Toyota Auris: Voeren van een
telefoongesprek - Bluetooth-telefoon - Audiosysteem - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Voeren van een telefoongesprek

Doorschakelen van een telefoongesprek

Tijdens het tot stand brengen van een gesprek, wanneer een gesprek wordt ontvangen en tijdens een gesprek kan een oproep worden doorgestuurd tussen de mobiele telefoon en het systeem. Gebruik een van de volgende methoden:

a. Bedien de mobiele telefoon.

Raadpleeg de handleiding van de mobiele telefoon voor de bediening.

b. Druk op * "Phone" (telefoon).

*: Deze handeling kan alleen worden uitgevoerd bij het doorschakelen van een telefoongesprek van de mobiele telefoon naar het systeem tijdens een telefoongesprek.

Dempen van uw stemgeluid

Druk op "Mute" (dempen).

Cijfers invoeren

Druk op "0 - 9" en gebruik de toetsen <SELECT, TUNE> en SETUP ENTER om de gewenste cijfers in te voeren.

Instellen van het gespreksvolume

Wijzig het gespreksvolume met de toets VOL- of VOL+.

Volume verlagen: Druk op de toets VOL-.

Volume verhogen: Druk op de toets VOL+.

■Tijdens het telefoongesprek

■Automatische volumeregeling Als de rijsnelheid 80 km/h of meer bedraagt, wordt het volume automatisch verhoogd. Het volume keert terug naar het niveau van de vorige volumeinstelling als de rijsnelheid naar 70 km/h of minder daalt.

■Functies telefoonsysteem Afhankelijk van de mobiele telefoon zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.

■Omstandigheden waaronder het systeem uw stem mogelijk niet kan herkennen

Zie ook:

Ford Focus. Bluetooth-apparaat verbinden - Auto's zonder: SYNC
Een apparaat koppelen Druk op de toets.Selecteer Bluetooth en volg de instructies op het scherm. N.B.: Wanneer u een nieuw apparaat koppelt, kunt u kiezen om contactpersonen te downl ...

Ford Focus. De auto op vier wielen slepen - Handgeschakelde versnellingsbak
WAARSCHUWING U dient het contact in te schakelen wanneer uw auto wordt gesleept. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.De rem- ...

Modellen: