Citroen C4: Niveaus controleren - Praktische informatie - Citroen C4 - InstructieboekjeCitroen C4: Niveaus controleren

Controleer deze niveaus regelmatig en respecteer de voorwaarden zoals vermeld in het onderhoudsschema van de fabrikant. Vul indien nodig bij, tenzij anders aangegeven.

Laat in het geval van een sterk gedaald niveau het desbetreffende circuit controleren door het CITROËN-netwerk of door een gekwalificeerde werkplaats.

Let bij werkzaamheden onder de motorkap goed op, want bepaalde delen van de motor kunnen zeer heet zijn (kans op brandwonden) en de motorventilateur kan ieder moment aanslaan (zelfs bij afgezet contact). 

Motorolieniveau

Het motorolieniveau kan bij aangezet contact worden gecontroleerd via de motorolieniveaumeter op het instrumentenpaneel (volgens uitvoering) of met de oliepeilstok.

De controle van het motorolieniveau is alleen betrouwbaar als de auto op een horizontale ondergrond staat en de motor ten minste 30 minuten niet heeft gedraaid. 

Het is normaal dat u tussen twee onderhoudsbeurten door olie moet bijvullen.

CITROËN adviseert u om elke 5000 km het olieniveau te controleren en, indien nodig, olie bij te vullen.

Controle met de oliepeilstok

Raadpleeg de desbetreffende rubriek voor meer informatie over de benzine- of dieselmotor.

Controle met de oliepeilstok

Als u ziet dat het oliepeil boven het merkteken A of onder het merkteken B ligt, start de motor dan niet.

Eigenschappen van de olie

Controleer voordat u olie bijvult of ververst of de motorolie die u wilt gebruiken overeenkomt met de door de fabrikant aanbevolen motorolie voor uw auto en motoruitvoering.

Motorolie bijvullen

Raadpleeg de desbetreffende rubriek voor meer informatie over de benzine- of dieselmotor.

Na het bijvullen zal de olieniveaumeter op het dashboard bij het aanzetten van het contact na 30 minuten de juiste waarde aangeven.

Olie verversen

Raadpleeg het onderhoudsschema van de fabrikant voor het verversingsinterval voor uw auto.

Maak om een verminderde betrouwbaarheid van de motor en de emissieregeling te voorkomen nooit gebruik van additieven in de motorolie.

Remvloeistofniveau

Het remvloeistofniveau dient zich zo dicht mogelijk bij het merkteken "MAXI" te bevinden. Controleer indien dit niet het geval is of de remblokken van uw auto zijn versleten.

Remvloeistof verversen

Raadpleeg het onderhoudsschema van de fabrikant voor het voorgeschreven verversingsinterval.

Type remvloeistof

Gebruik de door de fabrikant voorgeschreven remvloeistof.

Stuurbekrachtigingsvloeistofniveau

Het stuurbekrachtigingsvloeistofniveau dient zich zo dicht mogelijk bij het merkteken "MAXI" te bevinden. Draai bij koude motor de dop open om het niveau te controleren.

Koelvloeistofniveau

Het koelvloeistofniveau dient zich zo dicht mogelijk bij het merkteken "MAXI" te bevinden, maar mag beslist niet hoger zijn.

Als de motor warm is, wordt de temperatuur van de koelvloeistof geregeld door de koelventilator.

Wacht bovendien alvorens werkzaamheden aan het koelsysteem uit te voeren ten minste 1 uur nadat de motor gedraaid heeft, omdat het koelsysteem onder druk staat.

Draai om brandwonden te voorkomen de dop eerst 2 omwentelingen los om de druk te laten dalen. Verwijder, als de druk eenmaal gedaald is, de dop en vul koelvloeistof bij.

Type koelvloeistof

Gebruik de door de fabrikant voorgeschreven koelvloeistof.

De koelventilator kan ook nog gaan draaien nadat de motor is afgezet: houd daarom voorwerpen en kleding uit de buurt van de ventilator. 

Niveau vloeistof ruitensproeiers/koplampsproeiers

Als uw auto voozien is van koplampsproeiers en u wilt het niveau controleren of bijvullen, parkeert u de auto en zet u de motor af.

Niveau vloeistof ruitensproeiers/koplampsproeiers

Gegevens van de vloeistof

Voor een optimale reiniging en om bevriezing te voorkomen, mag nimmer water worden gebruikt voor het verversen of bijvullen van de vloeistof.

Wij raden u aan 's winters vloeistof op basis van ethanol of methanol te gebruiken.

Additiefniveau (dieseluitvoering met roetfilter)

Het minimumniveau wordt als volgt weergegeven:

permanent branden van het lampje van het roetfilter in combinatie met een geluidssignaal en een melding over het te lage additiefniveau.

Bijvullen

Het reservoir moet snel worden bijgevuld door het CITROËN-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Afgewerkte producten

Vermijd langdurig huidcontact met afgewerkte olie en andere vloeistoffen.

De meeste van deze vloeistoffen zijn bijtend en schadelijk voor de gezondheid. 

Gooi afgewerkte olie en andere vloeistoffen niet in het riool, in het water of op de grond.

Deponeer afgewerkte olie in de daarvoor bestemde containers bij het CITROËN-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats. 

Zie ook:

Toyota Auris. Wisselen van banden (auto's met bandenspanningswaarschuwingssysteem)
Wissel de banden zoals aangegeven in de afbeelding. Toyota beveelt aan om de banden ongeveer elke 10.000 km van plaats te wisselen om een gelijkmatig slijtagepatroon en een langere levensduur ...

Opel Astra. Kinderveiligheidssystemen
Gevaar Bij gebruik van een achterwaarts gericht kinderveiligheidssysteem op de passagiersstoel voor moet het airbagsysteem voor de passagiersstoel voor gedeactiveerd zijn. Dit geldt ook ...

Modellen: