Citroen C4: Uitschakelen - Stop & Start - Rijden - Citroen C4 - InstructieboekjeCitroen C4: Uitschakelen

Uitschakelen

U kunt deze functie op elk willekeurig moment uitschakelen door de schakelaar "ECO OFF" in te drukken.

Het controlelampje in de schakelaar gaat branden en er wordt een melding weergegeven.

Als u het systeem met de motor in de STOP-stand uitschakelt, dan wordt de motor direct weer gestart.

Opnieuw inschakelen

Druk nogmaals op de schakelaar "ECO OFF".

Het systeem is dan opnieuw actief; het controlelampje in de schakelaar gaat uit en er wordt een melding weergegeven.

Het systeem wordt automatisch opnieuw ingeschakeld zodra u het contact weer aanzet met de sleutel of de knop "START/STOP".

Storingen

Storingen

Bij een storing in het systeem gaat het controlelampje in de schakelaar "ECO OFF" eerst knipperen en brandt vervolgens permanent.

Laat het systeem controleren door het CITROËNnetwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Als er in de STOP-stand een storing zou optreden, kan het zijn dat de motor niet meer wil aanslaan of direct afslaat. Alle controlelampjes op het instrumentenpaneel gaan branden.

Afhankelijk van de uitvoering kan er ook een waarschuwingsmelding worden weergegeven waarin u wordt gevraagd de selectiehendel in de stand N te zetten en het rempedaal in te trappen.

Zet in dat geval het contact af en start de auto met behulp van de sleutel of de knop "START/STOP".

Onderhoud

Schakel omwille van uw veiligheid het Stop & Start-systeem altijd uit alvorens werkzaamheden onder de motorkap uit te voeren om verwondingen als gevolg van het automatisch inschakelen van de START-stand te voorkomen.

Dit systeem maakt gebruik van een speciale 12V-accu met specifieke kenmerken (onderdeelnummers zijn op te vragen bij het CITROËN-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats).

Het gebruik van andere dan de door CITROËN voorgeschreven accu's kan leiden tot storingen in het systeem.

Onderhoud

Het Stop & Start-systeem maakt gebruik van geavanceerde technologie.

Werkzaamheden aan dit type accu mogen dan ook uitsluitend door het CITROËNnetwerk of een gekwalificeerde werkplaats worden uitgevoerd.

Zie ook:

Opel Astra. Motor starten
Auto's met contactschakelaar Draai de sleutel naar stand 1 om het stuurslot te ontgrendelen. Handgeschakelde versnellingsbak: koppelings- en rempedaal intrappen. Automatische versnellings ...

Ford Focus. AM/FM-radio - Auto's zonder: SYNC
Een radiobron selecteren Druk op de knop om de beschikbare radiobronnen weer te geven.Druk meermaals op de knop om naar de gewenste radiobron te gaan. Druk op de OK-toets.Voorkeuzestation ...

Modellen: