Ford Focus: Dieseluitlaatvloeistoftank (AdBlue) vullen via een container - Systeem selectieve katalytische reductie 
	- 2.0L EcoBlue - Motoremissieregeling - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Dieseluitlaatvloeistoftank (AdBlue) vullen via een container

WAARSCHUWING

Zorg dat er geen dieseluitlaatvloeistof (AdBlue) in contact komt met de ogen, huid of kleding. Als de vloeistof in contact komt met de ogen, spoel ze dan direct met veel water schoon en roep medische hulp in. Reinig de huid met zeep en water. Indien ingeslikt, drink veel water en roep onmiddellijk medische hulp in.

Vul de dieseluitlaatvloeistoftank (AdBlue) bij in een goed geventileerde ruimte. Wanneer de tankdop of de dop van een vloeistofcontainer wordt verwijderd, kunnen ammoniakdampen ontsnappen. Ammoniakdampen irriteren de ogen, de huid en de slijmvliezen. Inhaleren van ammoniakdampen kan een branderig gevoel in de ogen, keel en neus veroorzaken, met tranende ogen of een ernstige hoest tot gevolg.

Volg steeds de instructies van de fabrikant.

  1. Verwijder de dop van de vloeistofcontainer.
  1. Plaats het spuitstuk op de container en draai het vast tot u sterke weerstand voelt.

Dieseluitlaatvloeistoftank (AdBlue) vullen via een container

  1. Verwijder de vuldop van de dieseluitlaatvloeistoftank (AdBlue).
  1. Steek het vulpistool in de vulleiding voor dieseluitlaatvloeistof (AdBlue) tot de afdichting op het spuitstuk er volledig in zit.
  1. Giet de vloeistof in de tank.
N.B.: De vloeistofstroom stopt wanneer de tank vol is.
  1. Zet de container terug verticaal, net onder de vulleiding van de dieseluitlaatvloeistoftank (AdBlue).
  1. Laat eventuele resterende vloeistof in het spuitstuk terug in de container lopen.
  1. Verwijder het spuitstuk uit de vulleiding van de dieseluitlaatvloeistoftank (AdBlue).
  1. Verwijder het spuitstuk uit de dieseluitlaatvloeistofcontainer en plaats de dop erop.
  1. Plaats de vuldop weer op de dieseluitlaatvloeistoftank.Draai deze rechtsom totdat u sterke weerstand voelt en deze vastklikt.
Probeer de motor niet te starten wanneer u de tank met de verkeerde soort dieseluitlaatvloeistof (AdBlue) hebt gevuld. Het gebruik van een verkeerd soort dieseluitlaatvloeistof (AdBlue) kan schade aan de auto veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt. Laat uw auto onmiddellijk controleren.

Waarschuwingslamp systeem selectieve katalytische reductie

De waarschuwingslamp gaat branden als het systeem detecteert dat het dieseluitlaatvloeistofpeil (AdBlue) laag is of bij een systeemstoring.

Als de waarschuwingslamp gaat branden, geven de berichten op het informatiedisplay aan of het probleem te maken heeft met de vloeistof of dat er een storing is in het systeem voor selectieve katalytische reductie.Als de waarschuwingslamp gaat branden terwijl uw auto rijdt en er voldoende vloeistof is, wijst dit op een systeemstoring.Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Zie ook:

Ford Focus. Opraken van de brandstof
Wanneer de brandstoftank helemaal leeg raakt, kan dit schade aan de auto veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt. Als de tank is leeggereden: Voeg minimaal 5L brandstof toe om de ...

Opel Astra. Hoofdsteunen
Stand Waarschuwing Alleen met correct ingestelde hoofdsteunen rijden. De bovenzijde van de hoofdsteun moet op gelijke hoogte zijn als de bovenzijde van het hoofd. Is dit bij zeer lange ...

Modellen: