KIA Cee'd: Achterbank - Stoelen - Veiligheidssysteem van uw auto - KIA Cee'd - InstructieboekjeKIA Cee'd: Achterbank

Hoofdsteun

Stoelen

De zitplaatsen achterin zijn voor extra veiligheid en comfort van de inzittenden voorzien van hoofdsteunen.

De hoofdsteun biedt niet alleen comfort, maar helpt tevens bij de bescherming van hoofd en nek van de inzittenden bij een aanrijding.

WAARSCHUWING
  • Voor een optimale bescherming in geval van een aanrijding moet de hoofdsteun zo afgesteld zijn dat het midden van de hoofdsteun zich op dezelfde hoogte bevindt als het zwaartepunt van het hoofd van de inzittende. Over het algemeen bevindt het zwaartepunt van het hoofd zich op dezelfde hoogte als de bovenzijde van de ogen.

    Zorg dat de hoofdsteun zich zo dicht mogelijk bij uw hoofd bevindt. Het gebruik van een kussen waardoor het lichaam verder van de rugleuning af komt wordt afgeraden.

  • Gebruik de auto niet als de hoofdsteunen zijn verwijderd omdat dan in geval van een aanrijding ernstig letsel kan ontstaan. Een goed afgestelde hoofdsteun biedt een zo optimaal mogelijke bescherming tegen ernstig nekletsel.

Stoelen

Afstellen van de hoogte Hoger: trek de hoofdsteun omhoog om hem in de gewenste positie (1) te zetten.

Lager: druk de ontgrendelknop (2) in en laat de hoofdsteun in de gewenste positie (3) zakken.

Stoelen

Verwijderen en installeren Trek de hoofdsteun zo ver mogelijk omhoog en druk vervolgens de ontgrendelknop (1) in om de hoofdsteun te verwijderen (2).

Stop, om de hoofdsteun terug te plaatsen, de pennen van de hoofdsteun (3) in de gaten terwijl u de ontgrendelknop (1) indrukt. Stel de hoofdsteun vervolgens af op de gewenste hoogte.

WAARSCHUWING Zorg dat de hoofdsteun wordt vergrendeld nadat deze is versteld, zodat de inzittenden optimaal beschermd zijn.

Stoelen

Armsteun (indien van toepassing)

Om de armsteun te gebruiken, trekt u hem uit de rugleuning naar voren.

Neerklapbare achterbank

De rugleuning achter (of kussens) kan worden opgeklapt om het vervoer van langere voorwerpen mogelijk te maken of de bagageruimte te vergroten.

WAARSCHUWING Het doel van de opklapbare rugleuning (of kussens) is het vervoer van langere voorwerpen mogelijk te maken waarvoor anders geen ruimte is.

Laat nooit iemand op een neergeklapte rugleuning zitten als de auto rijdt omdat dat geen veilige positie is en omdat dan de veiligheidsgordels niet gebruikt kunnen worden. Hierdoor kan bij een aanrijding of een noodstop ernstig letsel ontstaan. Voorwerpen die op de neergeklapte rugleuning vervoerd worden mogen niet boven de bovenzijde van de voorstoelen uitsteken. Als dat wel het geval is kan de lading bij een noodstop naar voren schuiven en letsel of schade veroorzaken.

Stoelen

Neerklappen van de rugleuning en zitting van de achterbank (5-deurs en stationwagen)

1. Zet de rugleuning zoveel mogelijk rechtop en schuif indien nodig de voorste stoel naar voren.

2. Til de zitting aan de voorzijde omhoog.

Stoelen

3. Til de zitting aan de achterzijde omhoog.

4. Trek aan de ontgrendelhendel (rode kleur zichtbaar).

Stoelen

5. Verwijder de hoofdsteun van de rugleuning van de achterbank.

6. Berg de hoofdsteun op door de pennen van de hoofdsteun in de houder aan de achterzijde van de zitting te steken.

Stoelen

7. Klap de rugleuning van de achterbank stevig naar voren en omlaag.

Stoelen

8. Om de achterbank te gebruiken, zet u de hoofdsteun terug op de rugleuning en stelt u de hoofdsteun af in de gewenste positie.

9. Til de rugleuning omhoog en druk deze stevig naar achteren tot hij vastklikt. Zorg ervoor dat de rugleuning vergrendeld is (rode gedeelte is niet zichtbaar).

Stoelen

10. Plaats de zitting in zijn oorspronkelijke positie door de achterzijde van de zitting eerst naar beneden te klappen. Controleer of de zitting vergrendeld is.

11. Plaats de veiligheidsgordel weer in de juiste positie.

Stoelen

Neerklappen van de rugleuning achter (3-deurs):

1. Zet de rugleuning zoveel mogelijk rechtop en schuif indien nodig de voorste stoel naar voren.

2. Zet de hoofdsteunen achter in de laagste positie.

Stoelen

3.Trek aan de ontgrendelingshendel (1) om de rugleuning goed naar voren en omlaag te kunnen klappen.

Als de veiligheidsgordel tijdens het neerklappen van de rugleuning blokkeert, laat dan de veiligheidsgordel af- en oprollen om de blokkering op te heffen.

Terugklappen van een achterstoel

1. Om de achterstoelen weer te kunnen gebruiken tilt u de rugleuning omhoog en drukt u deze naar achteren. Druk de rugleuning stevig naar achteren totdat deze vastklikt. Zorg ervoor dat de rugleuning is vergrendeld.

Controleer na het rechtop zetten van de rugleuning altijd of de rugleuning goed vergrendeld is door tegen de bovenzijde van de rugleuning te drukken.

Als de rode lijn onder aan de hendel van de rugleuningverstelling niet meer zichtbaar is, is de rugleuning goed vergrendeld.

2. Plaats de veiligheidsgordel weer in de juiste positie.

3. Controleer, wanneer de rugleuning volledig is teruggezet, nogmaals de hendel van de rugleuning.

WAARSCHUWING Bij het terugzetten van de achterbank in zijn oorspronkelijke positie nadat de bank is neergeklapt: Let erop dat het materiaal van de gordel of de gesp niet beschadigd worden. Zorg ervoor dat de gordel of gesp niet klem komen te zitten.

Controleer of de rugleuning goed vergrendeld is door tegen de bovenzijde van de rugleuning te drukken. Anders kan bij een aanrijding of noodstop de rugleuning naar voren klappen, waardoor de bagage in het passagierscompartiment terecht kan komen en de inzittenden ernstig letsel zouden kunnen oplopen.

OPMERKING - Veiligheidsgordels achter

Vergeet niet bij het omhoog klappen van de rugleuning de schoudergordels in de juiste positie te plaatsen.

WAARSCHUWING - Bagage

Bagage moet altijd worden vastgezet om te voorkomen dat het bij een aanrijding door de auto wordt geslingerd, waardoor de inzittenden letsel kunnen oplopen.

Wees extra voorzichtig met het plaatsen van voorwerpen op de achterstoelen, omdat ze inzittenden voorin kunnen raken bij een frontale aanrijding.

WAARSCHUWING - Bagage

Zet de motor uit en de selectiehendel in stand P (Park) (automatische transmissie) of schakel de eerste versnelling of de achteruit in (handgeschakelde transmissie) en trek de parkeerrem stevig aan alvorens bagage in of uit te laden. Het niet opvolgen van deze stappen kan ertoe leiden dat de auto zich onbedoeld in beweging zet als de selectiehendel per ongeluk in een andere stand gezet wordt.

Zie ook:

KIA Cee'd. Kinderzitjes
(INDIEN VAN TOEPASSING) Om de kans op letsel bij een ongeval, hard remmen of plotselinge manoeuvre te minimaliseren, kunnen kinderen het beste op de achterbank zitten en dienen ze altijd goed bes ...

Ford Focus. Verwarmde voorruit
Druk op de knop om een dunne laag ijs of mist van de voorruit te verwijderen.De verwarmde voorruit wordt na een korte tijd uitgeschakeld. N.B.: Zorg dat de motor draait voordat ...

Modellen: