Ford Focus: Regeling voor bergop rijden - Remmen - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Regeling voor bergop rijden

Ford Focus / Ford Focus - Instructieboekje / Remmen / Regeling voor bergop rijden

WAARSCHUWING

Het systeem vervangt niet de parkeerrem. Bedien voor het verlaten van de auto altijd de parkeerrem.

Wanneer het systeem wordt ingeschakeld, moet u in uw auto blijven zitten. U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het besturen van de auto, de bewaking van het systeem en ingrijpen indien nodig. Als u niet voorzichtig bent, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto, ernstige of dodelijke verwondingen.

Het systeem wordt uitgeschakeld als er een defect is of als u het toerental van de motor onnodig opdrijft.

Dankzij het systeem is het eenvoudiger om te vertrekken wanneer uw auto op een helling staat zonder de parkeerrem te gebruiken.

Wanneer het systeem geactiveerd wordt, blijft de auto nadat u het rempedaal hebt losgelaten nog enkele seconden stilstaan.Zo hebt u tijd om uw voet van het rempedaal naar het gaspedaal te verplaatsen.De remmen worden vrijgezet wanneer de motor voldoende koppel heeft opgebouwd om te voorkomen dat uw auto op een helling achteruitrijdt.

Hellingstart gebruiken
  1. Breng uw auto volledig tot stilstand. Houd het rempedaal ingedrukt.
  1. Kies een versnelling.
N.B.: Het systeem wordt ingeschakeld als de sensoren detecteren dat de auto op een helling staat.
  1. Rijd op de normale manier weg.
N.B.: Wanneer u uw voet van het rempedaal haalt, blijft de auto enkele seconden op de helling staan zonder naar beneden te rollen. Deze periode wordt verlengd wanneer u vertrekt.

Starthulp op een helling in- of uitschakelen

Auto's met handgeschakelde versnellingsbak

Om starthulp op een helling in of uit te schakelen, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item Handeling
Bestuurdersas. Druk op de menutoets.
Hill Start Assist Druk op de OK-toets.

Het systeem onthoudt de laatstgekozen instelling.

N.B.: Er is geen controlelampje om aan te geven of het systeem aan of uit staat.

Auto's met automatische transmissie

Het systeem wordt ingeschakeld wanneer u het contact aanzet en u kunt het systeem niet uitschakelen.

Informatiemeldingen starthulp op een helling

Mededeling Handeling
Hill Start Assist niet beschikbaar Wordt weergegeven wanneer het systeem niet beschikbaar is.Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Zie ook:

Peugeot 308. Actieradiusindicatoren AdBlue
Zodra de reservevoorraad van het AdBlue®- reservoir is aangesproken of een storing in het SCR-systeem is gesignaleerd, verschijnt bij het aanzetten van het contact een indicator die aangeeft hoev ...

Ford Focus. Gloeilampen vervangen
WAARSCHUWING Schakel de verlichting en het contact uit. Het nalaten hiervan kan ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben.Lampen en gekoppelde componenten worden heet tijdens gebruik. ...

Modellen: