Citroen C4: Controles - Praktische informatie - Citroen C4 - InstructieboekjeCitroen C4: Controles

Raadpleeg, tenzij anders aangegeven, het onderhoudsschema van de fabrikant dat betrekking heeft op de motoruitvoering van uw auto voor het controleren van bepaalde onderdelen.

Laat de controles eventueel uitvoeren door het CITROËN-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

12V-accu

De accu is onderhoudsvrij.

Niettemin is het raadzaam om regelmatig te controleren of de accupolen en -klemmen schoon zijn, vooral bij warm weer en in de winter.

Raadpleeg voordat u de accukabels losneemt de rubriek "12V-accu" voor meer informatie over de te nemen voorzorgsmaatregelen.

12V-accu

Deze sticker, die hoort bij het Stop & Startsysteem, geeft aan dat er een speciale 12V-loodaccu is gebruikt die alleen losgekoppeld en/of vervangen mag worden door het CITROËN-netwerk of door een gekwalificeerde werkplaats.

Luchtfilter en interieurfilter

Laat de filters periodiek vervangen volgens de in het onderhoudsschema van de fabrikant aangegeven intervallen.

Als de omgeving (veel stof...) en het gebruik (veel stadsverkeer...) daartoe aanleiding geven, moeten de filters twee keer zo vaak worden vervangen.

Een verstopt interieurfilter kan de prestaties van de airconditioning verstoren en onaangename geuren veroorzaken.

Oliefilter

Laat bij het olie verversen tevens het oliefilter vervangen.

Raadpleeg het onderhoudsschema van de fabrikant voor het vervangingsinterval van dit onderdeel.

Roetfilter (diesel)

Het verstopt raken van het roetfilter wordt als volgt weergegeven:

permanent branden van het roetfilterlampje in combinatie met een geluidssignaal en een melding dat het roetfilter verstopt dreigt te raken.

Ga om het roetfilter te regenereren, zodra de omstandigheden het toelaten, met een snelheid van minimaal 60 km/h rijden tot het lampje uitgaat.

Als het lampje blijft branden, raadpleeg dan het hoofdstuk over het additiefniveau

De eerste keren dat bij een nieuwe auto het roetfilter geregenereerd wordt, kunt u een brandlucht ruiken. Dit is volstrekt normaal.

Als langdurig met zeer lage snelheid wordt gereden of de motor langdurig stationair draait, kan bij gasgeven soms rook uit de uitlaat waargenomen worden. Dit heeft geen invloed op de prestaties en heeft geen gevolgen voor het milieu. 

Handgeschakelde versnellingsbak

De versnellingsbak is onderhoudsvrij (olie verversen niet noodzakelijk).

Raadpleeg het onderhoudsschema van de fabrikant voor de periodieke onderhoudscontrole.

Automatische transmissie

De automatische transmissie is onderhoudsvrij (olie verversen niet noodzakelijk).

Raadpleeg het onderhoudsschema van de fabrikant voor het interval van de niveaucontrole.

Remblokken

De slijtage van de remblokken is sterk afhankelijk van de rijstijl, vooral bij stadsverkeer en veel korte ritten. Hierdoor kan het noodzakelijk blijken om de remblokken vaker, tussen twee onderhoudscontroles door, te laten controleren.

Als het remsysteem vrij is van lekkages, duidt een te laag remvloeistofniveau erop dat de remblokken versleten zijn.

Staat van remschijven

Raadpleeg het CITROËN-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats voor informatie over het controleren van de slijtage van de remschijven.

Handrem

Als de handrem een te grote slag heeft of als het systeem minder goed werkt, moet de handrem, zelfs tussen twee onderhoudsbeurten door, worden afgesteld.

Laat het systeem controleren door het CITROËN-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Elektrische parkeerrem

Dit systeem hoeft niet apart gecontroleerd te worden. Als er zich toch een probleem voordoet, laat het systeem dan controleren door het CITROËN-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Raadpleeg de desbetreffende rubriek voor meer informatie over de elektrische parkeerrem.

Gebruik uitsluitend door CITROËN aanbevolen producten of gelijkwaardige kwaliteitsproducten.

Om de werking van belangrijke organen als het remsysteem te optimaliseren, selecteert en biedt CITROËN specifieke producten aan.

Na het wassen kan er zich een laagje vocht of onder winterse omstandigheden ijs vormen op de remschijven en remblokken: de remwerking kan daardoor afnemen.

Rem een paar keer lichtjes om de remmen vocht- en ijsvrij te maken. 

Zie ook:

Peugeot 308. Actieve snelheidsregelaar "CRUISE"
Dit systeem zorgt ervoor dat de auto automatisch de door de bestuurder ingestelde snelheid aanhoudt. Bovendien kan dit systeem (wanneer de situatie dit toelaat) een bepaalde afstand, die u zelf k ...

Toyota Auris. Een telefoongesprek ontvangen
Aannemen van de telefoon Druk op de toets gesprek aannemen. Een gesprek weigeren Druk op de toets gesprek beëindigen. Ontvangen van een oproep terwijl u een telefoongesprek voert Druk op de ...

Modellen: