Citroen C4: Bijvullen van het additief AdBlue - Additief AdBlue® en SCR-systeem (BlueHDi-dieselmotor) - Praktische informatie - Citroen C4 - InstructieboekjeCitroen C4: Bijvullen van het additief AdBlue

Het AdBlue®-reservoir moet bij elke periodieke onderhoudscontrole worden gevuld door het CITROËN-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Vanwege de inhoud van het reservoir kan het echter noodzakelijk zijn om het reservoir tussentijds bij te vullen, zeker als u hier door een waarschuwing (verklikkerlampjes en melding) op wordt geattendeerd.

Dit kunt u laten uitvoeren door het CITROËNnetwerk of door een gekwalificeerde werkplaats.

Als u zelf het reservoir wilt bijvullen, lees dan eerst aandachtig de volgende waarschuwingen.

Gebruiksvoorschriften

Het additief AdBlue® is een oplossing op ureumbasis. Deze vloeistof is onontvlambaar, kleurloos en geurloos (indien koel bewaard).

Als het additief in contact komt met de huid, moet u de huid wassen met kraanwater en met zeep. Als additief in de ogen komt, spoel de ogen dan onmiddellijk en grondig gedurende ten minste 15 minuten met kraanwater of met een oogspoelmiddel. Raadpleeg een arts bij een branderig gevoel of blijvende irritatie.

Als additief AdBlue wordt ingeslikt, spoel de mond dan met schoon water en drink vervolgens een ruime hoeveelheid water.

Onder bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld bij een hoge omgevingstemperatuur) kan het risico van het vrijkomen van ammoniakdampen niet worden uitgesloten: adem deze niet in.

Deze ammoniakdampen werken irriterend op de slijmvliezen (ogen, neus en keel).

Bewaar AdBlue® buiten het bereik van kinderen, in de originele flacon.

Als het AdBlue® niet in de originele flacon wordt bewaard, verliest het zijn zuiverheid. 

Gebruik uitsluitend additief AdBlue® dat aan de norm ISO 22241 voldoet.

Verdun het additief nooit met water.

Giet nooit additief in de brandstoftank. 

Gebruiksvoorschriften

De verpakking in flacons met een antidruppelsysteem vergemakkelijkt het bijvullen. De flacons met een inhoud van 1,89 liter (1/2 gallon) zijn verkrijgbaar bij het CITROËN-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Vul nooit AdBlue® bij vanuit een vulsysteem dat is bedoeld voor vrachtwagens. 

Voorschriften voor opslag

AdBlue® bevriest bij temperaturen lager dan ongeveer -11°C en verliest zijn kwaliteit bij temperaturen vanaf 25°C. Het is raadzaam de flacons koel en buiten direct zonlicht te bewaren.

Onder deze omstandigheden is het additief ten minste één jaar houdbaar.

Additief dat bevroren is geweest, kan weer worden gebruikt nadat het bij kamertemperatuur volledig is ontdooid.

Bewaar de flacons AdBlue® niet in uw auto. 

Procedure voor bijvullen

Controleer voor het bijvullen of de auto op een vlakke en horizontale ondergrond staat.

Controleer 's winters of de omgevingstemperatuur van de auto hoger is dan -11°C. Als het kouder is, bevriest het AdBlue® waardoor u het niet in het reservoir kunt gieten. Laat uw auto enkele uren op een warmere plaats staan en vul vervolgens het reservoir bij.

Procedure voor bijvullen

Belangrijk: als het AdBlue®- reservoir van uw auto helemaal leeg is - dit wordt aangegeven door de waarschuwingsmeldingen en u kunt in dat geval de motor niet meer opnieuw starten - moet u het reservoir vullen met minimaal 3,8 liter additief (twee flacons van 1,89 liter). 
Spoel gemorst additief onmiddellijk weg met koud water of veeg het weg met een vochtige doek.

Als het additief is gekristalliseerd, verwijder het dan met een spons en warm water. 

Belangrijk: als u additief hebt bijgevuld nadat het reservoir leeg is geraakt, dient u ongeveer 5 minuten te wachten voordat u het contact weer aanzet, zonder het bestuurdersportier te openen, de auto te ontgrendelen, de sleutel in het contactslot te steken of de sleutel van het Keyless entry and start-systeem in het interieur te houden.

Zet vervolgens het contact aan en start na 10 seconden wachten de motor. 

Voer de lege AdBlue®-flacons niet als huisvuil af, maar deponeer ze in de daartoe bestemde containers of breng de flacons naar uw verkooppunt. 
Zie ook:

Ford Focus. Informatiemeldingen systeem selectieve katalytische reductie
Dieseluitlaatvloeistofpeil (AdBlue) Mededeling Handeling AdBlue-peil laag Bereik : XXXX km Bijvullen zsm Duidt de resterende afstand b ...

Opel Astra. Driver Information Center
Het Driver Information Center is ondergebracht in de instrumentengroep. Afhankelijk van de versie en de instrumentengroep is het Driver Information Center verkrijgbaar als Midleveldisplay of Up ...

Modellen: