KIA Cee'd: USB-modus - Bedieningsorganen en functies systeem (Type B) - Audiosysteem - Kenmerken van uw auto - KIA Cee'd - InstructieboekjeKIA Cee'd: USB-modus

Basisfunctiescherm

Audiosysteem

(1) Mode (functie)

Geeft de huidige functie weer die wordt gebruikt

(2) Functies

Van Repeat/Random/Scan, geeft de huidige functie weer

(3) File Index (bestandsindex)

Geeft het huidige bestandsnummer weer

(4) File Info (bestandsinfo)

Geeft informatie over het huidige bestand weer.

(5) Afspelen/onderbreken

Het afspelen voortzetten/onderbreken

(6) Afspeeltijd

Geeft de huidige afspeeltijd weer

(7) Info

Geeft gedetailleerde informatie over het huidige bestand weer

(8) Random (willekeurig)

Schakelt de functie voor het in willekeurige volgorde afspelen van muziekstukken in of uit

(9) Herhalen

Schakelt de herhaalfunctie in of uit

(10) Kopiëren

Kopieert het huidige bestand naar Mijn muziek

(11) List (lijst)

Gaat naar het scherm met de lijst met muziekstukken

De USB-modus gebruiken

USB-bestanden afspelen/ onderbreken

Als er eenmaal een USB-apparaat is aangesloten, wordt de modus automatisch gestart en wordt het USB-bestand afgespeeld.

Druk tijdens het afspelen op de toets om het afspelen te onderbreken en druk op de toets om het afspelen te hervatten.

AANWIJZING

Naar een ander bestand gaan

Druk op de toets Audiosysteemom naar het vorige of volgende bestand te gaan.

AANWIJZING

Een muziekstuk selecteren uit de lijst

Draai de knop TUNE naar links of rechts om naar het gewenste bestand te zoeken.

Druk als u het gewenste bestand eenmaal hebt gevonden de knop TUNE om het afspelen te starten.

Bestanden terugspoelen/ snel vooruitspoelen

Houd tijdens het afspelen de toetsAudiosysteem ingedrukt (langer dan 0,8 seconden) om het huidige bestand terug of vooruit te spoelen.

Scannen

Houd de toetsAudiosysteem ingedrukt om de eerste 10 seconden van elk bestand af te spelen.

Druk nogmaals op de toetsAudiosysteem om de functie uit te schakelen.

Naar mappen zoeken

Druk op de toets om naar mappen te zoeken en ze te selecteren.

Druk als u de gewenste map eenmaal hebt gevonden op de knop TUNE om de map te selecteren.

Het eerste bestand in de geselecteerde map wordt afgespeeld.

Menu USB-MODUS

In deze modus, hebt u toegang tot de functies Info, Random (Shuffle), Repeat, Copy en List.

Info

Druk op de toets om gegevens over het huidige bestand weer te geven.

AANWIJZING

Random (willekeurig)

Druk op de toets om bestanden in willekeurige volgorde af te spelen.

Telkens wanneer u op de toets drukt, wordt de volgende functie gekozen in de volgorde Random Folder Random AllOff.

Repeat (herhalen)

Druk op de toets om het huidige bestand of de huidige map herhalen.

Telkens wanneer u op de toets drukt, wordt de volgende functie gekozen in de volgorde RepeatRepeat FolderOff.

Bestanden kopiëren

Druk op de toets om het huidige bestand naar Mijn muziek te kopiëren.

AANWIJZING Als u tijdens het kopiëren een andere functie selecteert, wordt er een popupscherm weergegeven waarin u wordt gevraagd of u het kopiëren wilt annuleren. Selecteer 'Yes' (ja) om het kopiëren te annuleren.

List (lijst)

Druk op de toets om de lijst met bestanden weer te geven.

Draai de knop TUNE naar links of rechts om naar bestanden te zoeken.

Druk, als u het gewenste bestand eenmaal hebt gevonden, op de knop om het bestand te selecteren en af te spelen.

AANWIJZING - DE iPod GEBRUIKEN

Zie ook:

KIA Cee'd. Wielen verwisselen
1. Plaats de auto op een stevige en vlakke ondergrond en trek de parkeerrem stevig aan. 2. Zet de versnellingspook in de achteruitversnelling (handgeschakelde transmissie) of zet de selec ...

Citroen C4. Bandenreparatieset
Deze set bestaat uit een compressor en een flacon met afdichtmiddel. Hiermee kunt u de band tijdelijk repareren. U kunt vervolgens naar de dichtstbijzijnde garage rijden. Met deze reparatieset ...

Modellen: