Ford Focus: Het systeem onderbreken - Adaptieve cruise control gebruiken - 
	Auto's zonder: Stop-and-Go - Snelheidsregeling - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Het systeem onderbreken

WAARSCHUWING

Als u het systeem onderbreekt door het gaspedaal in te trappen, gebruikt het systeem niet automatisch de remmen om de afstand tot een voorligger te handhaven.

Gebruik het gaspedaal om de ingestelde maximumsnelheid doelbewust te overschrijden.

Als u het systeem onderbreekt, gaat het groene controlelampje branden en wordt er geen afbeelding van een auto weergegeven.

Ingestelde snelheid veranderen

Druk op de wisseltoets omlaag om de ingestelde snelheid te verlagen.

U kunt de ingestelde snelheid aanpassen in kleine of grote stappen. Druk de wisseltoets één keer omhoog of omlaag om de ingestelde snelheid in kleine stappen aan te passen. Houd de wisseltoets omhoog of omlaag ingedrukt om de ingestelde snelheid in grote stappen aan te passen.

Het systeem kan de remmen gebruiken om de auto af te remmen tot de nieuwe ingestelde snelheid. De ingestelde snelheid wordt continu op het informatiedisplay weergegeven wanneer het systeem is ingeschakeld.

Ingestelde snelheid annuleren

Druk op de knop of trap het rempedaal in.

De laatst ingestelde snelheid en afstand worden weergegeven in het grijs maar worden niet gewist.

N.B.: De snelheid wordt ook geannuleerd als u het koppelingspedaal lange tijd blijft intrappen.

Ingestelde snelheid hervatten

Druk op de toets.

De rijsnelheid keert terug naar de eerder ingestelde rijsnelheid en afstand. De ingestelde snelheid wordt continu op het informatiedisplay weergegeven terwijl het systeem is ingeschakeld.

N.B.: Gebruik hervatten alleen als u zich bewust bent van de ingestelde snelheid en bewust naar deze snelheid wilt teruggaan.

Automatisch annuleren

Het systeem werkt niet als de rijsnelheid lager is dan 20km/h. Als de rijsnelheid onder 20km/h daalt, klinkt er een alarmgeluid en wordt adaptief remmen vrijgezet.

Automatisch annuleren kan ook gebeuren wanneer:N.B.: Als het motortoerental te laag wordt, geeft het informatiedisplay u de raad naar een lagere versnelling te schakelen.

Gebruik in heuvelachtig terrein

Kies een lagere versnelling als het systeem wordt ingeschakeld wanneer u bergaf rijdt op steile hellingen, bijvoorbeeld in berggebieden. Het systeem moet in deze situaties aanvullend remmen op de motor, om de belasting op het remsysteem te verminderen en om te voorkomen dat dit oververhit raakt.

N.B.: Er klinkt een geluidssignaal en het systeem wordt uitgeschakeld als de remmen lange tijd worden gebruikt. Zo kunnen de remmen afkoelen. Het systeem werkt wanneer de remmen zijn afgekoeld.

Adaptieve snelheidsregeling uitschakelen

Druk op de toets.

N.B.: De ingestelde snelheid wordt gewist wanneer u het systeem uitschakelt.
Zie ook:

Toyota Auris. Audio-eenheid
Status Bluetooth-verbinding Als BT niet wordt weergegeven, kan Bluetooth-audio/telefoon niet worden gebruikt. Weergeven Er wordt een bericht, naam, nummer enz. weergegeven. Kleine l ...

Ford Focus. Termen en voorwaarden
Toegestaan gebruik. U gaat ermee akkoord dat u deze Gegevens in combinatie met de TeleNav-software alleen gebruikt voor de eigen en interne zakelijke doeleinden waarvoor u een licentie hebt en ...

Modellen: