Ford Focus: Koelvloeistof bijvullen - Motorkoelvloeistof controleren - Onderhoud - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Koelvloeistof bijvullen

WAARSCHUWING

Vul geen motorkoelvloeistof bij wanneer de motor heet is. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.

Verwijder de vuldop van het koelvloeistofreservoir niet wanneer de motor draait of het koelsysteem heet is. Wacht 10 minuten totdat het koelsysteem is afgekoeld. Bedek de dop van het koelvloeistofreservoir met een dikke doek om brandwonden te voorkomen en verwijder de dop langzaam. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.

Giet geen koelvloeistof in het sproeierreservoir. Bij koelvloeistof op de voorruit kan het zicht door de voorruit ernstig worden belemmerd.

N.B.: Gebruik geen afsluitkogels, afdichtmiddelen voor het koelsysteem of additieven die niet voldoen aan de specificaties, om schade aan de koel- of verwarmingssystemen van de motor te voorkomen.Resulterende schade aan onderdelen valt mogelijk niet onder de voertuiggarantie.

N.B.: Autovloeistoffen zijn onderling niet uitwisselbaar.

Het is erg belangrijk dat u verdunde koelvloeistof gebruikt die voldoet aan de juiste specificaties, om te voorkomen dat de smalle doorgangen in het motorkoelsysteem verstopt raken. Zie Inhouden en specificaties . Meng geen verschillende kleuren of types koelvloeistof in uw auto. Mengen van motorkoelvloeistoffen of gebruik van verkeerde koelvloeistof kan de motor of onderdelen van het koelsysteem beschadigen. Dergelijke schade wordt mogelijk niet gedekt door de voertuiggarantie.

N.B.: Als er geen verdunde koelvloeistof beschikbaar is, gebruik dan goedgekeurde geconcentreerde koelvloeistof en verdun deze tot 50/50 met gedestilleerd water. Zie Inhouden en specificaties . Als u water gebruikt dat niet is gede-ioniseerd, kunnen er afzettingen en corrosie ontstaan en kunnen de smalle doorgangen van het koelsysteem verstopt raken.

N.B.: Koelvloeistoffen die worden verkocht voor alle merken en modellen voldoen wellicht niet aan onze specificaties en kunnen het koelsysteem beschadigen.Resulterende schade aan onderdelen valt mogelijk niet onder de voertuiggarantie.

Voeg onmiddellijk verdunde koelvloeistof bij als het koelvloeistofpeil op of onder de minimummarkering staat.

Ga als volgt te werk om koelvloeistof bij te vullen:
  1. Draai de dop langzaam los. Bij het losschroeven van de dop kan er druk vrijkomen.
  1. Voeg verdunde koelvloeistof bij die voldoet aan de juiste specificaties. Zie Inhouden en specificaties .
  1. Voeg voldoende verdunde koelvloeistof bij tot het juiste peil.
  1. Plaats de dop weer op het koelvloeistofreservoir, draai deze rechtsom totdat u sterke weerstand voelt.
  1. Controleer de volgende keren wanneer u met de auto rijdt het koelvloeistofpeil in het koelvloeistofreservoir. Vul indien nodig genoeg verdunde motorkoelvloeistof bij om het koelvloeistofpeil op het juiste peil te brengen.
Als u maandelijks meer dan 1L motorkoelvloeistof moet bijvullen, laat uw auto dan zo snel mogelijk controleren. Als de auto draait terwijl het koelvloeistofpeil laag is, kan de motor oververhit raken en kan er motorschade ontstaan.

N.B.: Tijdens normaal gebruik kan de kleur van de koelvloeistof veranderen van oranje in roze of lichtrood. Zolang de koelvloeistof helder en niet vervuild is, betekent deze kleurverandering niet dat de koelvloeistof slechter is geworden en hoeft de koelvloeistof niet te worden afgetapt, het systeem niet te worden gespoeld en de koelvloeistof niet te worden ververst.

In geval van nood kunt u een grote hoeveelheid water zonder motorkoelvloeistof toevoegen aan het motorkoelvloeistofsysteem, zodat u een locatie kunt bereiken waar uw auto kan worden nagekeken. In dat geval moet gekwalificeerd personeel:
  1. het koelsysteem aftappen.
  1. het koelsysteem chemisch reinigen.
  1. zo snel mogelijk bijvullen met motorkoelvloeistof.
Alleen water, zonder motorkoelvloeistof, kan leiden tot motorschade door corrosie, oververhitting of bevriezing.

Gebruik de volgende producten niet ter vervanging van koelvloeistof:

Alcohol en andere vloeistoffen kunnen motorschade veroorzaken door oververhitting of bevriezing.

Voeg geen extra remmers of additieven aan de koelvloeistof toe. Deze kunnen schadelijk zijn en afbreuk doen aan de corrosiebescherming van de koelvloeistof.

Zie ook:

Ford Focus. Controlelamp laag oliepeil resetten
Reset het systeem alleen nadat de motorolie is ververst en het oliefilter is vervangen. Om de indicator voor olie verversen te resetten, gebruikt u de bedieningstoetsen van het inform ...

Ford Focus. Algemene bediening
Spraakgestuurde commando's: Bepaalde functies binnen het SYNC-systeem kunnen worden uitgevoerd met spraakcommando's. Via spraakcommando's tijdens het rijden kunt u het systeem bedienen ...

Modellen: