Ford Focus: Navigatie - Problemen oplossen met SYNC 3 - SYNC 3 - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Navigatie

Symptoom Mogelijke oorzaak en oplossing
Ik kan geen straatnaam invoeren wanneer ik in het buitenland ben.
  • Onjuiste invoermethode.Voer de straatnaam in zonder het land.
Het systeem herkent coördinaten niet.
  • U gebruikt mogelijk de verkeerde indeling voor coördinaten.Gebruik de indeling ##. #####, ##. ##### (voor N/Z , O/W). Voeg een min toe voor coördinaten als de richting westelijk is en gebruik een positieve waarde als de richting oostelijk is: 12.5412 betekent bijvoorbeeld oost en -12.5412 betekent west.
Zie ook:

Toyota Auris. Informatie over brandstof
Benzinemotor EU: Gebruik uitsluitend loodvrije benzine conform de Europese norm EN228. Gebruik loodvrije benzine met een octaangetal van 95 RON (Research Octane Number) of hoger voor optimale p ...

Toyota Auris. Gebruik van het audiosysteem
Optimaal gebruikmaken van het audiosysteem De geluidskwaliteit (hoge tonen/bas) en balans kunnen worden afgesteld. Geeft de huidige functie weer Wijzigt de volgende instellingen - Geluidskw ...

Modellen: