Ford Focus: Algemene informatie - Remmen - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Algemene informatie

N.B.: Zo nu en dan kunnen remgeluiden hoorbaar zijn; dit is normaal.Als een geluid van metaal op metaal, een voortdurend schurend geluid of een voortdurend piepgeluid hoorbaar is, kunnen de remblokken zijn versleten.Als voortdurend trillen of schokken in het stuur voorkomt tijdens het remmen, laat de auto dan zo snel mogelijk controleren.

N.B.: Remstof kan zich ophopen op de wielen, zelfs onder normale rijomstandigheden.Vanwege slijten van de remmen is een beetje stof onvermijdelijk. Zie Wielen reinigen.

N.B.: Afhankelijk van toepasselijke wetten en voorschriften in het land waarvoor de auto oorspronkelijk is geproduceerd, kunnen de remlichten gaan knipperen tijdens hard remmen. Vervolgens kunnen ook de alarmknipperlichten worden ingeschakeld zodra uw auto tot stilstand gekomen is.

Natte remmen leiden tot een geringere remwerking.Trap het rempedaal enkele malen voorzichtig in tijdens wegrijden bij een wasstraat of stilstaand water om de remmen te drogen.

Remmen over het gaspedaal

In het geval dat het gaspedaal vast of klem komt te zitten, trapt u het rempedaal stevig en constant in om uw auto af te remmen en het motorvermogen te verminderen.Als deze situatie zich voordoet, trapt u de rem in en brengt u uw auto veilig tot stilstand.Bij auto's met automatische transmissie zet u de auto in de parkeerstand (P). Bij auto's met handgeschakelde transmissie, zet u de auto in neutraal. Zet de motor uit en schakel de parkeerrem in.Controleer het gaspedaal en het gebied daaromheen op vuil of voorwerpen die de beweging van het pedaal kunnen hinderen.Als u niets ziet wat het gaspedaal blokkeert maar de situatie zich blijft voordoen, laat uw auto dan onmiddellijk controleren.

Remhulp

De remhulp detecteert wanneer u hard remt door te meten in hoeverre u het rempedaal intrapt.Het systeem zorgt voor een maximale remdruk zolang het rempedaal wordt ingedrukt.De remhulp kan de stopafstanden beperken in kritieke situaties.

Waarschuwingslamp remsysteem

WAARSCHUWING

Als u langere afstanden rijdt terwijl de parkeerrem is ingeschakeld, kunt u het remsysteem beschadigen.

Deze gaat branden wanneer u de parkeerrem inschakelt en het contact is aangezet.

Gaat deze lamp branden wanneer de auto in beweging is, controleer dan of de parkeerrem is vrijgezet.Is de parkeerrem vrijgezet, dan wijst dit op een laag remvloeistofniveau of een storing in het remsysteem.Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Informatiemeldingen remsysteem

Mededeling Handeling
Controleer remsysteem Het systeem heeft een storing ontdekt die onderhoud vereist.Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Zie ook:

Ford Focus. Assistentie midden rijstrook gebruiken
WAARSCHUWINGU bent steeds verantwoordelijk voor de bediening van uw auto. Het systeem is bedoeld als hulpmiddel en is ontheft de bestuurder niet van zijn plicht om tijdens het rijden voorzic ...

Toyota Auris. Overige functies
■ Schakelen tussen buitenluchtmodus en recirculatiemodus Auto's zonder modus gescheiden bediening Druk op om naar de recirculatiemodus te schakelen. Druk op om naar de buitenluchtmodus ...

Modellen: