Toyota Auris: Hill Start Assist Control (auto's met Multidrive CVT) - Stop & Start-systeem
(Smart Stop) - Gebruik van de ondersteunende
systemen - Rijden - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Hill Start Assist Control (auto's met Multidrive CVT)

Als de motor wordt uitgeschakeld door het Stop & Start-systeem wanneer de auto op een helling rijdt, worden de remmen nog enige tijd bekrachtigd om te voorkomen dat de auto achteruitrolt voordat de motor weer wordt gestart en er aandrijfkracht wordt gegenereerd.

Als er aandrijfkracht wordt gegenereerd, wordt de vastgehouden remkracht automatisch uitgeschakeld.

■Werkingsvoorwaarden

■Motorkap

■Gebruik van het Stop & Start-systeem

■Als de voorruit is beslagen terwijl de motor is uitgezet door het Stop & Start-systeem Schakel in. (De motor wordt gestart door de automatische motorstartfunctie.)

Druk als de voorruit blijft beslaan op de uitschakeltoets van het Stop & Startsysteem om het systeem uit te schakelen.

■Airconditioning terwijl de motor door het Stop & Start-systeem is uitgeschakeld Wanneer de motor is uitgeschakeld door het Stop & Start-systeem, wordt de airconditioning (koelen, verwarmen en ontvochtigen) tijdelijk uitgeschakeld en wordt er alleen nog lucht geblazen of stopt het systeem met lucht blazen.

Druk op de uitschakeltoets van het Stop & Start-systeem om het Stop & Startsysteem uit te schakelen, zodat wordt voorkomen dat het airconditioningsysteem tijdelijk wordt uitgeschakeld.

■Wijzigen van de tijd voor uitschakeling bij stilstand bij ingeschakelde airconditioning De werkingsduur van het Stop & Start-systeem als de airconditioning is ingeschakeld, kan als volgt worden gewijzigd. (De werkingsduur van het Stop & Start-systeem als de airconditioning is uitgeschakeld, kan niet worden gewijzigd.)

De werkingsduur van het Stop & Start-systeem als de airconditioning is ingeschakeld, kan als volgt worden gewijzigd. (De werkingsduur van het Stop & Start-systeem als de airconditioning is uitgeschakeld, kan niet worden gewijzigd.)

Auto's met een instrumentenpaneel met 3 meters

Telkens wanneer de uitschakeltoets van het Stop & Start-systeem gedurende ten minste 3 seconden ingedrukt wordt gehouden, wordt de werkingsduur gewijzigd. De actuele instelling wordt weergegeven op het multi-informatiedisplay.

 1. Standaard
 2. Verlengd

Auto's met een instrumentenpaneel met 2 meters

■Beveiligingsfunctie van het Stop & Start-systeem

■Vervangen van de batterij

■Weergeven van de status van het Stop & Start-systeem

■Meldingen multi-informatiedisplay (auto's met een instrumentenpaneel met 2 meters) In de volgende gevallen kunnen en een melding worden weergegeven op het multi-informatiedisplay.

Melding Details
"Depress brake firmly to activate" (trap het rempedaal ver in om te activeren) Het rempedaal wordt niet diep genoeg ingetrapt.

Als het rempedaal dieper wordt ingetrapt, werkt het systeem.

"For climate control" (voor klimaatregeling)
 • De airconditioning wordt gebruikt wanneer de omgevingstemperatuur hoog of laag is. Het systeem treedt in werking wanneer het verschil tussen de ingestelde temperatuur en de temperatuur in het interieur te klein is.
 • is AAN.
"Battery charging" (accu aan het opladen)
 • De accu is mogelijk bijna leeg.

  Het uitschakelen van de motor is tijdelijk niet mogelijk om voorrang te geven aan het laden van de accu, maar als de motor kortstondig draait, wordt het uitschakelen van de motor toegestaan.

 • Mogelijk wordt een onderhoudslaadprocedure uitgevoerd (Voorbeeld: kort na het vervangen van de accu of het verwijderen van de accupolen, enz.) Wanneer de onderhoudslaadprocedure na ongeveer 5 - 40 minuten is voltooid, kan het systeem worden bediend.
 • De motor is mogelijk herstart terwijl de motorkap was geopend.

  Sluit de motorkap, zet het contact UIT, wacht even en start vervolgens de motor.

 • De accu is mogelijk koud.

  Wanneer de motor kortstondig draait, kan het systeem herstellen doordat de temperatuur in de motorruimte stijgt.

 • De accu is mogelijk zeer heet.

  Als de motor is uitgeschakeld en u de motorruimte voldoende laat afkoelen, herstelt het systeem

"For brake system" (voor remsysteem)
 • De auto rijdt op grote hoogte.
 • Het vacuüm van de rembekrachtiger is te laag.

  Wanneer het vacuüm van de rembekrachtiger een bepaald niveau bereikt, wordt het systeem ingeschakeld.

"Bonnet open." (motorkap open) De motor is gestart terwijl de motorkap was geopend. Sluit om het systeem in te schakelen de motorkap, zet het contact UIT, wacht even en start vervolgens de motor.
"Driver seat belt unbuckled" (bestuurdersgordel los) De veiligheidsgordel van de bestuurder is niet vastgemaakt.
"Non-dedicated battery" (niet-specifieke batterij) (Alleen 8NR-FTS motor) Er is mogelijk een niet-specifieke batterij voor het Stop & Start-systeem geplaatst.

Het Stop & Start-systeem werkt niet. Laat de auto nakijken door een erkende Toyotadealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

Melding

Details

"For climate control" (voor klimaatregeling)
 • De airconditioning wordt ingeschakeld of gebruikt.
 • is ingeschakeld.
"For brake system" (voor remsysteem) Het rempedaal is dieper of pompend ingetrapt.

Het systeem wordt ingeschakeld als de motor draait en het vacuüm van de rembekrachtiger een bepaald niveau heeft bereikt.

"Battery charging" (accu aan het opladen) De accu is mogelijk bijna leeg.

De motor wordt herstart om voorrang te geven aan het laden van de accu. Wanneer de motor kortstondig draait, kan het systeem herstellen.

"Steering wheel turned." (stuurwiel gedraaid) Er is aan het stuurwiel gedraaid.
"Bonnet open." (motorkap open) De motorkap is geopend.
"Driver seat belt unbuckled" (bestuurdersgordel los) De bestuurdersgordel is losgemaakt.

Melding

Details

"Stop & Start system active. Shift to N and depress clutch to restart." (Stop & Start-systeem actief. Schakel naar N en trap koppeling in om opnieuw te starten.) De selectiehendel is vanuit stand N in een andere stand gezet zonder dat het koppelingspedaal was ingetrapt.

Zet om de motor te kunnen herstarten de selectiehendel in stand N en trap vervolgens het koppelingspedaal in.

■Als "Stop & Start system malfunction. Inspect at dealer." (Storing Stop & Start-systeem. Laat controleren bij dealer.) wordt weergegeven op het multiinformatiedisplay (auto's met een instrumentenpaneel met 2 meters) Er is mogelijk een storing in het systeem aanwezig. Laat de auto nakijken door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

■Als het controlelampje uitgeschakeld Stop & Start-systeem blijft knipperen Er is mogelijk een storing in het systeem aanwezig. Laat de auto nakijken door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

WAARSCHUWING

■Als het Stop & Start-systeem is ingeschakeld

OPMERKING

■Ervoor zorgen dat het systeem goed werkt In onderstaande gevallen werkt het Stop & Start-systeem mogelijk niet goed. Laat de auto controleren door een erkende Toyota-dealer of hersteller/ reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

Zie ook:

KIA Cee'd. Als de motor niet gestart kan worden
Als de motor niet of langzaam ronddraait 1. Controleer als uw auto is uitgerust met een automatische transmissie of de selectiehendel in stand N of P staat en of de parkeerrem geactiveerd is. 2 ...

Ford Focus. MyKey programmeren
U kunt alleen MyKeys met dezelfde instellingen programmeren. Schakel het contact in met behulp van een admin-sleutel.Als u een MyKey wilt programmeren, gebruikt u de bedieningstoetsen voor he ...

Modellen: