Ford Focus: Katalysator - 1.0L EcoBoost/1.5L 
	EcoBoost/1.5L TiVCT - Motoremissieregeling - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Katalysator - 1.0L EcoBoost/1.5L EcoBoost/1.5L TiVCT

Ford Focus / Ford Focus - Instructieboekje / Motoremissieregeling / Katalysator - 1.0L EcoBoost/1.5L EcoBoost/1.5L TiVCT

WAARSCHUWING

Laat de motor niet stationair draaien en parkeer of rij niet op droog gras of ander droog materiaal. Het emissiesysteem warmt de motorruimte en het uitlaatsysteem op, waardoor brandgevaar ontstaat.

De normale bedrijfstemperatuur van het uitlaatsysteem is bijzonder hoog. Voer nooit werkzaamheden uit in de buurt van het uitlaatsysteem en probeer geen delen van het uitlaatsysteem te repareren voordat het uitlaatsysteem is afgekoeld. Wees bijzonder voorzichtig bij werkzaamheden in de buurt van de katalysator. Zelfs wanneer de motor nog maar kort in bedrijf is geweest, wordt de katalysator al extreem heet en deze blijft heet nadat u de motor uitschakelt.

Door uitlaatlekkages kunnen schadelijke en eventueel dodelijke gassen in het interieur dringen. Ruikt u uitlaatgassen in uw auto, laat de auto dan onmiddellijk controleren. Rijd niet als u uitlaatgassen ruikt.

Uw auto heeft diverse onderdelen voor de emissieregeling en een katalysator die ervoor zorgt dat de auto aan de geldende emissienormen voldoet.

Om schade aan de katalysator te voorkomen:

N.B.: Resulterende schade aan onderdelen valt mogelijk niet onder de voertuiggarantie.

On-board diagnosesysteem

Uw auto heeft een on-board diagnosesysteem dat de emissieregeling van de motor controleert. Indien een van de volgende waarschuwingslampjes gaan branden, kan dit erop wijzen dat het on-board diagnosesysteem een storing in de emissieregeling heeft gedetecteerd.

Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot verminderd vermogen en afslaan van de motor.Wanneer u niet reageert op een controle- of waarschuwingslamp, kan dit schade veroorzaken die niet wordt gedekt door de garantie van de auto.Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Zie Warning Lamps and Indicators.

Zie ook:

Toyota Auris. Display
Wanneer de sensoren een obstakel signaleren, wordt dit grafisch weergegeven op het multi-informatiedisplay overeenkomstig de positie en afstand tot het obstakel. Werking binnenste sensor voor ...

Ford Focus. Sensoren dodehoekinformatiesysteem
De sensoren bevinden zich achter de achterbumper aan beide zijden van uw auto. N.B.: Houd de sensoren vrij van sneeuw, ijs en ernstige vuilaanslag.N.B.: Bedek de sensoren niet met ...

Modellen: