Ford Focus: Verkeersbordherkenning gebruiken - Herkenning verkeersbord maximumsnelheid - Rijhulpmiddelen - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Verkeersbordherkenning gebruiken

Snelheidswaarschuwing systeem instellen

U kunt de snelheidswaarschuwing van het systeem instellen om u te waarschuwen wanneer de rijsnelheid de door het systeem herkende snelheidslimiet overschrijdt met een bepaalde snelheidstolerantie.

Om de snelheidswaarschuwing van het systeem in of uit te schakelen of de instellingen voor de snelheidswaarschuwing aan te passen, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item Handeling
Bestuurdersas. Druk op de menutoets.
Speed Sign Recognition Druk op de OK-toets.
Snelh.-waarsch. activeren Druk op de OK-toets.
Snelheidswaarschuwing Druk op de OK-toets.
Tolerantie Druk op de OK-toets.Druk de wisseltoets omhoog of omlaag om de gewenste snelheidsinstelling te kiezen.Druk op de OK-toets.

Weergave systeem verkeersbordherkenning

Wanneer het systeem een verkeersbord met maximumsnelheid detecteert, verschijnt de maximumsnelheid in het informatiedisplay.

N.B.: Als de auto over een navigatiesysteem beschikt, kunnen opgeslagen verkeersbordgegevens van invloed zijn op de aangegeven snelheidsgrenswaarde.

Zie ook:

Toyota Auris. Als uw auto in geval van nood tot stilstand moet worden gebracht
Breng de auto alleen in noodgevallen, bijvoorbeeld wanneer de auto niet op de normale manier stilgezet kan worden, als volgt tot stilstand: 1. Trap het rempedaal met beide voeten stevig in. Rem ...

Ford Focus. Tanken
Overzicht tanksysteem Tankklep. Vulklep brandstoftank. Brandstofvulleiding. Uw auto beschikt niet over een tankdop. Linkerzijde. ...

Modellen: