Opel Astra: Frontaanrijdingswaarschuwing - Bestuurdersondersteuningssystemen - Rijden en bediening - Opel Astra - InstructieboekjeOpel Astra: Frontaanrijdingswaarschuwing

De frontaanrijdingswaarschuwing kan helpen schade bij frontale aanrijdingen te vermijden of beperken.

Als de auto is uitgerust met conventionele cruise control, gebruikt de frontaanrijdingswaarschuwing de frontcamera in de voorruit om een voorligger op uw rijstrook te detecteren.

Als de auto is uitgerust met adaptieve cruise control, gebruikt de frontaanrijdingswaarschuwing de radarsensor om een voorligger op uw rijstrook te detecteren.

Rijden en bediening

Een voorligger wordt aangegeven door controlelamp Rijden en bediening.

Als een voorligger te snel nadert, klinkt er een geluidssignaal en verschijnt er een waarschuwing in het Driver Information Centre.

De bestuurder ziet tevens een knipperend rode LED-streep die op de voorruit in zijn gezichtsveld wordt geprojecteerd.

Een voorwaarde is dat de frontaanrijdingswaarschuwing met frontcamerasysteem niet is gedeactiveerd door op Rijden en bediening op het stuurwiel te drukken of, met radarsensor, dat deze niet is gedeactiveerd in het menu Persoonlijke instellingen.

Inschakelen

Frontaanrijdingswaarschuwing met frontcamera detecteert voertuigen tot afstanden van ongeveer 60 meter en werkt automatisch bij alle snelheden boven wandeltempo.

Frontaanrijdingswaarschuwing met radarsensor detecteert voertuigen tot afstanden van ongeveer 150 meter en werkt automatisch bij alle snelheden boven wandeltempo.

De bestuurder alarmeren

Het groene controlelampje voor 'voorligger gedetecteerd' Rijden en bediening licht groen op in de instrumentengroep wanneer het systeem een voorligger heeft waargenomen.

De controlelamp Rijden en bediening wordt geel wanneer de afstand tot een voorligger te kort wordt of wanneer u een ander voertuig te snel nadert.

Voorzichtig De kleur van dit waarschuwingslampje komt niet overeen met plaatselijke verkeerswetten met betrekking tot uw afstand tot de voorligger. De bestuurder is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het op een veilige afstand volgen van de voorligger, volgens de betreffende verkeersregels, het weer en de toestand van de weg.

Rijden en bediening

Wanneer de tijd tot een mogelijke botsing met een voorligger te kort wordt en een botsing onvermijdelijk lijkt, verschijnt er een waarschuwingssymbool in het Driver Information Center. Ook wordt er een rode LED-streep op de voorruit in het gezichtsveld van de bestuurder geprojecteerd.

Rijden en bediening

Tegelijkertijd klinkt er een geluidssignaal.

Trap het rempedaal in en voer de benodigde stuurhandelingen uit.

De gevoeligheid van het systeem instellen

Druk op Rijden en bediening of Rijden en bediening om de waarschuwingsgevoeligheid op kort, gemiddeld of ver en bij sommige versies uit te zetten.

Rijden en bediening

Bij de eerste druk op de knop ziet u de huidige instelling op het Driver Information Center. Bij nogmaals indrukken van de knop verandert deze instelling. De gekozen instelling wordt gehandhaafd totdat deze wordt aangepast. De timing van de waarschuwingen verandert met de rijsnelheid.

Hoe sneller de auto rijdt, hoe verder de waarschuwing wordt gegeven.

Houd bij het selecteren van de timing van de waarschuwingen rekening met de verkeerssituatie en de weersomstandigheden.

Rijden en bediening

Let op: de instelling voor de gevoeligheid van het alarm wordt gedeeld met de afstand tot voorligger van de adaptieve cruise control. Door de gevoeligheid van de waarschuwing te wijzigen, wordt dus ook de afstand tot voorligger van de adaptieve cruise control gewijzigd.

Uitschakelen

Het systeem kan worden gedeactiveerd.

Bij frontaanrijdingswaarschuwing met radarsensor kan het systeem worden uitgeschakeld in het menu Persoonlijke instellingen.

Druk bij frontaanrijdingswaarschuwing met frontcamera op Rijden en bediening totdat Botswaarschuwing voor uit op het Driver Information Center verschijnt.

Als de waarschuwing voor een frontale botsing werd gedeactiveerd, wordt de gevoeligheid van het systeem op "medium"ingesteld wanneer het contact weer wordt aangezet. Bij het uitschakelen van het contact wordt de laatst geselecteerde instelling opgeslagen.

Algemene informatie

Waarschuwing De frontaanrijdingswaarschuwing is een waarschuwingssysteem dat de remmen niet activeert. Bij het met een te hoge snelheid naderen van een voorligger, kan er onvoldoende tijd zijn om een aanrijding te voorkomen.

De bestuurder aanvaardt de volle verantwoordelijkheid voor het bewaren van een veilige onderlinge afstand bij de betreffende verkeers-, weers- en zichtomstandigheden.

De bestuurder moet onder het rijden altijd zijn of haar onverdeelde aandacht aan het verkeer geven. De bestuurder moet altijd gereed zijn om actie te ondernemen en te remmen.

Systeembeperkingen De frontaanrijdingswaarschuwing is bedoeld om alleen te waarschuwen voor voertuigen, maar kan ook op andere obstakels reageren.

In de volgende gevallen detecteert de frontaanrijdingswaarschuwing wellicht geen voorliggers of kunnen de prestaties van de sensor beperkt zijn:

Zie ook:

KIA Cee'd. Antiblokkeersysteem (ABS)
WAARSCHUWING ABS (of ESC) kan geen ongelukken voorkomen die het gevolg zijn van gevaarlijk rijgedrag. Hoewel de auto bij een noodstop beter onder controle gehouden kan worden, is het to ...

KIA Cee'd. Handmatig bediende verwarming en airconditioning
Het verwarmings- en airconditioningssysteem kan ook handmatig geregeld worden met drukknoppen of met andere toetsen dan de toets AUTO. In deze stand werkt het systeem sequentieel, afhankelijk ...

Modellen: