Ford Focus: Veiligheidsmaatregelen - Brandstof 
en tanken - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING

Tank de brandstoftank niet te vol. De druk in een overvolle tank kan lekkage veroorzaken en leiden tot het naar buiten spuiten van brandstof en brand.

Het brandstofsysteem kan onder druk staan. Als u een sissend geluid hoort bij de tankinlaat, tank dan niet voordat het geluid gestopt is. Anders kan er brandstof naar buiten spuiten, wat tot ernstig letsel kan leiden.

Bij misbruik of verkeerd gebruik kunnen brandstoffen ernstige of dodelijke verwondingen veroorzaken.

Brandstof kan benzeen, een kankerverwekkende stof, bevatten.

Schakel voordat u tankt altijd de motor uit en zorg ervoor dat vonken of open vuur uit de buurt van de vulklep van de brandstoftank worden gehouden. Rook nooit of gebruik geen mobiele telefoon tijdens het tanken. Brandstofdamp is onder bepaalde omstandigheden extreem gevaarlijk. Voorkom het inademen van brandstofdampen.

Volg deze richtlijnen bij het tanken:

Zie ook:

Ford Focus. Handmatig zoomen
WAARSCHUWINGWanneer handmatig zoomen is ingeschakeld, wordt mogelijk slechts een gedeelte van het gebied achter uw auto getoond. Let goed op uw omgeving wanneer u de functie voor handmatig z ...

KIA Cee'd. Informatie LCD-display
Schuifdak open Als de bestuurder de sleutel uit het contact haalt (Smart Key: de motor uitschakelt) en het bestuurdersportier opent terwijl het sunroof niet volledig is gesloten, verschijnt e ...

Modellen: