Opel Astra: Controle van de auto - Verzorging van de auto - Opel Astra - InstructieboekjeOpel Astra: Controle van de auto

Werkzaamheden uitvoeren

Verzorging van de auto

Waarschuwing Controles in de motorruimte alleen met uitgeschakelde ontsteking uitvoeren.

De koelventilator kan ook bij uitgeschakelde ontsteking gaan draaien.

 

Gevaar Het ontstekingssysteem werkt met een extreem hoge spanning. Niet aanraken.

Motorkap

Openen

Verzorging van de auto

Aan de ontgrendelingshendel trekken en in de uitgangspositie terugduwen.

Verzorging van de auto

Leg de veiligheidsgrendel links opzij en open de motorkap.

Verzorging van de auto

Motorkapsteun vastzetten.

Als de motorkap wordt geopend tijdens een Autostop, wordt de motor om veiligheidsredenen automatisch herstart.

Sluiten

Steun vóór het sluiten van de motorkap stevig in de houder duwen.

Laat de motorkap zakken en laat het vanaf een lage hoogte (20-25 cm) in het slot vallen. Controleer of de motorkap vergrendeld is.

Voorzichtig Druk de motorkap niet in het slot om deuken te voorkomen.

Motorolie

Het motoroliepeil op gezette tijden handmatig controleren om schade aan de motor te voorkomen. Controleer of de gebruikte olie de juiste specificatie heeft. Aanbevolen olie en smeermiddelen.

Het maximale motorolieverbruik is 0,6 liter per 1000 km.

Alleen op een vlakke ondergrond controleren. De motor moet op bedrijfstemperatuur zijn en minstens vijf minuten uitgeschakeld zijn geweest.

Verzorging van de auto

Trek de oliepeilstok eruit, wrijf hem schoon, plaats hem volledig terug, trek hem er weer uit en lees het motoroliepeil af.

Verzorging van de auto

Afhankelijk van de motor worden er verschillende oliepeilstokken gebruikt.

Verzorging van de auto

Wanneer het motoroliepeil tot het merkteken MIN is gedaald, dan motorolie bijvullen.

Het motoroliepeil mag niet hoger staan dan het bovenste merkteken MAX op de peilstok.

Het wordt geadviseerd dezelfde soort olie te nemen als voor de laatste olieverversing is gebruikt.

Voorzichtig Een teveel aan motorolie moet worden afgetapt of afgezogen.

Dop recht terugplaatsen en vastdraaien.

Koelvloeistof

De koelvloeistof biedt vorstbescherming tot ca. -28 ºC. In koude streken met zeer lage temperaturen biedt de af-fabriek bijgevulde koelvloeistof vorstbescherming tot ca. -37 ºC.

Voorzichtig Alleen goedgekeurde antivries gebruiken.

Koelvloeistofpeil

Voorzichtig Een te laag koelvloeistofpeil kan motorschade veroorzaken.

Verzorging van de auto

Bij een koud koelsysteem moet de koelvloeistof boven de vulstreep staan. Bijvullen als het peil te laag is.

Waarschuwing Vóór het openen van de dop de motor laten afkoelen. Dop voorzichtig openen zodat de druk langzaam kan ontsnappen.

Gebruik voor bijvullen een mengsel van een courante geconcentreerde koelvloeistof met schoon kraanwater; verhouding 1 : 1. Gebruik schoon kraanwater als er geen geconcentreerde koelvloeistof voorhanden is.

Dop goed vastdraaien. Koelvloeistofgehalte door een werkplaats laten controleren en oorzaak van het koelvloeistofverlies laten verhelpen.

Sproeiervloeistof

Verzorging van de auto

Schoon water vermengd met een passende hoeveelheid goedgekeurde sproeiervloeistof bijvullen die antivries bevat.

Voorzichtig Alleen sproeiervloeistof met voldoende antivries biedt voldoende bescherming bij lage temperaturen of een plotselinge daling van de temperatuur.

Remmen

Wanneer de remvoering een minimale dikte heeft, hoort u een piepend geluid wanneer u remt.

Verder rijden is mogelijk maar laat de remblokken zo spoedig mogelijk vervangen.

Na de montage van nieuwe remblokken de eerste paar ritten niet onnodig hard remmen.

Remvloeistof

Waarschuwing Remvloeistof is giftig en bijtend.

Contact met ogen, huid, textiel en lakwerk vermijden.

Verzorging van de auto

De remvloeistof moet tussen merktekens MIN en MAX staan.

Raadpleeg een werkplaats als het vloeistofpeil lager dan MIN is.

Rem- en koppelingsvloeistof .

Accu

Verzorging van de auto

De accu bevindt zich in de bagageruimte, onder de vloerplaat van de bagageruimte achter de achterbank.

Vloerplaat van de bagageruimte.

In de motorruimten zijn aansluitpunten aangebracht voor het starten met hulpstartkabels.

De accu van de auto is onderhoudsvrij mits uw rijstijl zo is dat de accu voldoende wordt opgeladen. Bij korte ritten en veelvuldig starten kan de accu ontladen raken. Vermijd het gebruik van onnodige elektrische verbruikers.

Verzorging van de auto

Batterijen horen niet in het huisvuil thuis. Ze moeten via speciale inzamelpunten gerecycled worden.

Wanneer de auto meer dan vier weken achtereen stilstaat, kan de accu ontladen raken. Poolklem van de minpool van de accu loskoppelen.

Accu van de auto alleen bij uitgeschakeld contact aansluiten en loskoppelen.

Ontlaadbeveiliging van accu.

De accu ontkoppelen

Als de boordaccu moet worden losgekoppeld (bijv. voor onderhoudswerkzaamheden), moet de alarmsirene als volgt worden gedeactiveerd: Schakel het contact in en uit en ontkoppel de boordaccu binnen 15 seconden.

Accu vervangen

Let op Elke afwijking van de in dit hoofdstuk gegeven instructies kan leiden tot een tijdelijke uitschakeling of verstoring van het stop-start-systeem.

Let er bij het vervangen van de accu op dat er bij de pluspool geen luchtroosters open zijn. Als er in dit gebied een ventilatieopening open is, moet deze met een afdekkap worden afgesloten en moet de ventilatie bij de minpool worden geopend.

Zorg dat de accu altijd wordt vervangen door hetzelfde type accu.

Het wordt geadviseerd de accu door een werkplaats te laten vervangen.

Accu opladen

Waarschuwing Bij auto's met een stop-startsysteem moet u ervoor zorgen dat het oplaadvermogen geen 14,6 volt overschrijdt wanneer u een accuoplader gebruikt. Anders kan de accu beschadigd raken.

Waarschuwingssticker

Verzorging van de auto

Betekenis van de symbolen:

Dieselbrandstofsysteem ontluchten

Indien de tank is leeggereden, moet het dieselbrandstofsysteem worden ontlucht. Schakel het contact driemaal in gedurende 15 seconden per keer. Motor vervolgens maximaal 40 seconden starten. Herhaal deze procedure na minstens vijf seconden.

Als de motor niet aanslaat, moet u de hulp van een werkplaats inroepen.

Wisserblad vervangen

Verzorging van de auto

Til de ruitenwisserarm op tot hij omhoog blijft staan, druk op de knop om het wisserblad los te maken en verwijder het.

Maak het ruitenwisserblad in een lichte hoek vast aan de ruitenwisserarm en druk het in tot het vastklikt.

Breng de ruitenwisserarm voorzichtig naar omlaag.

Wisserblad achterruit

Verzorging van de auto

Til de ruitenwisser op. Maak het wisserblad los zoals getoond in de illustratie en verwijder het.

Maak het ruitenwisserblad in een lichte hoek vast aan de ruitenwisserarm en druk het in tot het vastklikt.

Breng de ruitenwisserarm voorzichtig naar omlaag.

Zie ook:

Toyota Auris. Parkeerrem
Bedieningsinstructies Activeer de parkeerrem door de parkeerremhendel helemaal aan te trekken terwijl u het rempedaal intrapt. Deactiveer de parkeerrem door de hendel iets omhoog te trek ...

Opel Astra. Instrumentengroep
Afhankelijk van de uitvoering zijn er twee instrumentengroepen verkrijgbaar: Instrumentengroep Midlevel Instrumentengroep Uplevel Overzicht Richtingaanwijzer Gordelverklikker Airb ...

Modellen: