Ford Focus: Een voertuig volgen - Adaptieve cruise control gebruiken - 
	Auto's zonder: Stop-and-Go - Snelheidsregeling - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Een voertuig volgen

WAARSCHUWING

Wanneer u een voertuig volgt, remt uw auto zonder tussenkomst van de bestuurder niet altijd snel genoeg af om een botsing te voorkomen. Rem altijd indien dit nodig is. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot een botsing of ernstig of fataal letsel.

Adaptieve snelheidsregeling waarschuwt alleen voor voertuigen die door de radarsensor worden gedetecteerd. In sommige gevallen kan de waarschuwing ontbreken of vertraagd optreden. U moet altijd remmen indien dit nodig is. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot een botsing of ernstig of fataal letsel.

Als een voertuig voor u zich naar uw rijstrook verplaatst of als een trager voertuig zich op uw rijstrook bevindt, wordt de rijsnelheid aangepast om een ingestelde afstand aan te houden.Een afbeelding van een auto wordt weergegeven in het informatiedisplay.

N.B.: Wanneer u een voertuig volgt en een richtingaanwijzer aanzet, kan de adaptieve snelheidsregeling tijdelijk licht accelereren, voor hulp om het voertuig voorbij te rijden.

Uw auto houdt een constante afstand aan tot het voertuig voor u, totdat:Het systeem schakelt de remmen in om uw auto te vertragen en een veilige afstand tot de auto vóór u te houden.Het systeem oefent slechts beperkte remkracht uit.U kunt het systeem omzeilen door zelf de remmen in te schakelen.

Als het systeem bepaalt dat de maximale remkracht onvoldoende is, hoort u een waarschuwingstoon wanneer het systeem doorgaat met remmen. Onderneem onmiddellijk actie.

N.B.: De remmen kunnen geluid voortbrengen wanneer ze door het systeem worden gebruikt.

De afstand instellen

U kunt de afstand tot uw voorligger verkleinen of vergroten door op de afstandsregeling te drukken.

N.B.: Het is uw eigen verantwoordelijkheid om een afstand in te stellen die past bij de rijomstandigheden.

Een voertuig volgen

De geselecteerde afstand wordt door middel van balken in de afbeelding op het informatiedisplay weergegeven.U kunt kiezen uit vier instellingen.

Instellingen afstand adaptieve snelheidsregeling tussen voertuigen

Ingestelde snelheid Grafische weergave - balken weergegeven tussen voertuigen Afstand in tijd - in seconden Tussenruimte Dynamisch gedrag
km/h m
100km/h 1 1 28m Sport.
100km/h 2 1,4 39m Normaal.
100km/h 3 1,8 50m Normaal.
100km/h 4 2,2 61m Comfort.

Het systeem selecteert de laatste gekozen afstand wanneer u het contact aanzet.

Zie ook:

Toyota Auris. Handgeschakelde transmissie
Bedienen van de selectiehendel Trap het koppelingspedaal vóór het bedienen van de selectiehendel helemaal in en laat het langzaam opkomen. Zet de selectiehendel in stand R Trek o ...

Opel Astra. Tanken
Gevaar Schakel het contact en externe verwarmingen met verbrandingskamers uit alvorens te beginnen met tanken. Volg de bedienings- en veiligheidsinstructies van het tankstation ti ...

Modellen: