KIA Cee'd: Toets engine start/stop - Rijden met uw auto - KIA Cee'd - InstructieboekjeKIA Cee'd: Toets engine start/stop

Verlichte toets Engine Start/Stop

Toets engine start/stop

Wanneer het voorportier wordt geopend, gaat de verlichting van de toets Engine Start/Stop branden. De verlichting gaat ongeveer 30 seconden nadat het portier gesloten is uit. De verlichting gaat ook direct uit wanneer het antidiefstalsysteem geactiveerd wordt.

Positie van de toets Engine Start/Stop

OFF

Toets engine start/stop

Met handgeschakelde transmissie Om de motor (stand START/RUN) of het contact (stand ON) uit te schakelen brengt u de auto tot stilstand en drukt u op de toets Engine Start/Stop.

Met automatische transmissie/DCT* Druk de toets Engine Start/Stop in terwijl de selectiehendel in stand P staat om de motor (stand START/RUN) of het contact (stand ON) uit te zetten. Wanneer U de toets Engine Start/Stop indrukt en de selectiehendel niet in stand P staat, zal de toets Engine Start/Stop niet naar stand OFF gaan, maar naar stand ACC.

* DCT: Double clutch-transmissie

Auto's met stuurslot Het stuurwiel wordt ook vergrendeld wanneer de toets Engine Start/Stop in stand OFF staat, om de auto tegen diefstal te beveiligen. Het wordt vergrendeld wanneer het portier wordt geopend.

Als het stuurwiel niet correct vergrendeld is wanneer u het bestuurdersportier opent, zal er een waarschuwingszoemer klinken. Probeer het stuurwiel opnieuw te vergrendelen. Is het probleem niet opgelost, dan raden we u aan het systeem door een officiële Kia-dealer na te laten kijken.

Als de toets Engine Start/Stop in stand OFF staat wanneer het bestuurdersportier wordt geopend, zal het stuurwiel niet worden vergrendeld en klinkt de waarschuwingszoemer. Sluit in dat geval het portier. Het stuurwiel zal dan worden vergrendeld en de waarschuwingszoemer stopt.

AANWIJZING Als het stuurwiel niet correct wordt ontgrendeld, zal de toets Engine Start/Stop niet werken. Druk de toets Engine Start/Stop in terwijl u het stuurwiel naar rechts en naar links draait.

OPMERKING U kunt de motor (START/RUN) of het contact (ON) alleen uitschakelen wanneer de auto stilstaat. In een noodsituatie kunt u, terwijl de auto rijdt, de motor uitschakelen en het contact in stand ACC draaien door de toets Engine Start/Stop langer dan 2 seconden ingedrukt te houden of 3 keer na elkaar in te drukken binnen 3 seconden. Als de auto nog rijdt, kunt u de motor opnieuw starten zonder dat u het rempedaal ingetrapt houdt door de toets Engine Start/Stop in te drukken met de selectiehendel in stand N (vrijstand).

ACC (Accessoires)

Toets engine start/stop

Met handgeschakelde transmissie Druk de toets Engine Start/Stop als deze in stand OFF staat in zonder het koppelingspedaal in te trappen.

Met automatische transmissie/DCT Druk de toets Engine Start/Stop als deze in stand OFF staat in zonder het rempedaal in te trappen.

Het stuurwiel wordt ontgrendeld (indien van toepassing met stuurslot) en de elektrische accessoires kunnen bediend worden.

Als de toets Engine Start/Stop langer dan 1 uur in stand ACC staat, wordt de toets automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat de accu leegraakt.

ON

Toets engine start/stop

Met handgeschakelde transmissie Druk de toets Engine Start/Stop als deze in stand ACC staat in zonder het koppelingspedaal in te trappen.

Met automatische transmissie/DCT Druk de toets Engine Start/Stop als deze in stand ACC staat in zonder het rempedaal in te trappen.

Voordat de motor wordt gestart, gaan de waarschuwingslampjes ter controle branden. Laat de toets Engine Start/Stop niet lang in stand ON staan. De batterij kan leegraken, omdat de motor uitgeschakeld is.

START/RUN

Toets engine start/stop

Met handgeschakelde transmissie Om de motor te starten trapt u het koppelingspedaal en het rempedaal in en drukt u de toets Engine Start/Stop in met de selectiehendel in stand N (vrijstand).

Met automatische transmissie/DCT Om de motor te starten trapt u het rempedaal in drukt u de toets Engine Start/Stop in met de selectiehendel in stand P (parkeren) of N (vrijstand). Start de motor, voor uw eigen veiligheid, met de selectiehendel in stand P (parkeren).

AANWIJZING Als u de toets Engine Start/Stop indrukt zonder het koppelingspedaal (handgeschakelde transmissies) of zonder het rempedaal (automatische transmissies) in te trappen, zal de motor zal niet aanslaan. De stand van de toets Engine Start/Stop verandert dan als volgt: OFF ACC ON OFF of ACC

AANWIJZING Als u de toets Engine Start/Stop lang in stand ACC of ON laat staan, zal de accu ontladen raken.

WAARSCHUWING
 • Druk de toets Engine Start/Stop nooit in terwijl de auto rijdt.

  Hierdoor kunt u de controle over de auto verliezen en neemt de remkracht af, wat tot een ongeval kan leiden.

 • Het stuurslot (indien van toepassing) dient niet ter vervanging van de parkeerrem.

  Controleer altijd of stand P is ingeschakeld, trek de parkeerrem volledig aan en zet de motor uit voordat u de auto verlaat. Als deze voorzorgsmaatregelen niet worden opgevolgd, kan de auto onverwacht en plotseling in beweging komen.

 • Steek nooit tijdens het rijden uw hand door het stuurwiel om de toets Engine Start/Stop of andere bedieningsorganen te bedienen.

  Hierdoor kunt u de controle over de auto verliezen, wat kan leiden tot een ongeval en ernstig letsel.

 • Plaats geen losse voorwerpen rondom de bestuurdersstoel.

  Deze kunnen tijdens het rijden gaan bewegen en de bestuurder hinderen, wat kan leiden tot een ongeval.

Starten van de motor

WAARSCHUWING
 • Draag altijd geschikte schoenen tijdens het rijden. Ongeschikte schoenen (hoge hakken, skischoenen, enz.) kunnen het bedienen van het rempedaal, het gaspedaal.
 • Start de auto niet terwijl het gaspedaal wordt ingetrapt. De auto kan in beweging komen, wat kan leiden tot een ongeval.
 • Wacht totdat het motortoerental normaal is. De auto kan plotseling in beweging komen als het rempedaal wordt losgelaten bij een hoog toerental.

AANWIJZING - Kickdown-mechanisme (indien van toepassing)

Het kickdown-mechanisme in het gaspedaal voorkomt dat er onbedoeld met volgas wordt gereden door het gaspedaal extra weerstand te geven. Als het gaspedaal echter voor meer dan 80% wordt ingetrapt, wordt er mogelijk al met volgas gereden en zal het gemakkelijker zijn om het pedaal verder in te trappen. Dit duidt niet op een storing.

Starten van de benzinemotor

1. Zorg ervoor dat u de Smart Key bij u hebt of laat deze in de auto.

2. Controleer of de parkeerrem goed is geactiveerd.

3. Handgeschakelde transmissie - Trap het koppelingspedaal volledig in en zet de versnellingspook in de vrijstand.

Houd het koppelingspedaal en het rempedaal ingetrapt terwijl u de motor start.

Automatische transmissie/DCT* - Zet de selectiehendel in stand P. Trap het rempedaal volledig in.

De motor kan ook worden gestart met de selectiehendel in stand N.

* DCT: Double clutch-transmissie

4. Druk de toets Engine Start/Stop in.

Hij dient gestart te worden zonder het gaspedaal in te trappen.

5. Breng de motor niet op bedrijfstemperatuur door hem stationair te laten draaien. Ga rijden met gematigde motortoerentallen. (Vermijd krachtig accelereren en decelereren.)

Starten van de dieselmotor

Om de dieselmotor te starten bij koude motor moet deze voorgegloeid worden voordat de motor wordt gestart, en vervolgens opgewarmd worden voordat u gaat rijden.

1. Controleer of de parkeerrem is geactiveerd.

2. Handgeschakelde transmissie - Trap het koppelingspedaal volledig in en zet de versnellingspook in de vrijstand.

Houd het koppelingspedaal en het rempedaal ingetrapt terwijl u de toets Engine Start/Stop in de stand START drukt.

Automatische transmissie/DCT* - Zet de selectiehendel in stand P. Trap het rempedaal volledig in.

De motor kan ook worden gestart met de selectiehendel in stand N.

Toets engine start/stop

3. Druk de toets Engine Start/Stop in terwijl u het rempedaal ingetrapt houdt.

4. Houd het rempedaal ingetrapt totdat het controlelampje voorgloeien dooft.

(ongeveer 5 seconden)

5. De motor start wanneer het controlelampje voorgloeien dooft.

AANWIJZING Als u de toets Engine Start/Stop nogmaals indrukt terwijl de motor voorgegloeid wordt, kan de motor aanslaan.

Starten en afzetten van een motor met turbo/intercooler

1. Voer het toerental van de motor niet te hoog op en accelereer niet direct na het starten van de motor.

Laat een koude motor enkele seconden stationair draaien voordat u wegrijdt om ervoor te zorgen dat de turbocompressor voldoende smering krijgt.

2. Na het rijden met hoge snelheid of een lange rit met een zware motorbelasting dient de motor voor het afzetten ongeveer 1 min stationair te draaien.

Door de motor stationair te laten draaien zal de turbo afkoelen voordat de motor wordt afgezet.

OPMERKING Zet de motor nooit direct af nadat hij zwaar belast is geweest. Dit kan zware schade veroorzaken aan de motor of de turbocompressor.
WAARSCHUWING De motor zal alleen aanslaan wanneer de Smart Key zich in de auto bevindt.

Laat kinderen of anderen die niet vertrouwd zijn met de auto nooit de toets Engine Start/Stop of aanverwante onderdelen aanraken.

OPMERKING Probeer de selectiehendel niet in stand P te zetten wanneer de motor tijdens het rijden afslaat. Als de verkeersomstandigheden het toelaten kunt u de selectiehendel in stand N (vrijstand) zetten terwijl de auto nog rijdt en vervolgens de toets Engine Start/Stop indrukken om te proberen de motor opnieuw te starten.

Toets engine start/stop

AANWIJZING

OPMERKING Druk de toets Engine Start/Stop nooit langer dan 10 seconden in, behalve wanneer de remlichtzekering is doorgebrand.
Zie ook:

Toyota Auris. Overzicht waarschuwingslampjes en waarschuwingszoemers
Waarschuwingslampje Waarschuwingslampje/details/handelingen Waarschuwingslampje (waarschuwingszoemer) remsysteem*1 Geeft het volgende aan: Het remvloeisto ...

Peugeot 308. Verwijderen van de slang en de flacon
Beweeg de volledige slang 2 naar links, tot hij contact maakt met de behuizing. Maak de aansluiting 1 van de flacon los door hem een kwart omwenteling linksom te draaien. Beweeg de vo ...

Modellen: