Ford Focus: Dieseluitlaatvloeistoftank vullen in een tankstation - Systeem selectieve katalytische reductie 
	- 2.0L EcoBlue - Motoremissieregeling - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Dieseluitlaatvloeistoftank vullen in een tankstation

WAARSCHUWING

Zorg dat er geen dieseluitlaatvloeistof (AdBlue) in contact komt met de ogen, huid of kleding. Als de vloeistof in contact komt met de ogen, spoel ze dan direct met veel water schoon en roep medische hulp in. Reinig de huid met zeep en water. Indien ingeslikt, drink veel water en roep onmiddellijk medische hulp in.

Vul de dieseluitlaatvloeistoftank (AdBlue) bij in een goed geventileerde ruimte. Wanneer de tankdop of de dop van een vloeistofcontainer wordt verwijderd, kunnen ammoniakdampen ontsnappen. Ammoniakdampen irriteren de ogen, de huid en de slijmvliezen. Inhaleren van ammoniakdampen kan een branderig gevoel in de ogen, keel en neus veroorzaken, met tranende ogen of een ernstige hoest tot gevolg.

De dieseluitlaatvloeistoftank (AdBlue) vullen met een pomp bij een tankstation verloopt net zoals gewoon tanken.

  1. Open de tankklep volledig.

Dieseluitlaatvloeistoftank vullen in een tankstation

  1. Verwijder de vuldop van de dieseluitlaatvloeistoftank (AdBlue).
  1. Plaats het vulpistool voor dieseluitlaatvloeistof (AdBlue) volledig in de tank.

Dieseluitlaatvloeistoftank vullen in een tankstation

  1. Gebruik het spuitstuk van de pomp binnen de getoonde afstand.
N.B.: Het vulpistool wordt uitgeschakeld wanneer de tank vol is.
  1. Til het vulpistool voor dieseluitlaatvloeistof (AdBlue) een beetje omhoog en verwijder het dan langzaam.
  1. Plaats de vuldop weer op de dieseluitlaatvloeistoftank.Draai deze rechtsom totdat u sterke weerstand voelt en deze vastklikt.
Probeer de motor niet te starten wanneer u de tank met de verkeerde soort dieseluitlaatvloeistof (AdBlue) hebt gevuld. Het gebruik van een verkeerd soort dieseluitlaatvloeistof (AdBlue) kan schade aan de auto veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt. Laat uw auto onmiddellijk controleren.
Zie ook:

Ford Focus. Hulpsysteem voor mogelijke botsingen
WAARSCHUWING U bent steeds verantwoordelijk voor de bediening van uw auto. Het systeem is bedoeld als hulpmiddel en is ontheft de bestuurder niet van zijn plicht om tijdens het rijden voorz ...

Ford Focus. Brandstofverbruik
We leiden de cijfers over CO2-waarden en brandstofverbruik af van laboratoriumtests volgens Richtlijn (EG) 715/2007 of CR (EG) 692-2008 en aanvullingen daarop. Deze gegevens zijn bedoeld ...

Modellen: