KIA Cee'd: De spraakherkenning beëindigen - Bedieningsorganen en functies systeem (Type B) - Audiosysteem - Kenmerken van uw auto - KIA Cee'd - InstructieboekjeKIA Cee'd: De spraakherkenning beëindigen

Tijdens de spraakherkenning Press Houd de toets op het stuurwiel ingedrukt.

AANWIJZING

Tips met betrekking tot spraakherkenning en telefoonboek: De spraakherkenning van Kia kan moeite hebben met bepaalde accenten of ongebruikelijke namen. Als u spraakherkenning gebruikt om te bellen, moet u langzaam en duidelijk spreken.

Neem bij het opslaan van contacten de volgende richtlijnen in acht om het gebruik van spraakherkenning te optimaliseren:

Illustratie met betrekking tot het gebruik van spraakcommando's

Kort indrukken van toets (korter dan 0,8 seconden):

Audiosysteem

Audiosysteem

Kort op de toets drukken (korter dan 0,8 seconden):

Audiosysteem

Lijst met spraakcommando's

Commando Functie
More Help (Meer hulp) Levert hulp bij de commando's die overal in het systeem kunnen worden gebruikt.
Help (Hulp) Levert hulp bij de commando's die in de actuele modus gebruikt kunnen worden.
Call<Name> (Bellen <Naam>) Belt de in het telefoonboek opgeslagen <Naam> Bijv. Bellen "John Smith"
Phone (Telefoon) Levert hulp bij commando's met betrekking tot de telefoon. Zeg na dit commando "oproepgeschiedenis", "telefoonboek" of "kies nummer" om de bijbehorende functies uit te voeren.
Call History (Oproep overzicht) Geeft het scherm met de oproepgeschiedenis weer
Phone book (Telefoonboek) Geeft het telefoonboekscherm weer. Zeg na dit commando de naam van het contact in het telefoonboek om automatisch een nummer te bellen.
Dial Number (Kies nummer) Geeft het scherm voor het kiezen van een nummer weer. Na dit commando kunt u het nummer noemen dat u wilt bellen.
Redial (Opnieuw kiezen) Het als laatste gebelde nummer wordt gebeld.
Radio
  • Wanneer u naar de radio aan het luisteren bent, wordt het volgende radioscherm weergegeven. (FM1 FM2 FMA AM AMA)
  • Wanneer u naar een andere modus aan het luisteren bent, wordt het scherm van de als laatste beluisterde radiomodus weergegeven.
FM
  • Wanneer u reeds naar FM-radio aan het luisteren bent, blijft deze stand gehandhaafd
  • Wanneer u naar een andere modus aan het luisteren bent, wordt het scherm van de als laatste beluisterde FM-radiomodus weergegeven.
FM1(FM een) Geeft het FM1-scherm weer.
FM2(FM twee) Geeft het FM2-scherm weer.
FMA Geeft het FMA-scherm weer.
AM Geeft het AM-scherm weer.
AMA Geeft het AMA-scherm weer.
FM Preset 1~6 (FM-positie 1~6) Speelt de als laatste afgespeelde zender van FM-positie 1~6 af.
AM Preset 1~6 (AM-positie 1~6) Speelt de onder AM-positie 1~6 opgeslagen zender af.
FM 87,5~107,9 Speelt de FM-zender op de bijbehorende frequentie af.

Het bereik kan verschillen, afhankelijk van de gebruikte frequentie in het desbetreffende land.

AM 530~1710 Speelt de AM-zender op de bijbehorende frequentie af.

Het bereik kan verschillen, afhankelijk van de gebruikte frequentie in het desbetreffende land.

TA on (TA aan) Schakelt de verkeersinformatie in.
TA off (TA uit) Schakelt de verkeersinformatie uit.
News on (Nieuws aan) Schakelt de RDS-nieuwsfunctie in.
News off (Nieuws uit) Schakelt de RDS-nieuwsfunctie uit.
Media MediaGaat naar het als laatste afgespeelde mediascherm.
Play Track 1~30 (Speel titel 1~30) Wanneer er een CD aanwezig is, wordt het desbetreffende muziekstuk afgespeeld.
CD Speelt het op de CD opgeslagen muziekstuk af.
Search CD (Zoeken CD) Gaat naar het scherm voor het selecteren van het muziekstuk of bestand op de CD.
  • Ga bij audio-CD's naar het scherm en zeg het nummer van het muziekstuk om het desbetreffende muziekstuk af te spelen.
  • Gaat naar het scherm voor het selecteren van het MP3 CD-bestand. Bedien hierna handmatig het apparaat om muziek te selecteren en af te spelen.
USB Speelt muziek van USB af.
Search USB (Zoeken USB) Gaat naar het scherm voor het selecteren van een bestand op USB. Bedien hierna handmatig het apparaat om muziek te selecteren en af te spelen.
iPod Speelt muziek van iPod af.
Search iPod (Zoeken iPod) Gaat naar het scherm voor het selecteren van een bestand op de iPod. Bedien hierna handmatig het apparaat om muziek te selecteren en af te spelen.
My Music (Mijn muziek) Speelt de in Mijn muziek opgeslagen muziek af.
Search My Music (Zoeken Mijn muziek) Gaat naar het scherm voor het selecteren van een bestand in Mijn muziek. Bedien hierna handmatig het apparaat om muziek te
AUX (auxiliair) Speelt het aangesloten externe apparaat af.
Bluetooth - audio Speelt de muziek af die op het via Bluetooth Wireless Technology verbonden apparaat is opgeslagen.
Mute (Geluid uit) Schakelt het geluid van de radio of de muziek uit.
Pardon? (Sorry?) Herhaalt de als laatste gesproken toelichting.
Cancel (Exit) (Annuleren (exit) )   Beëindigt het spraakcommando
Commando Functie
Preset 1~6 (Positie 1~6 ) Speelt de onder positie 1~6 opgeslagen zender af.
Auto Store (Automatisch opslaan) Selecteert automatisch radiofrequenties met goede ontvangst en slaat deze op onder positie 1~6.
Preset Save 1~6 (Positie opslaan 1~6) Slaat de actuele radiofrequentie op onder positie 1~6.
Seek up (Zoek omhoog) Zoekt naar / speelt de volgende (hogere) te ontvangen uitzending af.
Seek down (Zoek omlaag) Zoekt naar / speelt de vorige (lagere) te ontvangen uitzending af.
Next Preset (Volgende positie) Selecteert het positienummer dat na de laatste geselecteerde positie komt.

(Voorbeeld: wanneer u naar positie nr. 3 luistert, wordt positie nr. 4 geselecteerd.)

Previous Preset (Vorige positie) Selecteert het positienummer dat voor de laatste geselecteerde positie komt.

(Voorbeeld: wanneer u naar positie nr. 3 luistert, wordt positie nr. 2 geselecteerd.)

Scan Scant de ontvangen frequenties vanaf de actuele radiozender en speelt iedere frequentie 10 seconden af.
Preset Scan (Positie scannen) Gaat naar de volgende positie vanaf de actuele positie en speelt iedere positie 10 seconden af.
AF on (AF aan) Schakelt de functie alternatieve frequentie in
AF off (AF uit) Schakelt de functie alternatieve frequentie uit
Region (Regio) Schakelt de regiofunctie in
Region off (Regio uit) Schakelt de regiofunctie uit
Commando Functie
Random (Willekeurig) Speelt de muziekstukken op de CD in willekeurige volgorde af.
Random Off (Willekeurig uit) Schakelt de willekeurige afspeelvolgorde uit zodat de muziekstukken op volgorde worden afgespeeld.
Repeat (Herhalen) Herhaalt het actuele muziekstuk.
Repeat Off (Herhalen uit) Schakelt het herhalen uit zodat de muziekstukken in opeenvolgende volgorde worden afgespeeld.
Next Track (Volgende titel) Speelt het vorige muziekstuk af.
Previous Track (Vorige titel) Speelt het vorige muziekstuk af.
Scan Speelt de eerste 10 seconden van de muziekstukken vanaf het volgende muziekstuk af.
Track 1~30 (Titel 1~30) Speelt het gewenste muziekstuk af.
Information (Informatie) Geeft het informatiescherm van het actuele muziekstuk weer.
Commando Functie
Random (Willekeurig) Speelt de bestanden in de actuele map in willekeurige volgorde af.
All Random (Alles willekeurig) Speelt alle opgeslagen bestanden in willekeurige volgorde af.
Random Off (Willekeurig uit) Schakelt het in willekeurige volgorde afspelen uit zodat de bestanden worden afgespeeld in opeenvolgende Volgorde.
Repeat (Herhalen) Herhaal het actuele bestand.
Folder Repeat (Map herhalen) Herhaalt alle bestanden in de actuele map.
Repeat Off (Herhalen uit) Schakelt het herhalen uit zodat de bestanden in opeenvolgende volgorde worden afgespeeld.
Next File (Volgend bestand) Speelt het volgende bestand af.
Previous File (Vorig bestand) Speelt het vorige bestand af.
Scan Speelt de eerste 10 seconden van de bestanden vanaf het volgende bestand af.
Information (Informatie) Geeft het informatiescherm van het actuele bestand weer.
Copy (Kopie) Kopieert het actuele bestand naar Mijn muziek
Commando Functie
All Random (Alles willekeurig) Speelt alle opgeslagen muziekstukken in willekeurige volgorde af.
Random (Willekeurig) Speelt in willekeurige volgorde de muziekstukken af van de actuele categorie.
Random Off (Willekeurig uit) Schakelt de willekeurige afspeelvolgorde uit zodat de muziekstukken in opeenvolgende volgorde worden afgespeeld.
Repeat (Herhalen) Herhaalt het actuele muziekstuk.
Repeat Off (Herhalen uit) Schakelt het herhalen uit zodat de muziekstukken in opeenvolgende volgorde worden afgespeeld.
Next Song (Volgend lied) Speelt het volgende muziekstuk af.
Previous Song (Vorig lied) Speelt het vorige muziekstuk af.
Information (Informatie) Geeft het informatiescherm van het actuele muziekstuk weer.
Commando Functie
Random (Willekeurig) Speelt alle opgeslagen bestanden in willekeurige volgorde af.
Random Off (Willekeurig uit) Schakelt de willekeurige afspeelvolgorde uit zodat de bestanden in opeenvolgende volgorde worden afgespeeld.
Repeat (Herhalen) Herhaalt het actuele bestand.
Repeat Off (Herhalen uit) Schakelt het herhalen uit zodat de bestanden in opeenvolgende volgorde worden afgespeeld.
Next File (Volgend bestand) Speelt het volgende bestand af.
Previous File (Vorig bestand) Speelt het vorige bestand af.
Scan Speelt de eerste 10 seconden van de bestanden vanaf het volgende bestand af.
Information (Informatie) Geeft het informatiescherm van de actuele bestand weer.
Delete (Verwijderen) Verwijdert het actuele bestand. Een extra bevestigingsproces wordt overgeslagen.
Delete All (Alles verwijderen) Verwijdert alle in Mijn muziek opgeslagen bestanden. Een extra bevestigingsproces wordt overgeslagen.
Commando Functie
Play (Speel) Speelt het huidige onderbroken muziekstuk af.
Pause (Pauze) Onderbreekt het huidige muziekstuk.
Zie ook:

Ford Focus. Rem-/schakelinterlock systeem
Over de inschakelblokkeringDe inschakelblokkering voorkomt dat u uit de parkeerstand (P) kunt schakelen wanneer u het contact hebt aangezet en het rempedaal niet hebt ingetrapt. Uit de park ...

Toyota Auris. Overige voorzieningen in het interieur
Zonnekleppen Klap de zonneklep omlaag om deze in de vooruitgerichte stand te zetten. Klap de zonneklep omlaag, maak de klep los en draai deze naar de zijkant om de zonneklep in de zijd ...

Modellen: