Toyota Auris: Een telefoongesprek
ontvangen - Bluetooth-telefoon - Audiosysteem - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Een telefoongesprek ontvangen

Aannemen van de telefoon

Druk op de toets gesprek aannemen.

Een gesprek weigeren

Druk op de toets gesprek beëindigen.

Ontvangen van een oproep terwijl u een telefoongesprek voert

Druk op de toets gesprek aannemen.

Door weer op de toets gesprek aannemen te drukken keert u terug naar het vorige gesprek.

Aanpassen van het beltoonvolume tijdens het ontvangen van een oproep

Wijzig het beltoonvolume met de toets VOL- of VOL+.

Volume verlagen: Druk op de toets VOL-.

Volume verhogen: Druk op de toets VOL+.

Zie ook:

Citroen C4. Vergrendelen van de auto met volledig ingeschakeld alarm
Inschakelen Zet het contact af en verlaat de auto. Vergrendel de auto met de afstandsbediening. of Vergrendel de auto met het Keyless entry and start-systeem. Het alarmsysteem is geact ...

Ford Focus. MyKey aanmaken - Auto's zonder: Startdrukknop
Schakel het contact in met behulp van een admin-sleutel. Als u een MyKey wilt aanmaken, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te sel ...

Modellen: