KIA Cee'd: Elektronische stabiliteitsregeling
(ESC) - Remsysteem - Rijden met uw auto - KIA Cee'd - InstructieboekjeKIA Cee'd: Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)

KIA Cee'd / KIA Cee'd - Instructieboekje / Rijden met uw auto / Remsysteem / Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)

(indien van toepassing)

Remsysteem

De elektronische stabiliteitsregeling (ESC) is ontworpen om de stabiliteit van de auto in bochten te verbeteren. Het ESC controleert in welke richting u stuurt en in welke richting de auto daadwerkelijk beweegt. Het ESC remt de wielen gericht af en grijpt indien nodig in in het motormanagementsysteem om de auto te stabiliseren.

WAARSCHUWING Rijd niet harder dan de toestand van de weg toelaat en neem bochten niet met een te hoge snelheid. Elektronische stabiliteitsregeling (ESC) kan geen ongelukken voorkomen. Te hoge bochtensnelheden, abrupte uitwijkmanoeuvres en aquaplaning op een nat wegdek kunnen nog steeds leiden tot ernstige ongelukken. Alleen een bestuurder die veilig en oplettend rijdt kan aanrijdingen voorkomen door manoeuvres te vermijden die kunnen leiden tot het verlies van grip van de banden. Neem ook bij een auto die is uitgerust met ESC de normale voorzorgsmaatregelen in acht en pas uw snelheid altijd aan aan de omstandigheden.

De elektronische stabiliteitsregeling (ESC) is een elektronisch systeem dat ontworpen is om de auto onder ongunstige omstandigheden beter onder controle te kunnen houden. Het systeem is geen vervanging voor een veilig rijgedrag. Zaken als snelheid, conditie van de weg en stuurcommando's van de bestuurder hebben invloed op de mate waarin het ESC verlies van controle over de auto kan voorkomen. Het blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de bestuurder de snelheid aan te passen aan de omstandigheden en te zorgen voor een juiste veiligheidsmarge.

In dat geval is een tikkend geluid hoorbaar in het remsysteem en kan het rempedaal gaan trillen. Dit is normaal.

Het betekent dat het ESC in werking is getreden.

AANWIJZING Na het starten van de motor en het wegrijden kan er in de motorruimte een klikkend geluid hoorbaar zijn. Dit is normaal en geeft aan dat de elektronische stabiliteitsregeling (ESC) juist werkt.

Bediening voertuigstabiliteitsregeleing (ESC)

Voertuigstabiliteitsregeling (ESC) ingeschakeld

In werking

Als de elektronische stabiliteitsregeling in werking treedt, gaat het controlelampje ESC knipperen.

Voertuigstabiliteitsregeling (ESC) uitschakelen

Voertuigstabiliteitsregeling (ESC) uitgeschakeld

Deze auto heeft 2 verschillende modi waarin de ESC is uitgeschakeld. Als u de motor uitzet terwijl de ESC is uitgeschakeld, blijft de ESC uitgeschakeld. Pas wanneer de motor opnieuw wordt gestart, zal de ESC automatisch weer worden ingeschakeld.

Remsysteem

- ESC uit modus 1 Om de ESC uit te schakelen, drukt u kort op de toets ESC OFF (controlelampje ESC OFF gaat branden). In deze modus werkt de motorregelfunctie niet. Dat betekent dat de antidoorslipregeling niet werkt. Alleen de remfunctieregeling werkt.

Remsysteem

- ESC uit modus 2 Om de ESC uit te schakelen, drukt u gedurende ten minste 3 seconden op de toets ESC OFF. Het controlelampje ESC OFF gaat branden en de waarschuwingszoemer ESC OFF klinkt.

In deze modus werken de motorregelfunctie en de remfunctieregeling niet. Dat betekent dat de voertuigstabiliteitsregeling niet langer werkt.

Controlelampje

Remsysteem

Als het contact in stand ON wordt gezet, gaat het controlelampje branden. Als het systeem in orde is dooft het lampje na enige tijd weer.

Het controlelampje ESC knippert als het ESC werkt of gaat branden als het ESC niet in werking treedt.

Het controlelampje ESC OFF gaat branden als het ESC wordt uitgeschakeld met de schakelaar.

OPMERKING Als er banden en/of velgen met een verschillende maat onder de auto gemonteerd zijn, kan dat de werking van het ESC in negatieve zin beïnvloeden. Zorg er daarom voor dat als de banden onder uw auto vervangen moeten worden, ze dezelfde maat hebben als de originele banden.

WAARSCHUWING De elektronische stabiliteitsregeling is slechts een hulpmiddel bij het rijden; pas op bochtige en gladde wegen uw rijsnelheid aan.

Rijd voorzichtig en probeer niet te accelereren als het controlelampje ESC knippert of als u op een gladde weg rijdt.

Voertuigstabiliteitsregeling (ESC) uitschakelen

Tijdens het rijden

WAARSCHUWING Druk nooit op de schakelaar ESC OFF als de elektronische stabiliteitsregeling in werking is (controlelampje ESC knippert). Als het systeem in dat geval toch wordt uitgeschakeld, kan de auto gaan slippen.

AANWIJZING

Zie ook:

Toyota Auris. Overzicht van de functie
Als wordt gereden op wegen met witte (gele) lijnen, waarschuwt deze functie de bestuurder als de auto de rijstrook dreigt te verlaten. Het LDA-systeem herkent zichtbare witte (gele) lijnen met de ...

Citroen C4. Airbags vóór
De airbags vóór beschermen de bestuurder en voorpassagier bij een ernstige frontale aanrijding, om de kans op hoofd- en borstletsel te verkleinen. De bestuurdersairbag is geïntegreerd in het ...

Modellen: