Ford Focus: Elektrisch bedienbare ruiten - Ruiten en 
spiegels - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Elektrisch bedienbare ruiten

De ruiten openen en sluiten

WAARSCHUWING

Laat kinderen niet zonder toezicht in uw auto achter en laat hen niet met de elektrische ruitbediening spelen. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.

Controleer bij het sluiten van de elektrisch bediende ruiten of de ruiten vrij van obstakels zijn en of kinderen en huisdieren zich niet in de nabijheid van de ruitopeningen bevinden.

Druk op de bediening om de ruit te openen.Trek de bediening omhoog om de ruit te sluiten.

N.B.: De elektrisch bediende ruiten werken wanneer het contact is ingeschakeld en blijven nog een paar minuten werken wanneer u het contact uitzet of tot u een voorportier opent.

Open de tegenovergestelde ruit enigszins om windgeluiden of pulserende geluiden te voorkomen wanneer één ruit open staat.

Ruiten volledig openen met één druk op de knop (indien aanwezig)

Druk de bediening volledig in en laat deze weer los.Druk de toets opnieuw in of trek hem omhoog om de ruit te stoppen.

Ruiten volledig sluiten met één druk op de knop (indien aanwezig)

Trek de bediening volledig omhoog en laat deze weer los.Druk de toets opnieuw in of trek hem omhoog om de ruit te stoppen.

Volledig sluiten met één druk op de knop resetten

Voer alle stappen uit binnen 30 seconden.
 1. Sluit de ruit.
 1. Druk de schakelaar in en houd deze ingedrukt tot de ruit volledig is geopend.Houd de schakelaar enkele seconden ingedrukt.
 1. Trek de schakelaar omhoog en houd hem in deze stand tot de ruit volledig is gesloten.Houd de schakelaar enkele seconden ingedrukt.
 1. Druk de schakelaar in en houd deze ingedrukt tot de ruit volledig is geopend.Houd de schakelaar enkele seconden ingedrukt.
 1. Trek de schakelaar omhoog en houd hem in deze stand tot de ruit volledig is gesloten.Houd de schakelaar enkele seconden ingedrukt.
N.B.: Herhaal de procedure als de ruit niet sluit met wanneer u de sneltoets gebruikt.

Achterruitvergrendeling

Druk de schakelaar in om de achterruitbediening te vergrendelen of te ontgrendelen.De schakelaar gaat branden wanneer u de bediening van de achterruiten vergrendelt.

Inklembeveiliging omzeilen

WAARSCHUWING

Als u de inklembeveiliging omzeilt, wordt de ruit niet geopend wanneer een obstakel wordt geregistreerd. Wees voorzichtig wanneer u de ruiten sluit, om verwondingen of schade aan het voertuig te voorkomen.

 1. Sluit de ruit totdat deze het weerstandspunt bereikt en laat de ruit openen.
 1. Hef de bediening binnen twee seconden om de inklembeveiliging te omzeilen en de ruit te sluiten.De inklembeveiliging is nu uitgeschakeld en u kunt de ruit nu handmatig sluiten.
N.B.: De ruit passeert het weerstandspunt en u kunt de ruit nu volledig sluiten.

N.B.: Laat de auto zo snel mogelijk controleren als de ruit niet sluit.

Inklembeveiliging resetten

WAARSCHUWING

De inklembeveiliging blijft uitgeschakeld totdat u het geheugen reset. Wees voorzichtig wanneer u de ruiten sluit, om verwondingen of schade aan het voertuig te voorkomen.Voer alle stappen uit binnen 30 seconden.
 1. Sluit de ruit.
 1. Druk de schakelaar in en houd deze ingedrukt tot de ruit volledig is geopend.Houd de schakelaar enkele seconden ingedrukt.
 1. Trek de schakelaar omhoog en houd hem in deze stand tot de ruit volledig is gesloten.Houd de schakelaar enkele seconden ingedrukt.
 1. Druk de schakelaar in en houd deze ingedrukt tot de ruit volledig is geopend.Houd de schakelaar enkele seconden ingedrukt.
 1. Trek de schakelaar omhoog en houd hem in deze stand tot de ruit volledig is gesloten.Houd de schakelaar enkele seconden ingedrukt.
N.B.: Herhaal de procedure als de ruit niet sluit met wanneer u de sneltoets gebruikt.
Zie ook:

Ford Focus. Reinigen van buitenzijde auto
Was uw auto regelmatig met koud of lauw water en een pH-neutrale autoshampoo. Gebruik geen sterke huishoudelijke schoonmaakmiddelen of zeep, zoals afwasmiddel of wasmiddel. Deze producte ...

Ford Focus. Algemene informatie
N.B.: Zo nu en dan kunnen remgeluiden hoorbaar zijn; dit is normaal.Als een geluid van metaal op metaal, een voortdurend schurend geluid of een voortdurend piepgeluid hoorbaar is, kunne ...

Modellen: