Citroen C4: Monteren van de kogel - Trekhaak met verwijderbare kogel - Praktische informatie - Citroen C4 - InstructieboekjeCitroen C4: Monteren van de kogel

Monteren van de kogel

Verwijder de afdekkap van de bevestigingssteun en controleer of het bevestigingssysteem in goede staat is. Reinig indien nodig de steun met een borstel of een schone doek.

Haal de kogel uit de opbergtas.

Verwijder de beschermkap van de kogel en de beschermdop van de hendel.

Berg de afdekkap, de beschermkap en de beschermdop op in de opbergtas.

Controleer of de kogel correct is ontgrendeld (stand B). Zo niet, steek de sleutel dan in het slot en draai hem linksom om het mechanisme te ontgrendelen.

Monteren van de kogel

Houd de kogel met beide handen vast; steek het uiteinde van de kogel in de steun; duw daarbij de kogel omhoog. Duw de kogel vervolgens stevig omlaag om het systeem te vergrendelen.

De hendel draait dan automatisch linksom en maakt een hoorbaar klikgeluid; houd uw hand uit de buurt van de hendel.

Monteren van de kogel

Controleer of de kogel correct is vergrendeld (stand A).

Draai de sleutel rechtsom om het bevestigingsmechanisme van de kogel te vergrendelen.

Verwijder altijd de sleutel en bewaar hem op een veilige plaats.

Als de sleutel niet gedraaid of verwijderd kan worden, is de kogel niet goed bevestigd: herhaal de procedure.

Als niet aan alle voorwaarden voor het vergrendelen is voldaan, moet de procedure worden herhaald.

Gebruik de trekhaak nooit als de rode markering zichtbaar blijft: neem dan contact op met het CITROËN-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Monteren van de kogel

Maak de aanhanger vast aan de trekhaakkogel.

Maak de kabel van de aanhanger vast aan het veiligheidsoog op de steun van de kogel.

Beweeg de steun van de trekhaakaansluiting omlaag door het oog, dat onder de bumper zichtbaar is, omlaag te trekken.

Beweeg de afdekkap van de trekhaakaansluiting omhoog en sluit de stekker van de aanhanger aan.

Zie ook:

Ford Focus. Spraakherkenning
Symptoom Mogelijke oorzaak en oplossing Het systeem begrijpt niet wat ik zeg. U gebruikt mogelijk onjuiste spraakcomm ...

Ford Focus. Systeem hulp bij blijven rijden op rijstrook - Auto's met: Systeem hulp bij blijven rijden op rijstrook
WAARSCHUWING U bent steeds verantwoordelijk voor de bediening van uw auto. Het systeem is bedoeld als hulpmiddel en is ontheft de bestuurder niet van zijn plicht om tijdens het rijden voo ...

Modellen: