UIT is gezet en de portieren zijn geopend en gesloten, wordt het stuurwiel geblokkeerd door de stuurslotfunctie. Als u nogmaals op de startknop drukt, wordt het stuurslot automatisch weer uitgeschakeld.

■Wanneer het stuurslot niet kan worden ontgrendeld

Auto's met een instrumentenpaneel met 3 meters: Het controlelampje van het Smart entry-systeem met startknop (groen) gaat snel knipperen.

Auto's met een instrumentenpaneel met 2 meters: Op het multi-informatiedisplay wordt "Steering lock active" (stuurslot geactiveerd) weergegeven.

Controleer of de selectiehendel in stand P staat (Multidrive CVT). Druk op de startknop terwijl u het stuurwiel naar links en rechts draait.

Rijprocedures

■Oververhitting van de elektromotor van het stuurslot voorkomen Om te voorkomen dat de elektromotor van het stuurslot oververhit raakt, kan het voorkomen dat de werking van de elektromotor wordt onderbroken als de motor in een korte tijd herhaaldelijk wordt gestart en uitgezet. Wacht in dat geval met het starten of uitzetten van de motor. Na ongeveer 10 seconden zal de elektromotor van het stuurslot weer functioneren.

■Wanneer het controlelampje Smart entry-systeem met startknop geel knippert (auto's met een instrumentenpaneel met 3 meters) of de melding "Check Entry & Start System" (controleer Smart entry-systeem met startknop) op het multi-informatiedisplay wordt weergegeven (auto's met een instrumentenpaneel met 2 meters) Er is mogelijk een storing in het systeem aanwezig. Laat uw auto direct controleren door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

■Als de sleutelbatterij ontladen is

■Bediening van de startknop

■Als het Smart entry-systeem met startknop is uitgeschakeld via de persoonlijke voorkeursinstellingen

WAARSCHUWING

■Bij het starten van de motor Start de motor altijd terwijl u in de bestuurdersstoel zit. Trap nooit het gaspedaal in terwijl u de motor start.

Als u dat wel doet, kan dat leiden tot een ongeval waarbij ernstig letsel kan ontstaan.

■Wees voorzichtig tijdens het rijden Als zich een storing voordoet in de motor terwijl de auto rijdt, vergrendel of open de portieren dan niet totdat de auto veilig en volledig tot stilstand is gekomen. Als onder deze omstandigheden het stuurslot wordt geactiveerd, kan dit leiden tot een ongeval waarbij ernstig letsel kan ontstaan.

■Uitzetten van de motor in noodgevallen Als u in noodgevallen de motor tijdens het rijden af wilt zetten, houd dan de startknop gedurende ten minste 2 seconden ingedrukt of druk hem ten minste driemaal achter elkaar kort in.

Bedien de startknop tijdens het rijden echter uitsluitend in noodgevallen.

Door de motor tijdens het rijden uit te zetten, verliest u niet de controle over het stuurwiel of de remmen, maar werkt de bekrachtiging van deze systemen niet meer. Hierdoor zullen het remmen en sturen veel zwaarder gaan dan normaal. Zet in dat geval de auto aan de kant zodra dit veilig kan.

OPMERKING

■Voorkomen van ontlading van de accu

■Bij het starten van de motor

■Symptomen die kunnen duiden op een probleem met de startknop Wanneer u merkt dat de bediening van de startknop niet helemaal gaat zoals u gewend bent, bijvoorbeeld als de startknop bij het indrukken iets blijft hangen, kan dit duiden op een defect. Neem direct contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

Zie ook:

Citroen C4. Controlesysteem bandenspanning
Dit systeem controleert automatisch de bandenspanning tijdens het rijden. Zodra de auto rijdt, controleert het systeem permanent de spanning van de vier banden. In het ventiel van elke band ...

KIA Cee'd. Alarmknipperlichten
De alarmknipperlichten moeten worden gebruikt als u door omstandigheden gedwongen bent de auto op een gevaarlijke plaats tot stilstand te brengen. Zet, als u de auto in noodsituaties tot stils ...

Modellen: