Toyota Auris: Voordat u gaat rijden - Voor een veilig gebruik - Veiligheid en beveiliging - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Voordat u gaat rijden

Vloermat

Gebruik alleen vloermatten die speciaal zijn ontworpen voor auto's van hetzelfde model en modeljaar als uw auto. Bevestig ze op de juiste wijze op de vloerbedekking.

1. Steek de klemhaken (clips) in de ringen in de vloermat.

Voor een veilig gebruik

2. Draai het bovenste hendeltje van de klemhaken (clips) om de vloermatten te bevestigen.

*: Breng de merktekens altijd in lijn.

Voor een veilig gebruik

De vorm van de klemhaken (clips) wijkt mogelijk af van wat is aangegeven in de afbeelding.

WAARSCHUWING Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.

Als u dat niet doet, kan de vloermat van de bestuurder gaan schuiven, wat de bediening van de pedalen tijdens het rijden kan hinderen. Hierdoor kan de snelheid plotseling toenemen of kan mogelijk niet geremd worden. Dit kan leiden tot een ongeval waarbij ernstig letsel kan ontstaan.

■Wanneer u de vloermat van de bestuurder plaatst

■Voordat u gaat rijden

Voor een veilig gebruik

Zie ook:

Citroen C4. Vervangen van een zekering
Voordat u een zekering vervangt, dient u: de oorzaak van de storing op te sporen en te (laten) verhelpen, alle stroomverbruikers uit te schakelen, de auto te parkeren en het contact uit te zet ...

Ford Focus. Spraakherkenning
Symptoom Mogelijke oorzaak en oplossing Het systeem begrijpt niet wat ik zeg. U gebruikt mogelijk onjuiste spraakcomm ...

Modellen: