Toyota Auris: Uitschakelen van het Stop & Start-systeem - Stop & Start-systeem
(Smart Stop) - Gebruik van de ondersteunende
systemen - Rijden - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Uitschakelen van het Stop & Start-systeem

Druk op de uitschakeltoets van het Stop & Start-systeem om het Stop & Start-systeem uit te schakelen.

Het controlelampje uitgeschakeld Stop & Start-systeem gaat branden.

Als nogmaals op de toets wordt gedrukt, wordt het Stop & Startsysteem weer ingeschakeld en gaat het controlelampje uitgeschakeld Stop & Start-systeem uit.

Gebruik van de ondersteunende systemen

■ Automatisch opnieuw inschakelen van het Stop & Start-systeem

Auto's zonder Smart entry-systeem en startknop Zelfs als het Stop & Start-systeem is uitgeschakeld met de uitschakeltoets van het Stop & Start-systeem, zal het systeem automatisch weer worden ingeschakeld als de motor weer wordt gestart nadat het contact UIT is gezet.

Auto's met Smart entry-systeem en startknop Zelfs als het Stop & Start-systeem is uitgeschakeld met de uitschakeltoets van het Stop & Start-systeem, zal het systeem automatisch weer worden ingeschakeld als de motor weer wordt gestart nadat het contact UIT is gezet.

■ Als op de uitschakeltoets van het Stop & Start-systeem wordt gedrukt terwijl de auto stilstaat

Zie ook:

Ford Focus. Het voertuig starten met hulpstartkabels
WAARSCHUWING Houd accu's buiten het bereik van kinderen. Accu's bevatten zwavelzuur. Voorkom contact met huid, ogen of kleding. Wanneer u in de buurt van een accu werkt, moet u uw ogen besc ...

KIA Cee'd. Basisgebruik: Audio- CD/MP3-CD/USB/iPod/ Mijn muziek
Druk op de toets om van modus te wisselen in de volgorde CD USB(iPod) AUX Mijn muziek BT Audio. De naam van de map/bestandsnaam wordt op het scherm weergegeven. De CD wordt aut ...

Modellen: