Opel Astra: Uitlaatgassen - Rijden en bediening - Opel Astra - InstructieboekjeOpel Astra: Uitlaatgassen

Gevaar Motoruitlaatgassen bevatten het giftige en bovendien kleur- en geurloze koolmonoxide dat bij inademen levensgevaarlijk kan zijn.

Wanneer uitlaatgassen in de passagiersruimte dringen, de ruiten openen. Oorzaak van de storing door een werkplaats laten verhelpen.

Niet met een geopende achterklep rijden, aangezien er dan uitlaatgassen de passagiersruimte binnen kunnen dringen.

Roetfilter

Automatische regeneratie

Het roetfilter verwijdert schadelijke roetdeeltjes uit de uitlaatgassen. Het systeem heeft een zelfreinigende functie die tijdens het rijden automatisch wordt geactiveerd, zonder dat hier een bericht over verschijnt. Het filter wordt geregenereerd door achtergebleven roetdeeltjes periodiek bij een hoge temperatuur te verbranden. Dit proces vindt in bepaalde rijomstandigheden automatisch plaats en kan tot 25 minuten duren. Doorgaans neemt dit tussen zeven en twaalf minuten in beslag.

Autostop is niet beschikbaar en het brandstofverbruik ligt mogelijk hoger.

Enige geur- en rookontwikkeling tijdens deze procedure is normaal.

Systeem moet worden gereinigd

Onder bepaalde rijomstandigheden, bijv. tijdens korte ritten, kan het systeem zichzelf niet automatisch reinigen.

Wanneer het filter gereinigd moet worden, maar de recente rijomstandigheden geen automatische reiniging toelieten, wordt dit aangegeven met het oplichten van Rijden en bediening en een waarschuwingsbericht op het Driver Information Center.

Rijden en bediening licht samen met een waarschuwingsbericht op wanneer het roetfilter vol is. Start het regeneratieproces zo spoedig mogelijk.

Rijden en bediening knippert samen met een waarschuwingsbericht als het roetfilter de maximale belading heeft bereikt.

Start het regeneratieproces onmiddellijk om schade aan de motor te voorkomen.

Zelfregeneratie activeren.

Blijf rijden om het regeneratieproces te activeren en houd het motortoerental boven 2000 omw/min. Zo nodig terugschakelen. De reiniging van het roetfilter wordt dan gestart.

De reiniging verloopt het snelst bij hoge motortoeren en een zware belasting.

Controlelampje Rijden en bediening dooft zodra de zelfreiniging is afgerond. Blijf rijden tot de regeneratie is voltooid.

Voorzichtig Onderbreek indien mogelijk het regeneratieproces niet. Blijf rijden totdat het regenereren is voltooid om noodzakelijk(e) onderhoud of reparaties door een werkplaats te voorkomen.

Regeneratie niet mogelijk

Als regeneratie om wat voor redenen dan ook niet mogelijk is, licht controlelamp Rijden en bediening op en verschijnt er een waarschuwingsbericht op het Driver Information Center. Het motorvermogen is mogelijk begrensd. Onmiddellijk hulp van een werkplaats inroepen.

Katalysator

De katalysator vermindert de hoeveelheid schadelijke stoffen in de uitlaatgassen.

Voorzichtig Brandstoffen van een andere kwaliteit dan die zoals vermeld op pagina's kunnen de katalysator of elektronische onderdelen beschadigen.

Onverbrande benzine kan leiden tot oververhitting van en schade aan de katalysator. Daarom de startmotor niet onnodig lang laten draaien, de tank niet leegrijden en de motor niet door duwen of slepen proberen te starten.

Bij overslag, een onregelmatige motorloop, beperkingen van het motorvermogen of andere ongewone storingen, de oorzaak van de storing meteen door een werkplaats laten verhelpen. In noodgevallen kan er korte tijd met matige snelheid en laag motortoerental verder worden gereden.

Zie ook:

KIA Cee'd. High Beam Assist (HBA)
(indien van toepassing) De High Beam Assist is een systeem dat automatisch het koplampbereik aanpast (wisselt tussen grootlicht en dimlicht) overeenkomstig de hoeveelheid licht afkomstig van ...

Toyota Auris. Als de auto vast komt te zitten
Voer de volgende procedures uit als de banden doorslippen of als de auto vastzit in modder, sneeuw, enz.: Zet de motor af. Zet de selectiehendel in stand P (Multidrive CVT) of N (handgeschakeld ...

Modellen: