Citroen C4: Werking - Stop & Start - Rijden - Citroen C4 - InstructieboekjeCitroen C4: Werking

Overgang naar de STOP-stand van de motor

Het controlelampje "ECO" op het instrumentenpaneel gaat branden en de motor komt automatisch in een standby-stand:

Als uw auto is uitgerust met een teller, wordt de duur van de momenten dat de motor in de STOPstand geschakeld wordt, opgeteld en weergegeven. Elke keer als u het contact opnieuw aanzet met de sleutel of op de knop "START/STOP" drukt, wordt deze teller op 0 gezet.

Als de STOP-stand geactiveerd is, blijven alle andere componenten zoals de remmen en de stuurbekrachtiging normaal functioneren.

 

Tank nooit als de motor in de STOPstand staat; zet in dat geval altijd het contact af met de sleutel of met de knop "START/STOP".

Bijzonderheden: STOP-stand niet beschikbaar

De STOP-stand wordt niet geactiveerd als:

In dat geval knippert het lampje "ECO" enkele seconden en gaat vervolgens uit.

Dit is volkomen normaal.

Overgang naar de START-stand van de motor

Het controlelampje "ECO" gaat uit en de motor wordt automatisch gestart:

- bij een handgeschakelde versnellingsbak, wanneer u het koppelingspedaal helemaal intrapt,
- bij een automatische transmissie:

Als u bij een auto met een handgeschakelde versnellingsbak in de STOP-stand een versnelling inschakelt, maar daarbij het koppelingspedaal niet helemaal intrapt, gaat er een lampje branden of verschijnt er een bericht met het verzoek het koppelingspedaal helemaal in te trappen, omdat anders de motor niet gestart kan worden.

Bijzonderheden: automatisch activeren van de START-stand

De START-stand wordt ten behoeve van de veiligheid en het comfort automatisch geactiveerd als:

In dat geval knippert het lampje "ECO" enkele seconden en gaat vervolgens uit.

Dit is volkomen normaal.

Zie ook:

KIA Cee'd. Waarschuwings- en controlelampjes (Instrumentenpaneel)
De waarschuwingslampjes kunnen worden gecontroleerd door het contact in stand ON te zetten (start de motor niet). Als een van de lampen niet brandt, adviseren we u het systeem te laten controle ...

Citroen C4. Presentatie
De kogel van deze af fabriek gemonteerde trekhaak kan gemakkelijk en snel worden gemonteerd en verwijderd. Hiervoor is geen gereedschap nodig. De achter de bumper gemonteerde trekhaak is volledi ...

Modellen: