Opel Astra: Bandenreparatieset - Velgen en banden - Verzorging van de auto - Opel Astra - InstructieboekjeOpel Astra: Bandenreparatieset

Lichte beschadigingen van het loopvlak van de banden kan met de bandenreparatieset worden verholpen.

Vreemde voorwerpen niet uit de banden verwijderen.

Beschadigingen die groter zijn dan 4 mm of die in de bandwang zitten, kunnen niet met de bandenreparatieset worden verholpen.

Waarschuwing Niet sneller rijden dan 80 km/u.

Niet langdurig gebruiken.

Bestuurbaarheid en rijeigenschappen worden mogelijk nadelig beïnvloed.

Bij bandenpech:

Handrem aantrekken en eerste versnelling, achteruitversnelling of P inschakelen.

Verzorging van de auto

Bij de 5-deurs hatchback bevindt de bandenreparatieset zich rechts in de bagageruimte achter een deksel.

Verzorging van de auto

Bij de Sports Tourer bevindt de bandenreparatieset zich in een koffertje rechts in de bagageruimte achter een deksel. Het koffertje is vastgezet met een band.

1. Verwijder de fles met afdichtmiddel.

2. Steek uw duim in de opening en trek de compressor naar buiten.

Verzorging van de auto

3. Verwijder de aansluitkabel en de luchtslang uit de opbergvakken aan de onderkant van de compressor.

Verzorging van de auto

4. Schroef de compressorluchtslang op de koppeling van de fles afdichtmiddel.

5. Zet de fles afdichtmiddel in de houder op de compressor.

Plaats de compressor dicht bij de band, zodanig dat de fles afdichtmiddel rechtop staat.

Verzorging van de auto

6. Ventieldop van defecte band losschroeven.

7. Schroef de vulslang op het ventiel.

8. De schakelaar van de compressor moet op Ο staan.

9. Steek de compressorstekker in de 12V-aansluiting of de aanstekeraansluiting.

Om te voorkomen dat de accu leegraakt, is het raadzaam de motor te laten draaien.

Verzorging van de auto

10. Zet de wipschakelaar van de compressor op I. De band wordt nu met afdichtmiddel gevuld.

11. Tijdens het leeglopen van de fles met afdichtmiddel (ca.30 seconden) loopt de manometer van de compressor korte tijd op tot 6 bar. De bandenspanningswaarde begint daarna weer te dalen.

12. Al het afdichtmiddel wordt in de band gepompt. Daarna wordt de band opgepompt.

13. De voorgeschreven bandenspanning moet binnen tien minuten worden bereikt.

Schakel de compressor uit wanneer de juiste bandenspanning is bereikt.

Verzorging van de auto

Wordt de voorgeschreven bandenspanning niet binnen tien minuten bereikt, verwijder dan de bandenreparatieset. De auto één wielomwenteling verrijden. Sluit de bandenreparatieset weer aan en zet de vulprocedure tien minuten lang door. Wordt de voorgeschreven bandenspanning dan nog niet bereikt, dan is de band te ernstig beschadigd. De hulp van een werkplaats inroepen.

Laat eventueel de te hoge bandenspanning af via de knop boven op de manometer.

Laat de compressor niet langer dan tien minuten werken.

14. Maak de bandenreparatieset los. Borglipje op houder indrukken om fles met afdichtmiddel uit houder te verwijderen. De bandenvulslang op de vrije aansluiting van de fles met afdichtmiddel schroeven.

Hierdoor wordt voorkomen dat er afdichtmiddel uit de fles stroomt. Bandenreparatieset in de bagageruimte opbergen.

15. Eventueel vrijgekomen afdichtmiddel met een doek verwijderen.

16. Het op de fles met afdichtmiddel aanwezige etiket met de maximaal toelaatbare snelheid in het gezichtsveld van de bestuurder aanbrengen.

17. De rit onmiddellijk voortzetten, zodat het afdichtmiddel zich gelijkmatig in de band kan verspreiden. Stop na ca. 10 km (uiterlijk na tien minuten) en controleer de bandenspanning.

Hiervoor de luchtslang van de compressor rechtstreeks op bandventiel en compressor schroeven.

Verzorging van de auto

Bij een bandenspanning hoger dan 1,3 bar, de bandenspanning op de voorgeschreven waarde brengen. Procedure herhalen totdat de bandenspanning niet meer afneemt.

Bij een bandenspanning lager dan 1,3 bar, de auto niet meer gebruiken. De hulp van een werkplaats inroepen.

18. Bandenreparatieset in de bagageruimte opbergen.

Let op De rijeigenschappen van de herstelde band zijn veel minder goed, daarom deze band laten vervangen.

Bij abnormale geluiden of sterke verhitting van de compressor, deze minimaal 30 minuten lang uitschakelen.

Het ingebouwde veiligheidsventiel opent bij een druk van zeven bar.

Let op de vervaldatum van de set.

Na deze datum is niet meer gegarandeerd dat het middel nog goed afdicht. Let op de bewaarinstructies op de fles met afdichtmiddel.

Gebruikte fles met afdichtmiddel vervangen. Afvoeren volgens de desbetreffende wettelijke voorschriften.

De compressor en het afdichtmiddel zijn vanaf ca. -30 ºC te gebruiken.

De bijgeleverde adapters kunnen worden gebruikt om andere voorwerpen, bijv. voetballen, luchtbedden, opblaasbare bootjes enz., op te pompen. Ze bevinden zich aan de onderkant van de compressor. Om deze te verwijderen, schroeft u de compressorluchtslang erop en trekt u de adapter eruit.

Zie ook:

KIA Cee'd. Automatisch verwarmings- en ventilatiesysteem
Temperatuurregelknop bestuurderszijde Toets AUTO (automatische regeling) Aanjagertoets (Hogere snelheid) Aanjagertoets (Lagere snelheid) Display verwarmings- en ventilatiesysteem Toet ...

Ford Focus. Problemen met detectie
WAARSCHUWINGIn zeldzame gevallen kunnen er problemen met detectie optreden door de infrastructuur van de weg, bijvoorbeeld bruggen, tunnels en veiligheidsbarrières. In dergelijke gevall ...

Modellen: