KIA Cee'd: Tankdopklep - Kenmerken van uw auto - KIA Cee'd - InstructieboekjeKIA Cee'd: Tankdopklep

Openen van de tankdopklep

Tankdopklep

1.Druk rechts op het midden van de klep wanneer alle portieren zijn ontgrendeld om de klep te openen.

AANWIJZING De klep kan alleen worden geopend en gesloten wanneer alle portieren zijn ontgrendeld.

Tankdopklep

2.Open de klep volledig (1).

3.Draai de dop linksom om hem te verwijderen (2).

4.Vul de tank met brandstof.

AANWIJZING Tik zachtjes op de tankdopklep of druk er voorzichtig tegenaan als deze is vastgevroren om het ijs te breken en open daarna de tankdopklep. Wrik de tankdopklep niet los. Spuit de tankdopklep indien nodig in met ruitontdooier (gebruik geen koelvloeistof) of zet de auto op een warme plaats om het ijs te laten smelten.

Sluiten van de tankdopklep

1.Plaats de dop terug en draai hem rechtsom totdat deze klikt. Dat geeft aan dat de dop goed vastzit.

2.Druk op de rand van de klep om de klep te sluiten. Controleer of hij goed gesloten is.

WAARSCHUWING - Tanken
 • Als de onder druk staande brandstof naar buiten spuit, kan deze op uw kleding of huid terechtkomen en kan er brandgevaar ontstaan. Verwijder de tankdop altijd voorzichtig en langzaam. Als er brandstof naar buiten komt of er een sissend geluid hoorbaar wordt, moet u even wachten voordat u de dop verder losdraait.
 • Probeer de tank niet verder te vullen nadat het vulpistool automatisch is afgeslagen.
 • Controleer altijd of de tankdop goed vastgedraaid is, om morsen van brandstof in geval van een aanrijding te voorkomen.

WAARSCHUWING - Gevaren bij het tanken

Brandstof is licht ontvlambaar.

Neem bij het tanken de volgende richtlijnen in acht. Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel als gevolg van brand of een explosie.

 • Lees alle waarschuwingen bij het tankstation en neem ze in acht.
 • Kijk vóór het tanken altijd of er een noodknop voor het afsluiten van de brandstof is bij de brandstofpomp.
 • Raak, voordat u de tankdop en vulopening aanraakt, altijd even een ander metalen deel van de auto aan, op voldoende afstand van de vulopening, om brandgevaar als gevolg van statische elektriciteit te voorkomen.
 • Stap niet in de auto nadat u begonnen bent met tanken omdat u door het aanraken van of wrijven tegen iets (polyester, satijn, nylon, enz.) statisch geladen kunt zijn. Statische elektriciteit kan brandstofdampen doen ontbranden, wat explosiegevaar oplevert. Als u tijdens het tanken toch terug in de auto moet stappen, raak ook dan even een metalen deel aan de voorzijde van de auto aan om eventuele statische elektriciteit kwijt te raken.
 • Als u een jerrycan wilt vullen, plaats deze dan op de grond. Een met statische elektriciteit geladen jerrycan kan brandstofdampen doen ontbranden. Zodra u begint te tanken, dient u contact te maken met de auto tot het tanken is voltooid.

  Gebruik alleen jerrycans die geschikt zijn voor brandstof.

 • Maak tijdens het tanken geen gebruik van een mobiele telefoon. Elektrische stroom en/of elektronische storing van mobiele telefoons kan brandstofdampen doen ontbranden.
 • Zet de motor uit vóór het tanken.

  De elektrische onderdelen van de motor kunnen vonken produceren die brandstofdampen kunnen doen ontbranden.

  Controleer na het tanken of de tankdop en de tankdopklep goed dicht zijn voordat u de motor start.

 • Gebruik GEEN lucifers of aansteker en ROOK NIET. Laat ook geen brandende sigaret achter in de auto terwijl u gaat tanken. Brandstof is licht ontvlambaar en explosief.
 • Als er tijdens het tanken brand uitbreekt, verlaat dan onmiddellijk de auto en breng de manager van het tankstation, de politie en de brandweer op de hoogte. Volg hun veiligheidsinstructies op.

OPMERKING
 • Tank alleen de brandstof die in paragraaf 1 vermeld is onder "Vereiste brandstof".
 • Als de tankdop vervangen moet worden, gebruik dan een speciaal voor uw auto vervangingsonderdeel.

  Een verkeerde tankdop kan een ernstige storing in het brandstofsysteem of het emissieregelsysteem veroorzaken. Voor meer informatie adviseren we u contact op te nemen met een officiële Kia-dealer.

 • Mors geen brandstof op de buitenzijde van de auto.

  Brandstof kan de lak aantasten.

 • Controleer altijd of de tankdop goed vastgedraaid is, om morsen van brandstof in geval van een aanrijding te voorkomen.
Zie ook:

Peugeot 308. Handgeschakelde 6-versnellingsbak
Inschakelen van de 5e of de 6e versnelling Beweeg de versnellingshendel zo ver mogelijk naar rechts om de 5e of de 6e versnelling in te schakelen. Als u dit niet doet, kan de vers ...

Toyota Auris. Als u denkt dat er iets mis is
Als u een van de volgende verschijnselen opmerkt, moet uw auto mogelijk worden afgesteld of gerepareerd. Neem zo snel mogelijk contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/ reparateur of ...

Modellen: