Ford Focus: Trekhaak - Auto's met: Afneembare trekhaak - Aanhangers 
trekken - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Trekhaak - Auto's met: Afneembare trekhaak

Ford Focus / Ford Focus - Instructieboekje / Aanhangers trekken / Trekhaak - Auto's met: Afneembare trekhaak

WAARSCHUWING

Overschrijd het laagste nominaal vermogen voor uw auto of trekhaak niet. Als u uw auto of trekhaak overbelast, kan dit de stabiliteit en besturing van uw auto hinderen. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

Knip, las of wijzig de trekhaak niet. Als de trekhaak wordt gewijzigd, kan het trekvermogen van de trekhaak kleiner worden.

 Trekhaak - Auto's met: Afneembare trekhaak

 1. Bevestigingspunt veiligheidskabel aanhanger.
 2. Trekhaak in positie voor slepen.
 3. Kartelwiel.
 4. Sleutel.
 5. Beschermdop.
 6. Stekkerdoos aanhanger.

Demonteer of repareer de trekhaakkogel niet.

De trekhaak losmaken

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat de trekhaakkogel zich op een veilige plek in uw auto bevindt, zodat deze bij een botsing niet wordt rondgeslingerd. Als u deze instructie negeert, kan dat letsel of de dood tot gevolg hebben.

U moet de trekhaak losmaken als u deze niet gebruikt. Berg de trekhaak veilig op in de bagageruimte.

Ontgrendel of maak de trekhaak nooit los terwijl een aanhanger is aangekoppeld.

Maak de trekhaak niet los met gereedschap.

De trekhaak losmaken

 1. Verwijder de beschermkap.
 1. Plaats de sleutel en draai deze rechtsom om het kartelwiel te ontgrendelen.
 1. Houd de trekhaakkogel vast. Trek het kartelwiel naar buiten en draai het volledig rechtsom totdat het vastklikt.
N.B.: Het rode merkteken op het kartelwiel moet binnen de groene lijn op de trekhaak liggen.
 1. Laat de kartelwiel los.
 1. Trek de trekhaak omlaag om deze te verwijderen.
 1. Draai de stekkerdoos 90 graden omhoog tot deze in de eindstand wordt vergrendeld.

De trekhaak losmaken

 1. Plaats de afdichtplug.
De trekhaak bevestigen

Bevestig de trekhaak niet met gereedschap.

N.B.: U kunt de trekhaak alleen bevestigen als de trekhaak is ontgrendeld.

De trekhaak bevestigen

 1. Verwijder de afsluitplug.

De trekhaak bevestigen

 1. Plaats de trekhaak volledig totdat deze vastklikt. Houd het kartelwiel niet vast.
N.B.: Het groene merkteken op het kartelwiel moet binnen de groene lijn op de trekhaak liggen.
 1. Plaats de sleutel en draai deze linksom om het kartelwiel te vergrendelen.
 1. Plaats de beschermkap. Duw deze volledig terug over het slot.
 1. Draai de stekkerdoos 90 graden omlaag tot deze in de eindstand wordt vergrendeld.
Veiligheidscontroles trekhaak

Controleer het volgende nadat u de trekhaak hebt bevestigd:

Veiligheidscontroles trekhaak

 1. Het groene merkteken op het kartelwiel ligt binnen de groene lijn op de trekhaak.
 1. U hebt het kartelwiel vergrendelt.
 1. U hebt de sleutel verwijderd.
Gebruik de trekhaak niet als niet aan deze voorwaarden is voldaan.Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Richtlijnen trekhaak

Zie ook:

Toyota Auris. Radiateur, condensor en intercooler
Controleer de radiateur, condensor en intercooler* en verwijder eventueel vuil. Als een van bovenstaande onderdelen erg vuil is of als u niet zeker bent van de staat ervan, laat dan uw auto nakij ...

KIA Cee'd. Waarschuwingen en controlelampjes LCD-scherm (display instrumentenpaneel)
Kalender/klok/buitentemperatuur (indien van toepassing) Op de monitor wordt de buitentemperatuur, de datum en de tijd weergegeven. Houd de toets SET (2) of de temperatuurtoets langer dan 1 s ...

Modellen: