Ford Focus: Dieseluitlaatvloeistoftank vullen in een tankstation - Systeem selectieve katalytische reductie 
	- 2.0L EcoBlue - Motoremissieregeling - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Dieseluitlaatvloeistoftank vullen in een tankstation

WAARSCHUWING

Zorg dat er geen dieseluitlaatvloeistof (AdBlue) in contact komt met de ogen, huid of kleding. Als de vloeistof in contact komt met de ogen, spoel ze dan direct met veel water schoon en roep medische hulp in. Reinig de huid met zeep en water. Indien ingeslikt, drink veel water en roep onmiddellijk medische hulp in.

Vul de dieseluitlaatvloeistoftank (AdBlue) bij in een goed geventileerde ruimte. Wanneer de tankdop of de dop van een vloeistofcontainer wordt verwijderd, kunnen ammoniakdampen ontsnappen. Ammoniakdampen irriteren de ogen, de huid en de slijmvliezen. Inhaleren van ammoniakdampen kan een branderig gevoel in de ogen, keel en neus veroorzaken, met tranende ogen of een ernstige hoest tot gevolg.

De dieseluitlaatvloeistoftank (AdBlue) vullen met een pomp bij een tankstation verloopt net zoals gewoon tanken.

  1. Open de tankklep volledig.

Dieseluitlaatvloeistoftank vullen in een tankstation

  1. Verwijder de vuldop van de dieseluitlaatvloeistoftank (AdBlue).
  1. Plaats het vulpistool voor dieseluitlaatvloeistof (AdBlue) volledig in de tank.

Dieseluitlaatvloeistoftank vullen in een tankstation

  1. Gebruik het spuitstuk van de pomp binnen de getoonde afstand.
N.B.: Het vulpistool wordt uitgeschakeld wanneer de tank vol is.
  1. Til het vulpistool voor dieseluitlaatvloeistof (AdBlue) een beetje omhoog en verwijder het dan langzaam.
  1. Plaats de vuldop weer op de dieseluitlaatvloeistoftank.Draai deze rechtsom totdat u sterke weerstand voelt en deze vastklikt.
Probeer de motor niet te starten wanneer u de tank met de verkeerde soort dieseluitlaatvloeistof (AdBlue) hebt gevuld. Het gebruik van een verkeerd soort dieseluitlaatvloeistof (AdBlue) kan schade aan de auto veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt. Laat uw auto onmiddellijk controleren.
Zie ook:

Citroen C4. Uitschakelen van het systeem
Draai de knop van de luchtopbrengst naar links tot alle lampjes uitgaan. Alle functies van de airconditioning en het ventilatiesysteem worden dan uitgeschakeld. De temperatuur wordt dan niet ...

Ford Focus. Katalysator - 1.0L EcoBoost/1.5L EcoBoost/1.5L TiVCT
WAARSCHUWING Laat de motor niet stationair draaien en parkeer of rij niet op droog gras of ander droog materiaal. Het emissiesysteem warmt de motorruimte en het uitlaatsysteem op, waardoor ...

Modellen: